SMP

Ventily SMP představují standardizovanou, cenově výhodnou alternativu k ventilům Unique v provedení Mixproof. Jsou ideální při řešení toků v sanitárních procesech pomocí maticových potrubních soustav.

阿法拉伐双密封防混气阀

Cenově výhodné ventily typu Mixproof

Alfa Laval nabízí dva ventily s dvojitým těsněním v provedení Mixproof: Alfa Laval SMP-BC a aseptickou verzi SMP-BCA. Ventily SMP umožňují proudění dvou různých médií stejným ventilem současně bez rizika křížové kontaminace. Tím se zvyšuje provozní účinnost a výrazně se snižují provozní náklady.

Vysoká flexibilita aplikací

SMP ventily v provedení Mixproof vycházejí z modulární struktury a jsou k dispozici v několika typech  ventilových těles a dalších součástí, které lze různými způsoby kombinovat. Tyto samovypouštěcí ventily bránící křížové kontaminaci mohou být například nakonfigurovány jako uzavírací ventily a přepínací ventily.

Ventily SMP v provedení Mixproof jsou sestaveny z několika základních komponent, což umožňuje snadné přizpůsobení ventilů tak, aby vyhovovaly různým požadavkům v sanitárních a aseptických aplikacích.

Zjednodušená údržba ventilu

Jen několik pohyblivých součástí, shora vedená kuželka, pohon usnadňující údržbu – to jsou konstrukční prvky, které zajišťují snadnou demontáž ventilů SMP a rychlou, jednoduchou údržbu.

Sortiment ventilů SMP v provedení Mixproof

Řada ventilů Alfa Laval SMP v provedení Mixproof nabízí dvě standardní cenově výhodné alternativy k řadě prémiových ventilů Alfa Laval Unique Mixproof.

 • Ventil SMP-BC Mixproof pro aplikace vyžadující zvýšenou bezpečnost, detekci úniku a CIP
 • Ventil SMP-BCA Mixproof pro aseptické aplikace

Další informace naleznete v dokumentaci.

Aseptická verze

Aseptická verze ventilu SMP Mixproof značky Alfa Laval se nazývá SMP-BCA a je určena k použití v aseptických podmínkách s vyloučením křížové kontaminace a při sterilizaci za vysokých teplot.

Přímá konstrukce udržuje kapaliny oddělené použitím dvou těsnění na stejné kuželce, mezi nimiž je úniková komora.

PTFE/pryžová membrána kopírující pohyb kuželky v horní části tělesa ventilu zajišťuje, aby během zpracování nedocházelo k žádnému zvýšení koncentrace mikroorganismů v produktu.

Princip funkce si můžete prohlédnout po kliknutí zde.

Splňuje většinu hygienických norem

Ventily Alfa Laval SMP splňují většinu norem požadovaných v potravinářském, mlékárenském, nápojovém a kosmetickém průmyslu.

Další informace naleznete v části Dokumentace. 

Výhody produktu

 • Snižuje provozní náklady
 • Vysoká flexibilita aplikací
 • Dodržování hygienických norem
SMP BCA EPIC

Ventil SMP-BCA

Jak to funguje

Konstrukce

Konstrukce ventilové řady Alfa Laval SMP v provedení Mixproof se liší v závislosti na modelu ventilu (SMP-BC a SMP-BCA).

Ventil SMP-BC Mixproof se skládá z pohonu, skříně, kuželky a tělesa ventilu. K dispozici jsou tři verze: uzavírací ventil s jedním ventilovým tělesem, uzavírací ventil se dvěma ventilovými tělesy a přepínací ventil se třemi ventilovými tělesy. Tělesa ventilů jsou k pohonu připevněna upínacími kroužky a rychlospojkami. Upínací kroužek vám umožňuje otáčet ventilem v libovolném směru.

