ThinkTop® Basic

ThinkTop Basic nabízí jednoduchý provoz, standardní funkčnost a spolehlivé a nákladově efektivní použití v mléčném, potravinářském, nápojovém a biofarmaceutickém průmyslu.

ThinkTop-ThinkTopBasic 640x360

Standardní řízení ventilů 

ThinkTop a ThinkTop Basic spojuje kvalitu Alfa Laval se standardní funkčností při automatickém snímání a řízení sanitárních ventilů. ThinkTop a ThinkTop Basic trvanlivé vodotěsné provedení, ověřený a bezpečný design a nízké celkové náklady na vlastnění. ThinkTop je k dispozici ve verzích Digital, AS-interface a DeviceNet a ThinkTop Basic je k dispozici ve verzích Digital, AS-Interface a ATEX. 

Stabilní a efektivní automatizace ventilů

Spolehlivé a automatizované provedení jednotek ThinkTop a  ThinkTop Basic přispívá k bezpečnosti procesů:

  • Bezdotykový, bezobslužný systém až se třemi solenoidovými ventily. Zjišťuje stav a pozici dříku ventilu s přesností až ± 0,1 mm. Parametry nastavení se ukládají, avšak lze je snadno přeprogramovat pro větší flexibilitu a jednoduchost provozu. Vzhledem k tomu, že mikročipové senzory jsou nalisovány přímo v řídící hlavě, jsou méně citlivé vůči účinkům teploty, vibracím a tlakovým rázům.
  • Pásmo tolerance. Není zapotřebí žádného ručního nastavení senzorů zpětné vazby. Pásma tolerance ventilu i pásmo tolerance s předkonfigurovaným výchozím nastavením ±5 mm pro parametry nastavení zajišťují provozní spolehlivost všech sanitárních vzduchem ovládaných ventilů Alfa Laval.
  • Dva zpětnovazební signály PNP/NPN ovládané propojením na desce se snímači umožňují základní indikační funkci pozice aktivního a neaktivního hlavního ventilu.

Robustní a odolný

ThinkTop a ThinkTop Basic, zkonstruovaná pro provoz v podstatě v jakémkoli prostředí, představuje robustní, odolnou a spolehlivou jednotku pro spolehlivé snímání a řízení ventilů. Její hygienický design odolává účinkům fyzického nárazu, znečištění, mrazu, UV záření a teplotám až do 85° C a současně podporuje nepřetržitou výrobu.

Kompletně vodotěsná a splňující stupeň krytí IP66/ IP67, jednotka ThinkTop Basic nabízí vynikající ochrannou odvzdušňovací technologii GORE™, která zabraňuje kondenzaci vody a pronikání prachu, vody a dalších částic do řídící hlavy. Řídící hlava tak může být opláchnuta hadicí s vodou nebo čistící kapalinou, aniž by došlo k ohrožení důležitého nastavení. To přispívá k maximální hygieně a účinně odstraňuje problémy související s korozí a vnější kontaminací.

Řízení ventilů podle směrnice ATEX

K použití v potenciálně výbušném prostředí je dispozici provedení ThinkTop Basic Intrinsically Safe (IS) vybavené solenoidovými ventily a zpětnovazebními čidly odpovídajícími směrnici ATEX. Jednotka ThinkTop Basic IS splňuje směrnici „ATEX“ 94/9/ES pro skupinu II, kategorii 2 Plyny a prach.

Dodatečné vybavení zvyšuje výkon

Modernizace starších systémů automatizace ventilů pokročilou technologií snímání a ovládání ventilů může výrazně snížit investice, zvýšit výkon zařízení a snížit provozní náklady. V mnoha případech zůstává ventil ovládaný vzduchem stejný; je zapotřebí pouze výměna rozhraní řídicí hlavy. Pokud by modernizace vyžadovala výměnu řídící hlavy, jednotka ThinkTop Basic nabízí rychlou návratnost investic a dlouhodobé úspory nákladů na provoz a údržbu.

Titulek: Modernizace zvyšuje spolehlivost a snížení provozních nákladů.

Výhody produktu

  • Odolný vodotěsný design
  • Osvědčený a bezpečný design
  • Nízké celkové náklady 

ATEX-certified valve control

Valve cluster_TTBasic.jpg

Jak to funguje

Konstrukce

Senzorová a řídicí jednotka ThinkTop a ThinkTop Basic je jednotná modulární řídicí jednotka, která se skládá z osvědčeného bezdotykového a bezobslužného snímacího systému se světelnými diodami (LED), solenoidovými ventily a řídící deskou se snímači k připojení k libovolnému systému PLC (programovací logické řízení).

Princip činnosti

Snímací systém přesně detekuje pohyb ventilového dříku a polohu ventilu v libovolném daném okamžiku s přesností ± 0,1 mm pomocí  mikročipových senzorů. K nalezení aktuální polohy ventilu čipové senzory uvnitř desky se snímači vypočítají úhel mezi axiálním magnetickým polem vytvořeným indikátorem umístěným na dříku ventilu.

Snímací systém přijímá signály ze systému PLC pro napájení nebo odpojení ventilu ovládaného vzduchem. Ten potom přenáší zpětnovazební signály ukazující polohu a stav hlavního ventilu zpět do systému PLC.

Až tři elektromagnetické ventily převádějí signály snímače z elektrického proudu na mechanickou energii a tím se ventil ovládaný vzduchem aktivuje nebo deaktivuje s použitím fyzického podnětu indikátoru namontovaného na dříku ventilu.

Každá řídicí hlavice sedí na všechny sanitární ventily Alfa Laval a pásmo tolerance ventilu má výchozí toleranci. To eliminuje potřebu znovu nastavovat snímače, zvyšuje produktivitu a účinně zabraňuje provozním chybám.

LED diody pohodlně zobrazují polohu hlavního ventilu, aktivaci elektromagnetu, nastavení a lokální signalizaci poruchy na řídicí hlavě.

Integrovaná komunikace

ThinkTop a ThinkTop Basic lze připojit k libovolnému systému PLC pomocí tří typů rozhraní:

  • Digitální rozhraní
  • AS-Interface (s 62 uzly)
  • DeviceNet (s 63 uzly)

Více informací naleznete v Dokumentaci.

Snadná instalace

ThinkTop a ThinkTop Basic se hodí na všechny sanitární pohony Alfa Laval vybavené houbami. Instalace je jednoduchá: nejsou vyžadovány žádné speciální odborné znalosti, adaptéry nebo nástroje. Jednoduše stiskněte pětimístnou spouštěcí sekvenci, abyste zahájili spolehlivé ruční nastavení.