Beam load cells

Tento systém vážení je ideální k úlohám míchání, dávkování nebo regulaci hladiny v nádržích s maximální velikostí do 4 000 kg. Nabízí lepší kontrolu, zvýšenou spolehlivost a větší přesnost při měření obsahu v nádržích v sanitárních a biofarmaceutických procesech.

BL hygienic 640x360

Robustní, hygienické řešení

Systém vážení Alfa Laval UltraPure je komplexní řešení pro hygienické procesní vážení a měření hladiny kapaliny, poměru směsí, dávkování nebo dávkového zpracování.

Díky patentované technologii není nutné používat montážní sady, instalace je rychlá a snadná , což umožňuje rychlejší a hospodárnější instalační proces. Nejsou nutné montážní sady a díky kompletní laserem svařované konstrukci je systém vážení ideální volbou tam, kde se každodenně provádí důkladné oplachování produkčního prostředí.

Vysoká přesnost vážení

Přesnost vážení závisí převážně na výběru špičkového tenzometrického snímače pro instalaci vážícího systému. Alfa Laval nabízí tři standardní rozsahy přesnosti - 0,1%, 0,05% a 0,025 % - pokrývající celkový rozsah měření max. do 4 000 kg.

Výhody produktu

    • Robustní hygienické řešení
    • Rychlé a snadné nastavení
    • Vysoká přesnost vážení

 

 

Jste unaveni z nespolehlivých a nehygienických tenzometrických snímačů?

Snímače Alfa Laval jsou založeny na patentované digitální technologii, která nabízí řadu výhod ve srovnání s jinými technologiemi používanými pro měření síly a hmotnosti.

Deset důvodů, proč si pro měření síly a váhy vybrat snímače Alfa Laval

Jak to funguje

Princip činnosti

Nárazuvzdorné digitální tenzometrické snímače Alfa Laval jsou založeny na patentovaném kapacitním principu měření, kde je uvnitř těla snímače uložen bezdotykový kapacitní snímač.

Každý systém vážení se skládá z několika tenzometrických snímačů včetně modulů snímačů, elektronického výstupního modulu, který může být analogový nebo digitální, řídicích modulů pro tenzometrické snímače a kabelu. Aby bylo zajištěno robustní a spolehlivé spojení mezi nádrží a tenzometrickými snímači, Alfa Laval nabízí doplňkový sortiment patek k nádržím, které jsou vyráběny na míru tenzometrickým snímačům.

Po aplikaci zatížení se jeho část je přenáší do jednotlivých tenzometrických snímačů, které vysílají elektrický signál, který je úměrný zátěži snímané do řídicího modulu. Řídicí modul signály konvertuje na přesné hodnoty hmotnosti.

Spolehlivý a levný provoz

Vzhledem k tomu, že kapacitní snímač není v kontaktu s tělem tenzometrického snímače, tenzometrické snímače do značné míry nejsou ovlivněny přetížením, bočním zatížením, nárazy a svařovacím napětím. To umožňuje jednoduchou mechanickou instalaci tenzometrického snímače. Tím se eliminují náklady na složité montážní sady a zařízení pro ochranu před přetížením.

Instalace typu plug-and-play

K instalaci systému vážení úplně stačí standardní koaxiální kabel RG 58 o délce do 50 metrů. Patentovaný speciální integrovaný obvod ASIC přímo převádí, vyrovnává a kalibruje signál z bezdotykového kapacitního snímače. Kalibrace digitálních tenzometrických snímačů je nezávislá na délce kabelu snímače.