Vyhledávání v rámci stránek a dokumentů

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Ploché membrány

Alfa Laval vyrábí ploché membrány pro použití v širokém spektru procesů používaných v potravinářském, nápojovém, mlékárenském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. Naše membrány pokrývají všechny tangenciální filtrační procesy: reverzní osmózu, nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci.

all_flat_sheet_membranes_left_side_640x360.png
 • Související výrobky
 • Související odvětví
 • Související servis

Polopropustné ploché membrány

Základní technologie, z níž membránová filtrace vychází, zahrnuje použití polopropustné membrány k oddělení kapaliny do dvou samostatných proudů.

Čerpání této kapaliny tangenciálně k povrchu membrány vytváří pozitivní transmembránový tlak, který všechny složky menší, než je poréznost membrány, protlačí na její druhou stranu, kde se vytváří permeát. Veškeré komponenty větší než rozměry pórů samozřejmě projít nemohou a zůstanou tedy v tzv. retentátu.

Povrch membrány je chráněn před zanesením silou proudu kapaliny pohybující se rovnoběžně s povrchem membrány.

Alfa Laval membrány 

Membránová filtrace získává rostoucí popularitu v procesech s vysokými nároky na hygienu, mezi něž patří:

 • koncentrace a purifikace
 • klarifikace a frakcionace
 • extrakce
 • recyklace a opětovné využití (regenerace) produktu
 • zkvalitňování produktu a odpadních vod

Sortiment plochých membrán značky Alfa Laval pokrývá všechny filtrační procesy: reverzní osmózu, nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci Membrány jsou k dispozici na metry, jako fólie o rozměrech 20 x 20 cm nebo nařezané na ploché části, aby se vešly do všech konfigurací unikátních modulů s deskami a rámy vyráběných také společností Alfa Laval. 

 • široký sortiment různých typů membrán
 • pokrývají všechny filtrační procesy: reverzní osmózu, nanofiltraci, ultrafiltraci a mikrofiltraci
 • odolné vůči vysokým teplotám a pH
 • všechny materiály jsou v souladu se směrnicemi EU a předpisy FDA
 • dostupné v podobě metráže, jako standardní fólie nebo předem nařezané tak, aby se vešly do deskových modulů Alfa Laval
 • vlastní výroba Alfa Laval

How it works

Microfiltration

Microfiltration (MF) membranes from Alfa Laval are extremely cost-effective to operate, largely as the result of the low energy consumption involved. They also have the advantage of eleminating the frequent replacement and disposal of the cartridges and other consumables used in traditional dead-end filtration

Alfa Laval microfiltration membranes are extremely durable, with service lives that can extend over more than five years

Microfiltration is used on feed streams where the aim is to remove small-diameter dispersed solids such as bacteria, fat and oil globules without affecting the balance of the components dissolved within the stream.

Ultrafiltration

Ultrafiltration (UF) uses membranes in which the pores are somewhat smaller, with a cut-off range from 1,000 to 100,000 Molecular Weight (MWCO), and where the applied pressure is relatively low.

Salts, sugars, organic acids and smaller peptides pass through the pores of the membrane, whereas proteins, fats and polysaccharides do not.

Using appropriate ultrafiltration membranes also makes it possible to fractionate a feed stream into two distinct streams. Each contains dissolved components with different molecular weights.

Nanofiltration

Nanofiltration (NF) uses membranes with pores that are even smaller - down to 300 daltons. Operating at pressures of up to 50 bar, small ions pass through, whereas larger ions and most organic components do not.

Alfa Laval nanofiltration membranes are used for the high-yield concentration and demineralization of products such as whey and ultrafiltration permeate. These special membranes are used for filtering out large salts with a devalence in excess of 2, while small monovalent salts pass into the permeate. They can also be used in producing low-alcohol beverages, because the alcohol component passes through the membrane, while the colour and aroma remain in the retentate.

Reverse osmosis

Reverse osmosis (RO) uses membranes with pores to minute that only small fractions of salts can pass through, along with the water that is the prime component of the permeate.

Certain organic compounds with low molecular weights can also pass through - but only to a limited extent. However, it is impossible for any other components suspended or dissolved within the liquid flow (salts, sugars etc.) to do so.

Alfa Laval reverse osmosis membranes are used for the high-flux concentration of either the direct feed stream or permeates from ultrafiltration and nanofiltration.

 

Dodržení právních norem

Veškerý materiál používaný pro výrobu membrán Alfa Laval je v souladu s nařízením EU (EC) 1935/2004 a směrnicí Komise 2002/72 / ES, stejně jako s předpisy FDA (CFR) , čl. 21. Membrány jsou tedy vhodné pro použití v potravinářském a farmaceutickém procesu.

Tyto právní normy se vztahují také na zařízení a vybavení související s membránovými moduly, včetně komponentů, jako jsou deskové a rámové jednotky, čerpadla, atd.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Ploché membrány

Čistota

Většina typů membrán je odlévána na podkladový materiál z polyesteru.

Určité speciální membrány jsou schopny odolat vysokým teplotám a vysokým hodnotám pH.

Tyto typy takzvaných membrán pHt mohou pracovat nepřetržitě při vysokých teplotách a také odolávat vysokoteplotnímu čištění (60 ° C) s hodnotami pH v rozmezí 1-12,5. Mohou být také dezinfikovány pomocí vody při teplotách až 90 ° C.