Indication units

Naše indikační jednotky poskytují základní informace o poloze ventilů používaných v hygienických aplikacích. Na základě osvědčené technologie nabízí tato řada indikátorů polohy ventilu bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz.

Indication Units LKB LKLA Inductive 640x360

Bezpečná, spolehlivá a ekonomická indikace

Indikační jednotky Alfa Laval jsou nákladově výhodná digitální zařízení s až dvěma zpětnovazebními signály, které jsou namontovány přímo na třmen ventilu a poskytují zpětnou vazbu na otevřenou/ zavřenou polohu ventilu. Tyto indikátory polohy ventilu (boční ukazatel a konzoly) mohou být použity na libovolném ventilu Alfa Laval, ale jsou obzvláště konkurenčním řešením pro jednosedlové ventily Alfa Laval SRC/ARC, mixproof ventily a klapkové ventily.

Čtyři typy indikace ventilu

Alfa Laval nabízí pro hygienicky náročná odvětví tyto standardní indikátory polohy ventilu:

Mikrospínač

Toto lehké, elektromechanické zařízení umožňuje přesný provoz a dlouhou servisní životnost. Hermeticky utěsněný v krytu odolném proti korozi, mikrospínač poskytuje vysokou odolnost a lze s ním přímo manipulovat, což znamená, že ve srovnání s novějšími a pokročilejšími technologiemi může být zajištěna jen omezená provozní bezpečnost.

Indukční senzor vzdálenosti

Na základě principů elektromagnetické vodivosti a detekce kovů je tento bezdotykový elektronický senzor inherentně odolný proti prachu, vlhkosti a olejům v průmyslovém prostředí. Tím se i zvyšuje provozní bezpečnost a spolehlivost.

Hallův senzor vzdálenosti

Na základě principů elektromagnetické vodivosti a magnetické detekce poskytuje tento bezdotykový elektronický senzor bezpečnou a přesnou detekci polohy ventilu ve srovnání s běžnými bezdotykovými senzory. Poskytuje zvýšenou spolehlivost a delší servisní životnost pro snímání polohy ventilu v libovolném provozním prostředí.

Senzor Namur

Tento indukční snímač vzdálenosti, doplněný konzolou pro klapkové ventily, vyžaduje minimální energii k provozu. Jedná se o zařízení splňující směrnici ATEX, zvyšující bezpečnost aplikací, a může být použito v nebezpečném a potenciálně výbušném prostředí.

Individuální konzoly a indukční senzory

Alfa Laval nabízí rozsáhlé portfolio konzolí a indukčních senzorů pro použití s jakýmkoli ventilem Alfa Laval, který vyžaduje speciální podporu nebo alternativní snímací rozhraní.

Více informací naleznete v dokumentaci.

Výhody produktu

  • Dlouhá životnost
  • Cenově výhodné řešení
  • Přesné ovládání

Jak to funguje

Princip činnosti

Mikrospínač

Mechanicky aktivováno valivým listem, toto elektromechanické zařízení vyžaduje fyzický kontakt, aby se zapojilo a vyslalo elektrický signál, který indikuje polohy ventilu jako digitální signál zapnutí/vypnutí. Mikrospínač se odlišuje od ostatních principů snímačů, protože elektrický obvod může pracovat při vyšším napětí, které přesahuje 24V DC, nebo může pracovat se střídavým napětím za střídavého proudu.

Indukční snímač vzdálenosti

Tento bezdotykový snímač vzdálenosti je tvořeno oscilátorem, který vytváří vysokofrekvenční elektromagnetické pole vyzařující ze snímací plochy. Pokaždé, když se vodivý kov (tlumivý cíl) přiblíží ke snímači, snižuje se elektromagnetické pole, čímž se mění napětí oscilátoru. Spouštěcí obvod převede tento analogový signál na digitální signál zapnutí/vypnutí a zesílí výstup na 24 V DC.

Hallův snímač vzdálenosti

Tento bezkontaktní snímač polohy se skládá z Hallova tranzistoru, přeměňuje toto Hallovo snímání na digitální signál zapnutí/vypnutí a zesiluje výstup na 24 V DC. Snímač zobrazuje polohu ventilu s použitím magnetického pole (severní pól) při měření vzdálenosti od relativní polohy indikátoru na dříku ventilu.

Senzor Namur

NAMUR je nejčastěji spojen se dvěma drátovými senzory DC proximity. Takové senzory musí být propojeny s bezpečným izolačním zařízením, aby mohly být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento indukční snímač vzdálenosti je podobný jako proměnný rezistor.

Možnosti

Senzory s pevným kabelem či bez něj a s bočními indikátory s konektorem M12, 5-kolíkovými konektory, včetně zástrčky, jsou k dispozici pro připojení k napájení AC / DC.