Unique Mixproof

Ventily Unique Mixproof umožňují souběžné proudění dvou různých médií nebo tekutin stejným ventilem bez rizika křížové kontaminace.

Cenově výhodný ventil konstrukce Mixproof

Ventily Unique Mixproof značky Alfa Laval jsou vybaveny dvěma nezávislými kuželkami, což znamená, že jeden ventil Unique Mixproof může často nahradit dva nebo více ventilů jiných typů.

Výjimečný provoz bez úniků 

Moderní konstrukce s dvojitým sedlem zajišťuje dlouhodobý provoz bez úniků, čímž se minimalizuje riziko kontaminace produktu. Použití těsnění s dvojitým okrajem poskytuje dodatečnou ochranu zajišťující bezpečný a hygienický provoz.

Snadná údržba a čištění ventilu

Ventily Unique v provedení Mixproof jsou navrženy s přístupem shora, aby umožňovaly rychlou a snadnou údržbu. Nemají žádné součásti, které vyžadují nastavení, údržba jejich pohonu je snadná a na všech těsněních je instalována integrovaná detekce úniků. Ventily Unique Mixproof splňují většinu hygienických norem a mohou být dodány s volitelným systémem čištění SpiralClean.

Kliknutím na seznam zobrazíte všechny 4 animace.

 

Plný užitek z ventilů Unique Mixproof získáte v případě jejich kombinace se snímacími a řídicími jednotkami ThinkTop a ThinkTop Basic značky Alfa Laval.

Ventilové klastry – přizpůsobená řešení proudění 

Jsme specialisté na dodávky předem sestavených ventilových klastrů přizpůsobených specifickým individuálním požadavkům.

Naše odborné znalosti vám pomohou zajistit co nejúčinnější regulaci proudění s pomocí co nejmenšího počtu součástí a co nejúčinněji řešit klíčové problémy, které zahrnují tepelné cykly, čistitelnost, možnosti vypuštění a regulaci průtoku.

Ventilové clustery Alfa Laval mohou být dodány předem sestavené a testované a kompletně zapojené a s připojeným veškerým potřebným pneumatickým potrubím, spojovacími krabicemi a ovládacími panely.

To znamená, že dokonce i složité instalace můžete zprovoznit co nejrychleji, ušetřit přitom čas a vyhnout se ztrátám, které souvisejí s odstraňováním problémů a prostoji na místě instalace. 

Další informace naleznete v dokumentaci a v průvodci výběrem.

Jako úsporné alternativy k řadě ventilů Unique Mixproof nabízí Alfa Laval i standardní SMP ventily v provedení Mixproof. 

 

Výhody produktu

 • Nákladově efektivní
 • Minimalizace rizika kontaminace produktu
 • Rychlá a snadná údržba

 

Sortiment ventilů Unique Mixproof

Koncept ventilů Alfa Laval Unique v provedení mixproof nabízí modulární řešení, která můžete snadno přizpůsobit svým specifickým požadavkům. To znamená, že platíte pouze za ty funkce a vlastnosti, které skutečně potřebujete. Pro snadnější výběr je k dispozici řada verzí ventilů Unique Mixproof.

Unique Mixproof High Alloy

Ventil Unique Mixproof High Alloy je vyvinut a navržen tak, aby vyhovoval náročným aplikacím v oblasti výroby a zpracování mléka, potravin, nápojů, kosmetických a domácích čisticích prostředků. Produkty s vysokou úrovní chloridů, chemikálií nebo nízkým pH vyžadují pro zlepšení odolnosti proti korozi zařízení z vysoce kvalitních slitin.

  

Unique Mixproof UltraPure

Ventil Unique Mixproof UltraPure je vyvinutý a navržený tak, aby splňoval přísné požadavky biotechnologického a farmaceutického průmyslu. Toto řešení ventilu zajišťuje vyšší stupeň flexibility zařízení, což vede k optimalizaci účinnosti zařízení bez ohrožení bezpečnosti produktu. Zákazníci mají několik možností pro individuální potřeby, např. ušlechtilejší slitiny ke zlepšení odolnosti proti korozi. Stejně jako všechna zařízení UltraPure, i Unique Mixproof UltraPure se dodává s komplexním dokumentačním balíčkem Q-doc.

 

 Unique Mixproof Basic

Unique Basic má základní součásti, které zajišťují významnou bezpečnost a detekci úniku. Je vybaven pohonem bez zvedání sedla a nevyváženými kuželkami.

