Klapky LKB

Klapky jsou relativně přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití s kapalinami o nízké a střední viskozitě v situacích, kdy jsou důležité hygienické normy.

LKB butterfly valve with ThinkTop

Úplný sortiment, kompletní spektrum

Řada klapkových ventilů Alfa Laval LKB se skládá z modulárních jednotek navržených tak, aby splňovaly celé spektrum požadavků při pracovních tlacích od plného vakua až po 10 bar. Všechny klapky splňují požadavky FDA a jsou navrženy pro použití v širokém spektru potrubních systémů z nerezové oceli. Mohou být vyrobeny tak, aby vyhovovaly prakticky jakékoli montážní normě.

Spolehlivý provoz

Klapky LKB jsou vybaveny několika konstrukčními prvky, které zajišťují spolehlivost. Leštěný disk z nerezové oceli s povrchovou hladkostí až do Ra < 0,8 μm a ložisková pouzdra nasazená na hřídelích disku zabraňují oděru kovu o kov a zajišťují plynulejší pohyb disku.

Průměr hřídele zajišťuje mimořádně nízký průtočný odpor a šetrné zpracování produktů s nízkou a střední viskozitou. Technologie těsnění Alfa Laval navíc nabízí vyšší tepelnou stabilitu, chemickou odolnost a lepší pevnost v tahu.

Ruční nebo automatické ovládání

Klapky Alfa Laval LKB lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem a dodat v kombinaci s ventilovou teleindikační jednotkou nebo snímacími a řídicími jednotkami Alfa Laval ThinkTop.

Při manuálním provozu: Alfa Laval nabízí kompletní řadu pák včetně vícepolohového uzamykatelného modelu.

Při automatizovaném provozu: K dispozici je řada různých pohonů; speciální dvojčinná konstrukce umožňuje aplikaci maximálního krouticího momentu na disk ventilu při dotyku s těsněním. Díky tomu lze tyto ventilové jednotky snadno integrovat do větších systémů ovládaných z centrálního místa nebo je ovládat automaticky a zajistit tak maximální efektivitu.

Výhody produktu

  • Plný rozsah, plné spektrum
  • Spolehlivost
  • Ruční nebo automatické ovládání

 

Jak to funguje

Konstrukce

Ventil se skládá ze dvou polovin tělesa ventilu, disku, pouzder pro uložení hřídele a těsnicího kroužku. Sestavení ventilu se provádí pomocí šroubů a matic. Páka se k ventilu připevňuje pomocí soustavy bloku s víkem a šroubu.

Princip činnosti

Standardní řada klapkových ventilů Alfa Laval LKB je určena pro automatické nebo ruční ovládání.

Automatické ovládání pro LKB a LKB-F

Automatické klapky LKB jsou ovládány ze vzdáleného místa stlačeným vzduchem pomocí pneumatického pohonu. 

Pohon ovládá axiální pohyb pístu, který otáčí hřídel o 90°. Aby se zajistilo účinné uzavření, kroutivá síla působící na pohon se zvyšuje, když se disk dotýká těsnicího kroužku ventilu. Pohon je k dispozici ve třech standardních provedeních: normálně zavřený (NC), normálně otevřený (NO) a dvojčinný typu vzduch/vzduch (A/A).

Ruční ovládání pro LKB a LKB-2

Klapka LKB se ovládá ručně pákou. Páka zajišťuje mechanické uzamčení klapky v otevřené nebo uzavřené poloze. U LKB a LKB-2 umožňují páky pro ventily velikosti DN125 a DN150 nastavení ventilu a lze je pro regulaci průtoku uzamknout ve dvou mezilehlých polohách.