LKH Evap

LKH Evap je odstředivé čerpadlo s nízkým parametrem NPSHr a s vysokou účinností, které je optimalizováno pro aplikace s odpařováním. LKH Evap lze dále vybavit volitelným oběžným kolem ClearFlow pro aplikace, kde může být problémem akumulace pevných částic.

LKH centrifugal pump

Prvotřídní provozní parametry

Jako prémiová řada odstředivých čerpadel Alfa Laval se odstředivá čerpadla LKH vyznačují vysokou účinností, nízkou spotřebou energie, několika volitelnými doplňky a širokým rozsahem hodnot průtoku a tlaku.

Vysoká účinnost

Přesné čerpadlo a motor zajišťují vysokou účinnost a šetrné zpracování produktu. Robustní konstrukce a těsné tolerance spolu s vyspělým designem oběžného kola minimalizují recirkulaci a zajišťují efektivní přenos energie.

Optimální konstrukce čerpadla

Konstrukce oběžného kola zajišťuje efektivní a šetrné zacházení s produktem při průchodu čerpadlem. Tím je zajištěna integrita produktu a minimalizace hodnoty NPSHr (požadovaná čistá pozitivní sací výška).

Nízká spotřeba energie

Efektivnější využívání energie čerpadlem představuje obrovský potenciál energetických úspor. Optimalizovaná konstrukce a špičkový motor odstředivých čerpadel Alfa Laval LKH často vykazují vyšší energetickou účinnost než podobná čerpadla vyšší třídy, a v případě obdobných čerpadel střední třídy činí tento rozdíl až 50 %.

Čistitelnost a hygienický design

Klíčovým aspektem je pozornost věnovaná detailům. Těsnění s kontrolovanou kompresí, bezešvé vnitřní prostory, vnější mechanická ucpávka a optimalizované oběžné kolo s vyvažovacími otvory zajišťují, že čerpadlo je skutečně vyčištěno během časově efektivního cyklu CIP. Dokonale slícované součásti a spoje s O-kroužky stlačenými na předem definovanou hodnotu komprese minimalizují kontaktní plochy elastomeru s produktem, což je další prvek zajišťující hygieničnost.

Vnější ucpávka hřídele – hygienická a s možností servisu

Umístěním ucpávky hřídele mimo čerpadlo se součásti, které jsou obtížně čistitelné, nedostávají do přímého kontaktu s produktem. Konstrukce s předním nasazováním navíc umožňuje rychlou a snadnou výměnu, čímž je zajištěna vyšší provozuschopnost s nižšími náklady na údržbu. Vyměnitelné jednoduché, proplachované a dvojité ucpávky zjednodušují vedení zásob náhradních dílů.

Záruka

Společnost Alfa Laval poskytuje na všechny neopotřebitelné díly tříletou záruku podmíněnou používáním originálních dílů.

 

Výhody produktu

  • Vysoká účinnost
  • Hygienický design
  • Nízká spotřeba energie

Alfa Laval LKH Prime

Prvotřídní Prime - Nový standard samonasávací čerpací techniky. 
Alfa Laval LKH Prime

Jak to funguje

Sortiment čerpadel

Odstředivá čerpadla LKH jsou v současnosti k dispozici ve 13 velikostech, které pracují s kapacitou až 500 m3/h a tlaky až 190 H/(m). Mezi volitelné možnosti patří typ ucpávky hřídele, způsob proplachování a použité elastomery.

LKH Evap je speciální odpařovací čerpadlo

Čerpadlo LKH Evap z řady LKH je odpařovací čerpadlo vyráběné dle požadavků zákazníka s podporou rozsáhlé dokumentace, včetně dokumentačního balíčku s úplnou vakuovou křivkou. Je vybaveno speciálním shrnovacím oběžným kolem ClearFlow, které řeší problém s hromaděním produktu v aplikacích s vysokým obsahem pevných látek, a tím se značně prodlužuje doba produkce mezi čištěním.

 

LKH pump curves

Čerpadla LKH, výkonnostní křivka

Jedinečný design

Polo-otevřené oběžné kolo se speciálním uspořádáním lopatek zajišťuje zvláště nízkou NPSHr (vyžaduje se čistá pozitivní sací hlavice). To pomáhá předcházet kavitaci a minimalizuje riziko mechanického poškození.

Vyrovnávací otvory v oběžném kola zvyšují oběh kolem těsnění hřídele a snižují axiální síly. Tím se minimalizuje opotřebení těsnění hřídele a ložiska motoru.

Vnější ucpávka hřídele

Zepředu nasaditelná ucpávka hřídele s pružinou a podložkami na atmosférické straně zajišťuje rychlou, snadnou a finančně nenáročnou údržbu. Výměna ucpávky hřídele trvá pouze několik minut. Vyvážená konstrukce navíc minimalizuje riziko otevření ucpávky během nepředvídaného tlakového rázu.

Optimalizovaná ucpávka hřídele

Jedna ucpávka hřídele je vhodná pro širokou řadu čerpadel. Úplně stejnou jednoduchouá ucpávku hřídele LKH lze použít u 11 modelů čerpadel LKH i pro všechny modely čerpadel SolidC. Těsnění LKH také nabízí varianty s jednoduchým nebo dvojitým proplachováním, které lze v několika minutách vyměnit pouze pomocí několika dalších součástí.

Touto standardizací se snižuje nutnost držet zásoby náhradních dílů a výměna opotřebených dílů se stává rychlou a snadnou.

Kompresní spojky

Dalším významným konstrukčním prvkem je kompresní spojka. Ta pevně a přesně připojuje nástavec hřídele k hřídeli motoru. Sestavení je jednoduché, provoz bezpečný s minimálním hlukem a vibracemi. Tato spojka také pomáhá prodloužit životnost ucpávky hřídele i motoru.

Videa pro 360° servis a údržbu

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH - výměna proplachované ucpávky hřídele

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH - výměna jednoduché ucpávky hřídele

Odstředivá čerpadla Alfa Laval LKH s dvojitým mechanickou ucpávkou hřídele

Alfa Laval Servisní sady