SRU

Svým šetrným čerpacím účinkem s nízkým střihem je čerpadlo SRU základním rotačním objemovým čerpadlem značky Alfa Laval určeným pro šetrné zacházení s choulostivými procesními tekutinami v mlékárenském, potravinářském, nápojovém, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu.

SRU rotary lobe pump

Rotační objemová čerpadla Alfa Laval SRU jsou pečlivě navržena tak, aby zajišťovala spolehlivý výkon, bezporuchový provoz a vynikající energetickou účinnost pro náročné aplikace. Jedná se o skvělou volbu pro aplikace vyžadující čerpadla odolná vůči kontaminaci, která splňují vysoké hygienické požadavky a jsou schopny provozu s nízkým střihovým a pulzačním namáháním. Toto čerpadlo schválené podle EHEDG je vhodné pro čištění na místě, sterilizaci na místě a může být dodáno s kompletní dokumentací pro účely splnění přísných požadavků validace.

Pro ještě náročnější hygienické a ultračisté aplikace nabízí společnost Alfa Laval rotační objemové čerpadlo SX.

Stálý výkon, minimální riziko kontaminace

Rotační objemová čerpadla SRU jsou navržena s vlastnostmi, které maximalizují výkon a minimalizují riziko kontaminace. Patří mezi ně těsnění předního krytu s definovanou kompresí, provedení se zajištěnou maticí rotoru, vypustitelná hlava čerpadla a ultračistá povrchová úprava.

Ochrana kvality produktu

Pro zajištění vysoce účinného přenosu tekutin s nízkým střihovým a pulzačním namáháním a za tichého chodu má zásadní význam porozumění způsobu proudění. Alfa Laval používá ke stanovení správné geometrie rotorů a jejich krytů počítačové modelování dynamiky tekutin metodou CFD.

Vyšší flexibilita a vhodnost pro aplikace

Modulární konstrukce jednotky SRU poskytuje větší flexibilitu přesného nakonfigurování správného řešení pro konkrétní procesní požadavky.

V zájmu splnění různých procesních požadavků zahrnuje čerpadlo SRU vnější ucpávku hřídele R90, která může být z různých materiálů a v různé konfiguraci. Tím je zajištěna správná ucpávka hřídele pro danou aplikaci. Čerpadlo SRU může být opatřeno mechanickými ucpávkami Hyclean i jinými ucpávkami.

Kromě široké řady modelů a kapacit, které jsou k dispozici pro horizontální nebo vertikální připojení hrdel, je u čerpadla SRU k dispozici velký výběr volitelných dopľňků, včetně standardních ucpávek a ucpávek „na míru“, zahřívacích/chladících sedel a plášťů, integrovaného odvzdušňovacího ventilu a pravoúhlého vstupu pro čerpání tekutin o vysoké viskozitě.

Robustní konstrukce – nenáročná údržba

V zájmu spolehlivého provozu a minimální údržby se čerpadlo SRU vyznačuje robustní konstrukcí převodové skříně s pevnými hřídelemi, uzamykatelnými konstrukčními prvky pro přenos vysokého točivého momentu a kuželíkovými valivými ložisky.

Nabídka a dodání

Řada čerpadel SRU je k dispozici se šesti různými objemovými výtlaky z hlavy čerpadla, průtokovou rychlostí až 106 m3/h, diferenciálním tlakem až 20 bar, pro teploty až 200 °C a s průměrem hrdel od 25 do 150 mm.

Osvědčení, specifikace a normy

Rotační objemová čerpadla SRU vyhovují hygienickým normám EHEDG, 3-A, 3.1 a FDA a mají schválení ATEX k použití ve výbušném prostředí. Více informací naleznete v dodané dokumentaci.

Výhody produktu

  • Konzistentní výkon
  • Minimální riziko kontaminace
  • Nízká údržba

Jak to funguje

Konstrukce

Rotační objemová čerpadla Alfa Laval jsou objemová čerpadla s rotorovou skříní, krytem rotorové skříně, rotory, maticemi rotorů, hřídelemi, převodovou skříní, ucpávkami hřídelí a elastomery, které jsou k dispozici v různých materiálech. Při práci čerpadla nedochází v jeho hlavě ke vzájemnému kontaktu žádných součástí.

Čerpadlo SRU lze dodat buď jako samotné čerpadlo s hřídelí, nebo namontované na základové desce spolu se spojkou, chráničem, převodovým motorem a krytem pro snadnou stavebnicovou instalaci.

Standardními konstrukčními materiály jsou nerezavějící ocel 316L pro všechny smáčené části a lakovaná litina pro převodovku. Na vyžádání jsou k dispozici i další materiály.

Princip činnosti

Převodové soukolí v převodové skříni čerpadla pohání rotory a umožňuje přesnou synchronizaci neboli časování rotorů. Protirotační hnací systém je tvořen dvěma rotory otáčejícími se uvnitř hlavy čerpadla v opačném směru. Tekutina je čerpadlem přenášena v dutinách tvořených prostorem mezi rotorem a vnitřní částí skříně rotoru. Obrázek níže ukazuje objemové předávání tekutiny ze sání do výtlaku čerpadla.  

 Rotary lobe pump - operating principle

Pohyb proti sobě se otáčejících rotorů vytváří podtlak umožňující atmosférickému tlaku nebo jinému vnějšímu tlaku podávat tekutinu do komory čerpadla. Při otáčení rotorů se tvoří rostoucí dutina plnící se tekutinou. Při rozbíhání lopatek se ve volném prostoru tvoří dutina. Při sbíhání lopatek rotorů se dutina naopak zmenšuje a tekutina je vytlačována do výstupního hrdla.

Videa pro 360° servis a údržbu

Alfa Laval SRU rotary lobe pumps - dismantle, seals and fittings

Alfa Laval Servisní sady