Klapky LKB UltraPure

Tyto klapky jsou hygienické uzavírací ventily pro použití s kapalinami o nízké a střední viskozitě v aplikacích kosmetického, biotechnologického a farmaceutického průmyslu.

LKB Butterfly UltraPure Valve w ThinkTop V50 640x360

Komplexní sortiment klapek

Klapky řady LKB UltraPure vycházejí ze známé ventilové platformy Alfa Laval LKB a jsou cenově výhodnou alternativou k membránovým ventilům. Jsou určeny pro použití v aplikacích s vysokou čistotou, celý sortiment sestává ze snadno konfigurovatelných jednotek navržených tak, aby splňovaly celé spektrum požadavků na hygienické aplikace.

K dispozici je kompletní řada rozměrů (ASME BPE, DIN 11850 a ISO 2037).

Pro mlékárenství, potravinářství, výrobu nápojů a pro vysokotlaké aplikace nabízí Alfa Laval také tradiční klapku LKB.

Hygienický provoz

Klapky LKB UltraPure jsou vybaveny několika konstrukčními prvky, které zajišťují hygienickou spolehlivost.

 • Klapky LKB UltraPure jsou k dispozici s povrchovými úpravami Ra < 0,5 μm, Ra < 0,4 μm nebo EP (SF1 a SF4), které zajišťují čistitelnost a minimalizují riziko kontaminace.
 • Leštěný disk z nerezové oceli a ložisková pouzdra nasazená na hřídelích disku zabraňují oděru kovu o kov a zajišťují plynulejší pohyb disku.
 • Průměr hřídele zajišťuje mimořádně nízký průtočný odpor a šetrné zpracování produktů s nízkou a střední viskozitou.
 • Pokročilá technologie těsnění Alfa Laval navíc nabízí vyšší tepelnou stabilitu, chemickou odolnost a lepší pevnost v tahu.
 • V zájmu zajištění ideálních svařovacích podmínek jsou verze ASME BPE klapek LKB UltraPure vybaveny svarovými koncovkami s definovaným obsahem síry. Prodloužená délka ventilu umožňuje použít zařízení pro orbitální svařování.

Ruční nebo automatické ovládání

Klapky LKB UltraPure mohou být doplněny buď:

 • Pákou pro ruční provoz, která zajišťuje mechanické uzamčení klapky v otevřené nebo uzavřené poloze. K dispozici je kompletní řada pák včetně vícepolohového uzamykatelného modelu.
 • Pneumatickým pohonem pro automatické ovládání s ventilovou teleindikační jednotkou nebo snímacími a řídicími jednotkami Alfa Laval ThinkTop. K dispozici je výběr pohonů.

Úplný klid s kompletní dokumentací pro validaci

Všechna zařízení a součásti portfolia Alfa Laval pro biotechnologický a farmaceutický průmysl se dodávají s komplexním balíčkem dokumentace Alfa Laval Q-doc, který zajišťuje plnou transparentnost celého dodavatelského řetězce od pořízení surovin až po finální dodávku zařízení. Tím se zjednodušují nákupní a instalační procesy, stejně jako postupy při kvalifikaci, validaci a řízení změn. Na základě správné dokumentační praxe (GDP – Good Documentation Practice) pokrývá balíček Alfa Laval Q-doc všechny aspekty dodávek zařízení pro biotechnologický i farmaceutický průmysl a poskytuje zákazníkům transparentní a dobře zdokumentované zajištění jakosti pořizovaného zařízení.

Součástí balíčku Q-doc pro klapky LKB UltraPure jsou příručky zařízení, výkonové zkoušky, kvalitativní a výrobní postupy, certifikáty materiálů, dosledovatelnost součástí v kontaktu s produktem a potřebné informace o dílech a servisu. Tento důraz na detail se podílí na zajištění trvalé provozuschopnosti a minimalizaci rizik.

Další informace o normách a certifikátech naleznete na našem portálu BioPharm Portal.

Výhody produktu

 • Hygienický výkon
 • Cenově výhodná alternativa k membránovým ventilům
 • Aplikace s vysokou čistotou

 

Jak to funguje

Konstrukce

Ventil se skládá ze dvou polovin tělesa ventilu, disku, pouzder pro uložení hřídele a těsnicího kroužku. Sestavení ventilu se provádí pomocí šroubů a matic.

Princip činnosti

Standardní řada klapkových ventilů Alfa Laval Tri-Clover LKB je určena pro automatické nebo ruční ovládání.

Automatizovaný provoz

Automatické klapky LKB UltraPure jsou ovládány ze vzdáleného místa stlačeným vzduchem pomocí pneumatického pohonu. Pohon ovládá axiální pohyb pístu, který otáčí hřídel o 90°. Aby se zajistilo účinné uzavření, kroutivá síla působící na pohon se zvyšuje, když se disk dotýká těsnicího kroužku ventilu. Pohon je k dispozici ve třech standardních provedeních: normálně zavřený (NC), normálně otevřený (NO) a dvojčinný typu vzduch/vzduch (A/A).

Manuální provoz

Klapka Tri-Clover LKB UltraPure se ovládá ručně pákou. Páka zajišťuje mechanické uzamčení klapky v otevřené nebo uzavřené poloze. K dispozici je dvoupolohová, čtyřpolohová, regulační 90° nebo uzamykatelná vícepolohová páka. Páka se k ventilu připevňuje pomocí soustavy bloku s víkem a šroubu a lze ji dodat buď se svařovacími, nebo svorkovými spoji.

Volitelné možnosti

 • ThinkTop® pro ovládání a indikaci
 • Indikační jednotka s mikrospínači
 • Indikační jednotka s indukčními snímači přiblížení
 • Indikační jednotka se snímači přiblížení s Hallovou sondou
 • Indikační jednotka odolná proti výbuchu s indukčními spínači přiblížení
 • Konzola pro pohon
 • Páka se dvěma nebo čtyřmi polohami
 • Páka pro elektrickou indikaci polohy
 • Páka s nekonečným počtem mezilehlých poloh
 • Polohovatelná páka
 • Uzamykatelná polohovatelná páka
 • Speciální krytka pro páku v poloze otočení o 90°
 • Servisní nástroj pro pohon
 • Servisní nástroj pro montáž ventilových disků o průměru 25-38 mm (DN25 - DN40)