Rotary Jet Mixer

Rotační tryskové mixéry jsou navrženy k použití v odvětvích výroby piva a nápojů, mléčných výrobků, produktů osobní péče i v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. Účinně zvládají míchání kapalin, dispergování plynu, vmíchávání práškových materiálů a čištění nádrží, přičemž zkracují dobu míchání, snižují spotřebu energie a náklady.

rotary jet mixer right side 640x360

Bezkonkurenční míchací výkon

V řadě aplikací nabízí rotační tryskový mixér nejrychlejší a nejúčinnější výsledky míchání. Lze jej používat i při disperzi plynů (provzdušňování, odvzdušňování, karbonizace), vmíchávání práškových materiálů a čištění na místě (CIP). Patentovaná technologie rotačního tryskového míchání je založena na technologii rotační tryskové hlavy, která byla upravena pro potřeby míchání kapalných, plynných a práškových směsí. Rotační tryskové mixéry lze použít v nádržích o velikosti od 100 do 800 000 litrů.

Abychom splnili vaše požadavky na míchání, nabízí společnost Alfa Laval také řadu míchadel a spřažený magnetický mixér.

Rychlejší, efektivnější míchání

Při použití rotačního tryskového mixéru lze provést navýšení kapacity, což má za následek vyšší produktivitu, vyšší kvalitu produktu a lepší využití zdrojů procesní technologické jednotky.

Zvládne více aplikací

Rotační tryskový mixér pomáhá snižovat investiční náročnost i provozní náklady a zároveň zajišťuje rychlé a efektivní míchání. Jediný rotační tryskový mixér dokáže řešit úlohy míchání kapalin, dispergování plynu a vmíchávání práškovým materiálů – navíc včetně čištění nádrží – a to bez nutnosti samostatného zařízení pro každý proces. Díky těmto vlastnostem nabízí možnost významných úspor.

Účinná, zjednodušená konstrukce

Systém nabízí možnosti úspor v provedení nádrže a nosné konstrukci, protože motor i čerpadlo mohou být umístěny na podlaze. Zároveň je rotační tryskový mixér umístěn pod povrchem kapaliny a vytváří tak hydraulicky vyvážený systém, který na nádrž nevyvíjí žádné významné zatížení. Kromě toho jeho snadná montáž usnadňuje dodatečné vybavení stávajících nádrží.

Jak vylepšit to, co je již samo o sobě dobré

Jako doplněk k rotačním tryskovým mixérům je k dispozici řada předem sestavených čerpacích jednotek na paletovém rámu. Kromě rotačního tryskového mixeru vyžadují koncoví uživatelé pro jejich směšovací systém také čerpadlo a přístrojové vybavení. Abychom jim proces dovybavení usnadnili, navrhli jsme několik předem sestavených jednotek s veškerým potřebným vybavením.  Pro koncové uživatele to znamená úsporu času a zdrojů, protože se mohou vyhnout nutnosti konstrukčních úprav a procesu obstarávání. Stačí spojit dvě trubky, provést elektroinstalaci, nastavit frekvenční měnič  – a vše je připraveno ke spuštění.

Výhody produktu

  • Nejrychlejší a nejúčinnější výsledky míchání
  • Založeno na technologii rotační tryskové hlavy
  • Snižuje celkové výdaje a provozní náklady

Jak to funguje

Princip činnosti

Rotační tryskové mixéry jsou umístěny pod povrchem kapaliny. Tekutina je přiváděna tryskami rotačního tryskového mixéru. K dosažení optimálního oběhu uvnitř nádrže se používá systém s uzavřenou cirkulační smyčkou. Dvě nebo čtyři trysky se otáčejí kolem vodorovné i svislé osy. Tato dvojí rotace umožňuje tryskám dosáhnout celého objemu nádrže a zajistit rychlé a účinné promíchání vstřikované kapaliny, plynu nebo práškového materiálu. V případě požadavku na rychlejší promíchání lze instalovat několik rotačních tryskových  mixérů v řadě za sebou.

Integrované čištění nádrže

Rotační tryskový mixér má dvojí funkci. Po dokončení procesu míchání mohou být trysky mixéru použity k rozstřikování čisticích kapalin v nádrži a účinnému čištění povrchů nádrže.

Jednotka na paletovém rámu

Jako doplněk k rotačním tryskovým mixérům je k dispozici řada předem sestavených čerpacích jednotek na paletovém rámu. K dispozici jsou tři jednotky s čerpadly o výkonu 7,5 kW, 11 kW nebo 15 kW. Jednotka je namontována na rámu z nerezové oceli a sestává z následujících komponent Alfa Laval: energeticky účinného odstředivého čerpadla LKH, frekvenčního měniče, potrubí, dvou tlakoměrů, ručních klapek LKB-2 na vstupu a výstupu a vypouštěcího ventilu LKB-2.

Příklady použití:

Fermentace piva

Rotační tryskový mixér se používá k míchání ve fermentačních nádržích používaných při výrobě piva. Použití nuceného míchání ve fermentačních nádržích zkracuje dobu zpracování až o 30 %. Výsledkem je zvýšení fermentační kapacity a snížení provozních nákladů.

Míchání nápojů

Použití rotačních tryskových mixérů optimalizuje výrobní procesy v nápojovém průmyslu. Mixéry se používají v různých nápojových aplikacích, jako je míchání nápojů obsahujících ovocnou dužinu, rozpouštění složek s příchutěmi, aspartamu a dalších práškových příměsí a k čištění nádrží metodou CIP.  Jediný mixér lze v téže nádrži použít pro několik různých operací, například k promíchávání kapalin, odvzdušnění, karbonizaci a k rozpouštění prášků.

Odvzdušnění

Rotační tryskový mixér lze použít k účinnému odvzdušnění. Minimalizace obsahu kyslíku v tekutých potravinářských výrobcích, jako jsou nealkoholické nápoje, pivo a jedlý olej, vede k prodloužené životnosti a zlepšuje stabilitu chuti.

Produktová řada

Rotační tryskové mixéry jsou k dispozici ve čtyřech různých modelech (IM 10, IM 15, IM 20, IM 25). Jsou určeny do nádrží o objemu od 100 do 800 000 litrů a jsou schopné pracovat při recirkulačním průtoku do 90 m3/h.