Snímač průtoku

Snímače průtoku Alfa Laval jsou elektromagnetické přesné měřiče používané k měření objemového průtoku elektricky vodivých kapalin. Mají hygienický design a jsou vynikající volbou pro použití v mlékárenském, potravinářském a biofarmaceutickém průmyslu.

flow transmitter right side 640x360

Vysoce přesné měření průtoku

Snímače průtoku Alfa Laval jsou elektromagnetické přesné měřiče používané k měření procesního průtoku elektricky vodivých kapalin. Jsou vhodné zejména pro instalace, kde jsou v kapalině přítomny pevné částice. Bez pohyblivých součástí a bez tlakové ztráty zajišťují tyto snímače průtoku vysokou přesnost, vynikající dlouhodobou stabilitu a výkon.

Odolná konstrukce hygienického snímače průtoku

Snímače průtoku Alfa Laval mají robustní vodotěsný design. K dlouhé životnosti těchto magnetických indukčních snímačů průtoku přispívají i další hygienické vlastnosti, jako je teflonová (PFA) povrchová úprava na vnitřních stěnách měřicí trubice a kompletně zapouzdřená, hermeticky utěsněná elektronika.

Kompaktnost a snadná instalace

Standardní snímače průtoku Alfa Laval jsou určeny pro stísněné montážní polohy a dodávány s továrně přednastavenými pulsními výstupními signály, které usnadňují instalaci. Standardní výstup je pulsní signál (0 až 1000 Hz) s rozlišením 0,01 nebo 0,1 litru/impuls. Jako volitelné možnosti jsou k dispozici analogový výstup 4 – 20 mA a pokročilé funkce umožňující zobrazení.

Svorky pro elektrické připojení jsou označeny číslem i funkcí; všechny kabely lze provléknout přes tři kabelové průchodky PG-11.

Další informace naleznete v dokumentaci. 

Výhody produktu

  • Vysoká přesnost
  • Kompaktní design
  • Snadná instalace

Jak to funguje

Princip činnosti

Průtokový snímač Alfa Laval je magnetický indukční průtokový snímač, který pracuje podle Faradayova zákona o elektromagnetické indukci. Skládá se z měřicí trubice a dvou magnetických cívek. Když se do cívek přivede proud, vznikne magnetické pole orientované v pravém úhlu k měřicí trubici.

Měřená kapalina protéká měřicí trubicí kolmo k magnetickému poli. Působí jako vodič a indukuje elektrické napětí. Toto napětí měří dvě snímací elektrody instalované v měřicí trubici. Napětí je úměrné průměrné rychlosti proudění, a proto přesně odráží objem kapaliny protékající trubicí.

Konstrukce schopná pracovat s různými kapalinami

Průtokový snímač Alfa Laval používá čtvercovou měřicí komoru. Tvar měřicí komory významně snižuje vliv viskozity, typu kapaliny a profilů proudění. Dále eliminuje potřebu rekalibrace při změně produktu, například z mléka na vodu.

Flow_transmitter_drawing2_web.jpg

Flow_transmitter_drawing1_web.jpg