Pojistný ventil

Pojistný ventil Alfa Laval chrání vaše zařízení, životní prostředí i zdraví a bezpečnost vašich pracovníků. Toto bezpečnostní zařízení je navrženo tak, aby se otevřelo a uvolnilo nadměrný tlak z nádrží nebo zařízení a poté znovu zavřelo a bránilo dalšímu uvolňování kapaliny, když se systém vrátí do normálu.

safety valve 640x360

Uvolnění přetlaku

Ke zvýšení tlaku uvnitř nádob nebo soustav může docházet v důsledku zablokovaného vypouštěcího otvoru, tepelné expanze, chemických reakcí nebo kombinace těchto událostí. Pojistný ventil Alfa Laval je navržen tak, aby pružně uvolňoval přetlak z nádob nebo zařízení v libovolnou dobu a za jakýchkoli okolností. Jako poslední a stěžejní součást prevence nehod je kvalitní hygienický pojistný ventil důležitou součástí vašeho provozu.

Dokonalé dimenzování

V závislosti na příčinách přetlaku může být nutné vypustit různý hmotnostní nebo objemový průtok. U tohoto typu proměnlivého průtoku je nezbytně nutný dokonale dimenzovaný pojistný ventil. Pojistný ventil Alfa Laval se dodává v rozměrech od DN25 do DN100 s pružinovým nastavením tlakového rozsahu 0,2 až 12,0 bar v závislosti na velikosti ventilu.

Spolehlivá ochrana

 Pojistný ventil Alfa Laval je navržen tak, aby se v potenciálně nebezpečných situacích při předem určeném nastaveném tlaku otevřel. Proti síla stlačené pružiny, která udržuje ventil zavřený pod nastaveným tlakem, vzniku přetlaku na vstupu ventilu působí síla směřující k otevření pojistného ventilu. Jakmile se tyto síly vyrovnají, ventil se otevře a tlak klesne, což nakonec vede k opětovnému zavření ventilu, až se systém vrátí do normálního stavu.

Pojistný ventil

  • Speciální ochrana. Bezpečnostní ventil Alfa Laval poskytuje spolehlivou ochranu před nákladnými a ničivými nehodami.
  • Schváleno PED. Kalibrována na požadovanou hodnotu tlaku, uzavřena a dodávána s odpovídajícím certifikátem PED.
  • Hygienický design. Navrženo k odstranění nehygienických netěsností a přetékání během a po tlakové špičce.

Jak to funguje

Konstrukce

Pojistný ventil Alfa Laval se dodává v rozměrech od DN25 do DN100 s pružinovým nastavením tlakového rozsahu 0,2 až 12,0 bar.Ventil může být pneumatický nebo ručně ovládaný.Pojistný ventil Alfa Laval je kalibrován na požadovanou nastavenou hodnotu tlaku, utěsněn a dodává se s odpovídajícím certifikátem PED.

Princip činnosti

Uzavírací síla v pojistném ventilu Alfa Laval je aplikována stlačenou pružinou s nastaveným tlakem větším než provozní tlak.

V potenciálně nebezpečných situacích se při předem určeném nastaveném tlaku ventil otevře.Síla pružiny působí ve směru zavírání a síla vytvořená tlakem na vstupu pojistného ventilu působí ve směru otevírání.V určitém okamžiku dojde k vyrovnání těchto sil a ventil provede počáteční vypuštění, kterým se uvolní tlak.