SB Podtlakový ventil

Zavzdušňovací ventil ALFA Laval SB je integrovaný do systému na vrcholu nádrží SCANDI BREW® a jedná se o kompaktní pojistný ventil, který minimalizuje riziko imploze nádrží při vzniku podtlaku. Tyto podmínky se vyskytují při plnění nebo vyprazdňování nádoby s kapalinou, studeném proplachování po horkém čištění nebo čištění žíravinou v atmosféře CO2. Je navržen k použití v pivovarském, potravinářském, mlékárenském a nápojovém průmyslu.

sb-anti-vacuum-valve-left-side 640x360

Nízké počáteční investiční náklady

Robustní a odolná konstrukce zavzdušňovacího ventilu SB chrání nádrže před zhroucením v důsledku vnitřního podtlaku. Nízké počáteční investiční náklady nabízejí dlouhodobou návratnost investic v důsledku provozní spolehlivosti a zvýšené životnosti, spolu se sníženou ztrátou produktu, vyšší bezpečností procesů a lepší hygienou.

Kompaktní konstrukce ventilu

Kompaktní a robustní hygienický zavzdušňovací ventil SB lze snadno instalovat na vrchol každé uzavřené nádrže. Velikost a nastavení ventilu vychází z podtlakové zatížitelnosti, maximální přípustné rychlosti vyprazdňování, postupu čištění a procesních požadavků.

Špičková hygiena ventilů

Zavzdušňovací ventil SB je navržen tak, aby zajišťoval vynikající hygienu a čistitelnost, je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli 

s povrchovou úpravou Ra ≤ 0,8 μm. Technologie těsnění Alfa Laval navíc nabízí vyšší tepelnou stabilitu, chemickou odolnost a lepší pevnost v tahu. Tento vysoce spolehlivý ventil splňuje požadavky směrnice PED 97/23/ES. Na vyžádání je k dispozici i certifikace dohledatelnosti Alfa Laval Laval 3.1.

Výhody produktu

  • Nízké počáteční investiční náklady
  • Kompaktní design
  • Splňuje přísné hygienické normy
  • Snadná instalace

Jak to funguje

Konstrukce

Podtlakový ventil Alfa Laval SB je pojistný ventil s přírubovou montáží, který je integrální součástí systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže. Všechny ocelové díly, které přicházejí do kontaktu s produktem, jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L s drsností povrchu Ra <0,8 μm; všechny ostatní ocelové součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304L. Všechna těsnění v kontaktu s produktem jsou vyrobena z EPDM a všechny polymery v kontaktu s produktem jsou vyrobeny z PEEK.

K dispozici je ve dvou verzích:

  • Integrovaný v systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže
  • S montáží na vlastní navařovací přírubě

Ventil by měl být uložen vodorovně.Přípustný sklon je až 10°, ale rameno páky musí pak směřovat dovnitř směrem ke středu cylindrokonické horní části nádrže.

Princip činnosti

Podtlakový ventil SB je dodáván s protizávažím nastaveným a uzamčeným na individuální otevírací podtlak vyhovující konstrukčním údajům nádrže.Pokud je podtlak v nádrži nižší než přednastavená hodnota otevření, ventil se otevře a umožní vniknutí atmosférického vzduchu.

Čištění na místě (CIP)

Čištění podtlakového ventilu se provádí v zavřené poloze hlavicí pro čištění nádrže.Tento postup však nezahrnuje čištění sedla ventilu.Pro CIP sedla ventilu jsou k dispozici dvě možnosti (viz níže uvedené možnosti).

Je velmi důležité si uvědomit, že pokud čisticí postup zahrnuje čištění za horka, ventil by měl být dimenzován tak, aby se zabránilo podtlakové implozi, k níž dochází při proplachování studenou vodou.

Možnosti

Pro čištění CIP sedla ventilu jsou k dispozici tyto dvě možnosti:

Sada CIP 1: nucené otevírání, ochranný kryt

Během čištění CIP nádrže se ventil nuceně otevře. Čištění sedla ventilu se provádí tryskami hlavy pro čištění nádrže. Čisticí kapalina, která uniká z nádrže, je zachycena ochranným krytem a odteče zpět do nádrže.

Sada CIP 2: nucené otevírání, ochranný kryt, tryska CIP a uzavírací ventil CIP

Během čištění CIP nádrže se ventil nuceně otevře. Čištění sedla ventilu provádí tryska CIP. Čisticí kapalina z trysky CIP je zachycena ochranným krytem a odteče zpět do nádrže.