Mixéry

Naše mixéry umožňují přizpůsobit správnou metodu míchání vašim potřebám, což zajistí větší úspory energie, vynikající čistotu a vyšší efektivitu procesu z hlediska zkrácení doby zpracování a/nebo vyšší výtěžnosti. To se v dlouhodobém horizontu projeví v lepším využití surovin a zdrojů, vyšší kvalitě výrobků a menším množství odpadu.

mixers_640x360.png
Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Mixéry

Kontaktní osoba