SB Podtlakový kombinovaný ventil

Zavzdušňovací souprava Alfa Laval SB minimalizuje riziko implozí v uzavřených procesních nádržích, které jsou vystaveny podmínkám podtlaku, jako je plnění nebo vyprazdňování nádrží, studené oplachování po horkém čištění nebo žíravé čištění v atmosféře CO2. Ventil lze integrovat do systému na vrcholu nádrže SCANDI BREW® a je navržen pro hygienické procesy v pivovarském, potravinářském, mlékárenském a nápojovém průmyslu.

sb anti vacuum house left side 640x360

Efektivní ochrana proti podtlaku

Má-li zásadní význam vysoká bezpečnost procesů a spolehlivost produkce, pomáhá tato jednotka chránit nádrže před podtlakovými stavy, které mohou způsobit poškození nebo deformaci nádrže a únik produktu.

Je cenově výhodná, spolehlivá a snadno instalovatelná, poskytuje účinnou ochranu proti podtlaku a zároveň zvyšuje spolehlivost a bezpečnost procesu.

Všestranné hygienické provedení

Kromě zajištění ochrany nádrže proti podtlaku může být jednotka použita v kombinaci s pojistnými nebo regulačními ventily, které zajišťují ochranu proti přetlaku a procesní ochranu.

Vynikající čistitelnost ventilu

Zavzdušňovací souprava umožňuje dosažení mimořádně vysoké úrovně hygieny. Jednotku prostě pomocí trysky CIP připojte k hlavnímu přívodu CIP. To umožňuje rychlé a účinné čištění během běžného cyklu CIP nádrže.

Výhody produktu

  • čistitelné systémem CIP
  • Snadná integrace
  • Nízká investice díky zjednodušené instalaci

Jak to funguje

Konstrukce

V souladu se směrnicí PED 97/23/ES je zavzdušňovací souprava Alfa Laval SB tvořena nerezovým pláštěm z oceli AISI 316L, podtlakovou koncovkou a těsněním EPDM. Tento ventil lze použít jako integrální součást systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže.

Princip činnosti

Zavzdušňovací souprava chrání nádrže před zhroucením v důsledku vnitřního podtlaku. Používá-li se s pojistnými ventily, pomáhá chránit nádobu a zajistit vypouštění, pokud tlak v nádrži překročí přednastavenou hodnotu otevření. Používá-li se s regulačními ventily, pomáhá zajistit uvolnění tlaku, pokud tlak v nádrži překročí přednastavenou hodnotu otevření.

Čištění na místě (CIP)

Během každého cyklu čištění nádrže projde tělesem ventilu malý objem čisticí kapaliny (přibližně 500 až 800 l/min.) a vyčistí sedlo.Aby bylo zajištěno důkladné propláchnutí ventilového sedla, je nutno provést nucené otevření ventilu. Při tom nesmí být v nádrži přetlak ani podtlak. Doporučuje se použít odtokový kolektor, aby se zabránilo rozlití tekutiny CIP na nádrž.

Volitelné možnosti

Pro ochranu proti přetlaku v nádrži a procesní ochranu lze podtlakovou stanici SB kombinovat se stanicí CO2, přetlakovým pojistným ventilem a přetlakovým odpouštěcím ventilem.