Rotacheck

Rotacheck je inteligentní snímač, který během procesu CIP ověřuje správnou funkci rotační tryskové hlavice Toftejorg. Jedná se o osvědčenou a spolehlivou metodu, která zvyšuje zabezpečení kvality čištění nádrží.

rotacheck front 640x360

Ověření otáčení rotačních tryskových hlavic

Alfa Laval Rotacheck je inteligentní snímač, který ověřuje otáčení rotačních trysek Toftejorg během čištění nádrže. Je navržen pro použití ve všech typech hygienických nádrží a na základě příslušného schválení je oprávněn nosit symbol 3-A a symbol evropského hygienického inženýrství a designu (EHEDG).

Je k dispozici ve dvou verzích, Rotacheck Basic a Rotacheck+, které jsou schváleny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0/20 v oblasti smáčené produktem a v zóně 2/22 v oblasti, která není smáčena produktem.

Bezpečné, hygienické a validované čištění nádrží

Alfa Laval Rotacheck vychází z patentované technologie a mechanické konstrukce. Je vybaven speciálním snímačem, který přesně registruje, monitoruje a vyhodnocuje otáčení a intenzitu rázové síly při dopadu u rotační tryskové hlavice. Kdykoli je zjištěna odchylka od původního schématu otáčení nebo rázové síly, automaticky se vyšle chybový signál, který řídícímu systému i obsluze umožňuje provést nápravná opatření k obnovení optimálního provozu.

Systém Rotacheck může být také používán v kombinaci s PW (upravená voda) a WFI (voda pro injekční použití), stejně jako v systémech, které jsou během CIP pod tlakem.

Snadné monitorování rotační tryskové hlavice

S pomocí zařízení Alfa Laval Rotacheck mohou provozovatelé a servisní pracovníci technologických celků snadno monitorovat a ověřovat správnou funkci rotační tryskové hlavice i bezpečné a účinné čištění nádrží. Kontrolka integrovaná do krytu zobrazuje stav rotační tryskové hlavice. Digitální výstupy umožňují bezproblémové připojení k jakémukoli řídícímu nebo PLC systému a zajišťují bezpečné a nepřetržité online sledování činností při čištění nádrží v technologické jednotce.

Skutečně hygienické čištění nádrží

Systém Rotacheck využívá připojení nádrže Alfa Laval HTC, které minimalizuje tvorbu mikrobiologických usazenin a zajišťuje plné propláchnutí procesního připojení. Připojení HTC je schváleno organizací EHEDG a má oprávnění nosit symbol 3-A. Je jedním z nových připojení pro hygienické procesy společnosti Alfa Laval.

Ověření čištění nádrže rotační tryskovou hlavicí

Systém Alfa Laval Rotacheck pro ověřování čištění nádrží rotační tryskovou hlavicí je k dispozici ve dvou verzích:

 • Rotacheck+, pokročilý systém s integrovanou funkcí pro validaci rotační tryskové hlavice.
 • Rotacheck Basic, standardní systém vhodný pro validaci otáčení rotační tryskové hlavy a pro dodatečné vybavení již nainstalovaných systémů Rotacheck. 

Výhody produktu

 • Inteligentní snímač
 • Snadné monitorování otočné tryskové hlavy
 • Bezpečné s hygienické čištění nádrží

 

Jak to funguje

Konstrukce

Kontrolní a validační systém Alfa Laval Rotacheck pro zařízení na čištění nádrží se skládá ze snímače s horním krytem, ​​o-kroužků a elektrického kabelu a/nebo konektoru. Jednotka senzoru má snímací zařízení umístěné uvnitř procesní nádrže a je připojena k desce snímače, která zpracovává signál a komunikuje s PLC.

Princip činnosti

Systém Alfa Laval Rotacheck je k dispozici ve dvou verzích s výstupem digitálního snímače přes rozhraní PNP do a z PLC.

Rotacheck+

Tento pokročilý inovativní systém má unikátní integrované funkce pro samoučení a sledování, které ověřují správné otáčení rotační tryskové hlavice.

Když rotační trysková hlavice provádí první cyklus CIP (čištění na místě), snímač zaznamenává údaje o čase a tlaku z procesu čištění a ukládá je jako referenční data. Referenční data představují jedinečný vzorec pro konkrétní proces čištění z hlediska intenzity vodního paprsku na stěně nádrže (zásahy) a doby mezi jednotlivými zásahy vodního paprsku.

Během následujících cyklů porovnává CIP procesor na desce snímače skutečné hodnoty s digitálně uloženými referenčními hodnotami a upozorní obsluhu na případné odchylky od referenčních hodnot.

Stav provozu rotační tryskové hlavy je zobrazen pomocí digitálního PLC výstupu a vizuální indikace. Zpětná vazba systému zahrnuje tři různé výstupy:

 • Rotation OK:  Když provoz rotační tryskové hlavice splňuje hodnoty zaznamenané během počátečního CIP cyklu, potvrzuje správnost otáčení tryskové hlavice.
 • Alarm: Když otáčení rotační tryskové hlavy stoupne nad nebo klesne pod přijatelné referenční hodnoty zaznamenané během počátečního cyklu CIP.
 • Idle: Pokud se rotační trysková hlava nepoužívá a není prováděno čištění.

Rotacheck Basic

Tento standardní systém je vhodný pro validaci otáčení rotační tryskové hlavy. Ideální pro dodatečné instalace systémů Rotacheck, které jsou již nainstalovány, Rotacheck Basic registruje okamžik, kdy je hlava snímače zasažena čisticí tryskou.

Možnosti

 • Konektor M12 
 • Připojení hygienické nádrže HTC
 • Připojení hygienické nádrže HTC (verze Q-doc)
 • Uzávěr s o-kroužkem
 • Uzávěr s O-kroužkem (verze Q-doc)