Pojistné ventily se používají k ochraně nádrží a potrubí před přetlakem nebo podtlakem. Chrání před implozí vlivem podtlaku způsobeného vyplachováním za studena po horkém čištění; před implozí vlivem žíraviny absorbované při kolísání atmosféry CO2 / teploty nebo před implozí v důsledku zablokování dodávky plynu během vyprazdňování.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Pojistné ventily

Kontaktní osoba