Ventil SMP-BCA Mixproof se skládá ze stejných ventilových součástí jako SMP-BC, ale je opatřen membránou z PTFE/EPDM, která je určena k zabránění kontaminaci z vnějších zdrojů a odolává vysokým teplotám. Díky tomu je model SMP-BCA ideální k použití za aseptických podmínek.

Princip činnosti

Ventily Alfa Laval SMP Mixproof jsou ovládány na dálku pomocí stlačeného vzduchu. Ventily SMP-BC a SMP-BCA Mixproof mají různé provozní principy, které jsou popsány níže.

Ventil SMP-BC Mixproof

Ventil SMP-BC Mixproof je vybaven dvěma malými pneumatickými normálně otevřenými ventily (NO), detekčním ventilem a ventilem pro CIP.

Kuželka ventilu má dvě těsnění, které tvoří únikovou komoru při atmosférickém tlaku. Případný únik produktu se vypouští přes detekční ventil. Únikovou komoru lze vyčistit přivedením CIP do detekčního ventilu.Ventil SMP-BC je necitlivý vůči vodnímu rázu v produktovém potrubí nad kuželkou.

U přepínacích ventilů odděluje dolní produktová potrubí jediná těsnicí kuželka.

Aseptické ventily SMP-BCA typu Mixproof

Aseptický ventil SMP-BCA Mixproof je normálně zavřený (NC) ventil s osvědčenou PTFE/ EPDM membránou. Speciálně konstruovaná aseptická membrána hermeticky těsní proti vniknutí cizorodých látek z atmosféry a zajišťuje plnou ochranu proti účinkům mikroorganismů. Zabraňuje rovněž hromadění produktu na ploše v kontaktu s produktem.

Kuželka ventilu má dvě těsnění, která tvoří únikovou komoru při atmosférickém tlaku. Případný únik produktu se vypouští přes detekční ventil. Únikovou komoru lze vyčistit přivedením CIP do detekčního ventilu.

Dva malé pneumatické, normálně otevřené (NO) ventily umožňují kontinuálním aplikováním páry vytvořit v únikové komoře sterilní bariéru. Když je hlavní ventil zavřený, komora musí být čistá a sterilní.

U přepínacích ventilů odděluje spodní produktová potrubí jediná těsnicí kuželka, ale nevyžaduje se použití sterilní bariéry v únikové komoře.

 

Uzavírací ventil SMP-BC                                                         Aseptický ventil SMP-BCA 

Volitelné možnosti

Ventil SMP-BC Mixproof

 • Armatury podle požadované normy
 • Zařízení pro snímání a ovládání ventilů, včetně jednotek ThinkTop, ThinkTop Basic a IndiTop 
 • Pohon se silnou pružinou
 • Větší pohon pro velikosti ventilů 38–51 mm/DN 40–50
 • Instalační sady CIP
 • Různé kombinace těles ventilu
 • Drsnost povrchu, díly v kontaktu s produktem: Ra ≤ 0,8 μm
 • Těsnění v kontaktu s produktem v provedení NBR nebo FPM
 • Servisní nástroj pro pohon
 • Nástroj pro utěsnění kuželky (nutný při výměně těsnění)

Ventil SMP-BCA Mixproof

 • Armatury podle požadované normy
 • Zařízení pro snímání a ovládání ventilů, včetně jednotek ThinkTop, ThinkTop Basic a IndiTop
 • Větší pohon pro velikosti ventilů 38–51 mm/DN 40–50
 • Instalační sady CIP
 • Různé kombinace těles ventilu
 • Drsnost povrchu, díly v kontaktu s produktem: Ra ≤ 0,8 μm
 • Těsnění v kontaktu s produktem z NBR a PTFE nebo FPM a PTFE
 • Servisní nástroj pro pohon
 • Nástroj pro utěsnění kuželky (nutný při výměně těsnění)

Videa pro 360° servis a údržbu

Alfa Laval SMP-BC mixproof valves - replace seals

Alfa Laval Servisní sady