Unique Mixproof pro velké částice

Pro aplikace s velmi velkými částicemi nebo vysoce viskózními kapalinami má tento ventil stejné základní výhody jako ventily Unique, které jsou zvlášť odolné vůči změnám, ale jsou speciálně navrženy s velkými otvory o průměru až 45 mm.

Unique Mixproof Large Particle w ThinkTop V70 640x360

Cenově výhodný ventil konstrukce Mixproof

Ventily Unique Mixproof značky Alfa Laval jsou vybaveny dvěma nezávislými kuželkami, což znamená, že jeden ventil Unique Mixproof může často nahradit dva nebo více ventilů jiných typů.

Výjimečný provoz bez úniků 

Moderní konstrukce s dvojitým sedlem zajišťuje dlouhodobý provoz bez úniků, čímž se minimalizuje riziko kontaminace produktu. Použití těsnění s dvojitým okrajem poskytuje dodatečnou ochranu zajišťující bezpečný a hygienický provoz.

Snadná údržba a čištění ventilu

Ventily Unique v provedení Mixproof jsou navrženy s přístupem shora, aby umožňovaly rychlou a snadnou údržbu. Nemají žádné součásti, které vyžadují nastavení, údržba jejich pohonu je snadná a na všech těsněních je instalována integrovaná detekce úniků. Ventily Unique Mixproof splňují většinu hygienických norem a mohou být dodány s volitelným systémem čištění SpiralClean.

Kliknutím na seznam zobrazíte všechny 4 animace.

 

Plný užitek z ventilů Unique Mixproof získáte v případě jejich kombinace se snímacími a řídicími jednotkami ThinkTop a ThinkTop Basic značky Alfa Laval.

Ventilové klastry – přizpůsobená řešení proudění 

Jsme specialisté na dodávky předem sestavených ventilových klastrů přizpůsobených specifickým individuálním požadavkům.

Naše odborné znalosti vám pomohou zajistit co nejúčinnější regulaci proudění s pomocí co nejmenšího počtu součástí a co nejúčinněji řešit klíčové problémy, které zahrnují tepelné cykly, čistitelnost, možnosti vypuštění a regulaci průtoku.

Ventilové clustery Alfa Laval mohou být dodány předem sestavené a testované a kompletně zapojené a s připojeným veškerým potřebným pneumatickým potrubím, spojovacími krabicemi a ovládacími panely.

To znamená, že dokonce i složité instalace můžete zprovoznit co nejrychleji, ušetřit přitom čas a vyhnout se ztrátám, které souvisejí s odstraňováním problémů a prostoji na místě instalace. 

Další informace naleznete v dokumentaci a v průvodci výběrem.

Jako úsporné alternativy k řadě ventilů Unique Mixproof nabízí Alfa Laval i standardní SMP ventily v provedení Mixproof. 

Výhody produktu

 • Nákladově efektivní
 • Bezpečný a hygienický provoz
 • Snadná údržba a čištění

Jak to funguje

Konstrukce

Koncept dvousedlového ventilu Unique je založen na souboru základních součástí, mezi něž patří těleso ventilu, kuželka, pohon, volitelné doplňky pro čištění a příslušenství, které podporují širokou škálu aplikací. Z těchto součástí můžete sestavit dvousedlový ventil Unique, který bude přesně odpovídat vašim požadavkům.

V zájmu usnadnění údržby je dvousedlový ventil Unique opatřen i otvory pro detekci úniku, které předem upozorňují na opotřebení nebo poškození statických O-kroužků. Obsluha může tedy ventil kdykoli vizuálně zkontrolovat, aniž by jej bylo nutné rozebírat.

Princip činnosti

Dvousedlový ventil Alfa Laval Unique je normálně zavřený (NC) ventil, který se ovládá na dálku pomocí stlačeného vzduchu.

K oddělení obou kapalin má ventil dvě nezávislá těsnění kuželek. Prostor mezi těmito dvěma těsněními tvoří lekážní komoru při atmosférickém tlaku. Ve vzácném případě náhodného úniku produktu proudí produkt do lekážní komory a je vypouštěn přes lekážní výpusť.

Když je ventil otevřený, lekážní komora je zavřená. Produkt pak může proudit z jednoho potrubí do druhého, aniž by docházelo k úkapu. Ventil lze snadno vyčistit a chránit před účinky vodního rázu podle specifických požadavků procesu a konfigurace ventilu. (Během provozu ventilu nedochází k úkapu produktu).

Unique mixproof spiral clean.jpg

 

 

 

 

Systém SpiralClean

Společnost Alfa Laval nabízí externě připojitelný CIP systém „SpiralClean“. Tento systém zajišťuje hygienický provoz v náročných aplikacích, kde čištění ventilu Unique Mixproof pomocí zdvihu horního sedla a zdvihu spodního sedla není dostačující. Systém SpiralClean lze připojit za účelem čištění horních a dolních kuželek a oplachování únikové komory ventilu. S menší spotřebou čisticí kapaliny, pomocných médií a díky kratšímu času je čištění se systémem SpiralClean důkladnější a efektivnější než v případě tradičních externě připojitelných čisticích zařízení CIP.

Další velký přínos: Systém SpiralClean umožňuje dvousedlovým ventilům Unique pracovat za asepticky-podobných podmínek tím, že při použití páry v CIP potrubí vytváří parní bariéru vůči atmosféře.

Možnosti

  • Na vyžádání k dispozici verze 3-A
  • Těsnění, které je ve styku s produktem, v provedení HNBR, NBR nebo FPM
  • Závitová nebo clampová hrdla v souladu s požadovanou normou
  • Ovládání a signalizace: ThinkTop V70
  • Indikace pro detekci zdvihu horního sedla

Videa pro 360° servis a údržbu

Dvousedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna axiálního těsnění

Dvousedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna radiálního těsnění

Dvousedlové ventily Alfa Laval Unique – výměna těsnění smáčených produktem