 

Unique Mixproof SeatClean

Unique SeatClean je volbou pro standardní instalace, které zpracovávají produkty s pevnými látkami. Zvednutí sedla při normálních čisticích postupech vyčistí kuželky a sedla. Vyvážená spodní kuželka eliminuje nebezpečí smíchání produktů tlakovým rázem nebo při vysokém tlaku v potrubí.


Unique Mixproof HighClean

Unique HighClean splňuje vaše požadavky na zpracování, pokud jde o lepkavé produkty. SpiralClean zajišťuje důkladné čištění hřídelí, horních a spodních kuželek a v únikové komoře. S vyváženou horní a dolní zátkou kuželkou chrání konfigurace tohoto ventilu proti účinkům vysokého tlaku a hydraulického rázu.


Unique Mixproof HighClean

Unique UltraClean splňuje nejvyšší nároky na hygienické zpracování lepkavých produktů, produktů s vysokým obsahem pevných látek nebo aplikací, které vyžadují téměř aseptické podmínky.Je vybaven pohonem s integrovaným zvedáním sedla, vyváženou horní a dolní kuželkou a systémem SpiralClean.

 

 

Jak to funguje

Konstrukce

Koncept ventilu Unique Mixproof je založen na souboru základních součástí, mezi něž patří těleso ventilu, kuželka, pohon, volitelné doplňky pro čištění a příslušenství, které podporují širokou škálu aplikací. Pomocí těchto součástí můžete vytvořit ventil Unique Mixproof, který bude přesně odpovídat vašim požadavkům na proces.

V zájmu usnadnění údržby je ventil Unique Mixproof opatřen také otvory pro detekci úniku, které předem upozorňují na opotřebení nebo poškození statických o-kroužků. Obsluha může tedy ventil kdykoli vizuálně zkontrolovat, aniž by jej bylo nutné rozebírat.

Princip činnosti

Alfa Laval Unique Mixproof je normálně zavřený (NC) ventil, který se ovládá na dálku pomocí stlačeného vzduchu.

K oddělení obou kapalin má ventil dvě nezávislá těsnění kuželky. Prostor mezi těmito dvěma těsněními tvoří únikovou komoru při atmosférickém tlaku. Ve vzácném případě náhodného úniku produktu proudí produkt do únikové komory a je vypouštěn přes únikovou výpusť.

Když je ventil otevřený, úniková komora je zavřená. Produkt pak může proudit z jedné linky do druhé, aniž by docházelo k ztrátám z úniků. Ventil lze snadno vyčistit a chránit před účinky vodního rázu podle specifických požadavků procesu a konfigurace ventilu. (Během provozu ventilu nedochází k úniku produktu).

 Unique mixproof valve - How it works

Unique mixproof spiral clean.jpg

 

 

 

 

Systém SpiralClean

V zájmu zajištění hygienického provozního stavu svých ventilů Unique Mixproof nabízí společnost Alfa Laval systém SpiralClean, sloužící k čištění horních a dolních vyvážených kuželek a únikové komory ventilů. S menší spotřebou čisticí kapaliny, pomocných médií a času vyčistí SpiralClean důkladněji a efektivněji než běžná čisticí zařízení. Všechny externí systémy CIP pro ventily Unique Mixproof standardně využívají konstrukci SpiralClean.

Další velký přínos: Systém SpiralClean umožňuje ventilu Unique Mixproof pracovat za aseptických podmínek tím, že při použití páry na potrubí CIP vytváří parní bariéru vůči atmosféře.

Volitelné možnosti

  • Na vyžádání k dispozici verze 3-A
  • Těsnění v kontaktu s produktem v provedení HNBR, NBR nebo FPM
  • Součásti zástrčkového provedení nebo vložky v upínacích svorkách souladu s požadovanou normou
  • Ovládání a signalizace: ThinkTop nebo ThinkTop Basic
  • Boční signalizace pro detekci zvednutí horního sedla

360° Servis a údržba 

Alfa Laval Unique těsnicí ventily - Jak vyměnit axiální těsnění

Alfa Laval Unique těsnicí ventily - Jak vyměnit radiální těsnění

Alfa Laval Unique těsnicí ventily - Jak vyměnit těsnění

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Unique Mixproof

Kontaktní osoba