Snímač tlaku

Snímače tlaku poskytují přesné a spolehlivé údaje o tlaku. Tyto přístroje pro měření tlaku jsou vhodné k použití ve filtračních a čerpadlových systémech, tlakových nádobách, ventilových matricích a dalších zařízeních hygienických a farmaceutických procesů.

pressure transmitter right side 640x360

Vysoce přesné měření tlaku

Snímače tlaku Alfa Laval jsou přesná měřidla, která udávají tlak v zařízeních a systémech hygienických procesů. Tyto snímače tlaku s krytím IP67 jsou ideální k použití v pivovarnictví, potravinářském a nápojovém průmyslu, v kosmetickém a ve farmaceutickém průmyslu.

Rychlé a přesné snímání

Snímače tlaku Alfa Laval jsou navrženy pro dlouhodobou stabilitu a vysokou přetížitelnost, udržují přesné výsledky a mají dobu odezvy <10 ms. Tyto snímače tlaku nabízejí přesnost <= 0,35 % FS při jmenovitém tlaku nižším než 0,4 bar a přesnost <= 0,5 % FS při jmenovitém tlaku 0,4 bar nebo vyšším. Pro jmenovitý tlak nižší než 0,4 bar je k dispozici volitelná verze s přesností <=0,1 % FS.

Sortiment snímačů tlaku

Standardní snímače tlaku Alfa Laval pokrývají 10 různých měřicích rozsahů s tlaky mezi -1 a 40 a integrovanou teplotní kompenzací od 0 do + 70 °C.

Tato zařízení pro měření tlaku jsou vhodná k použití se všemi médii, která jsou kompatibilní s nerezovou ocelí AISI 316L, a mají výstupní signály 4-20 mA (dvou- nebo třívodičové).Hygienické procesní připojení je proplachovatelné a naplněné silikonovým olejem schváleným FDA.Snímač tlaku lze dodat buď se svorkami DN 38 (ISO2852) / DN 40 (DIN32676) nebo se svorkami DN 50 (ISO2852) / DN 51 (DIN32676).

Pro práci s médii vysokých teplot (až do 300 °C) je k dispozici volitelný chladicí prvek. Snímač tlaku Alfa Laval je k dispozici také ve verzi schválené organizací ATEX, která je vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 0 nebo 1).

Další informace naleznete v dokumentaci. 

Výhody produktu

  • Vysoce přesné měření tlaku
  • Rychlé a přesné snímání
  • Sortiment snímačů tlaku

Jak to funguje

Princip činnosti

Snímač tlaku Alfa Laval je analogové tlakové čidlo, které k měření tlaku využívá piezoresistivní efekt. Piezoelektrický snímač tlaku je vyroben z nerezové oceli a díky malému teplotnímu efektu a vynikající linearitě zajišťuje měření tlaku s přesností až 0,1 % FSO (IEC 60770).