SB Přetlakový ventil

Aby se zabránilo poškození nádrže a zajistila bezpečná obsluha, chrání tlakovou nádrž během přetlakového stavu přetlakový pojistný ventil Alfa Laval SB. Je navržen pro hygienické procesy v pivovarském, potravinářském, mlékárenském a nápojovém průmyslu. Ventil lze integrovat do systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže.

sb pressure relief valve right side 640x360

Efektivní uvolnění tlaku

Tento přetlakový pojistný ventil odstraňuje přebytečnou kapalinu, která způsobuje přetlak v nádrži. Pokud tlak v nádrži překročí přednastavenou hodnotu, pojistný ventil se otevře a kapalinu v případě přeplnění vypustí a uzavře se, až se tlak v zásobníku vrátí na bezpečnou úroveň.

Snadno čistitelná hygienická konstrukce

Jen několik pohyblivých částí a hladké nerezové povrchy bez štěrbin umožňují snadné čištění ventilu. Když je ventil v zavřené poloze, čistí se v rámci rutinního cyklu CIP. K důkladnému vyčištění ventilového sedla lze ventil vybavit pneumatickým nuceným otevíráním a ochranným krytem.

Výhody produktu

  • Cenově efektivní, hygienický design
  • Přizpůsoben tak, aby splňoval požadavky na proces
  • Snadné čištění

Jak to funguje

Konstrukce

Přetlakový pojistný ventil Alfa Laval SB je pojistný ventil s protizávažím. Je kompatibilní s normami PED 97/23 / EC, EN 4126-1 a EN 764-7 a je k dispozici ve dvou verzích:

  • Integrovaný v systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže.

  • S montáží na vlastní navařovací přírubě

Princip činnosti

Přetlakový pojistný ventil je dodáván s protizávažím nastaveným a zajištěným na předem nastaveném tlaku, který splňuje požadavky zákazníka na otevírací tlak.Pokud tlak v nádrži překročí přednastavenou hodnotu otevření, ventil přebytečný tlak uvolní.

Přednastavený otevírací tlak musí být nastaven na hodnotu, která je nad provozním tlakem nádrže:o 0,1 bar vyšší pro pracovní tlaky <1 bar a o 10 % vyšší pro pracovní tlaky ≥ 1 bar.

Ventil by měl být uložen vodorovně.Přípustný sklon je až 10°, ale rameno páky musí pak směřovat dovnitř směrem ke středu cylindrokonické horní části nádrže.

Čištění na místě (CIP)

Čištění ventilu se provádí v zavřené poloze hlavicí pro čištění nádrže.Tento postup však nezahrnuje čištění sedla ventilu.Pro zařazení ventilového sedla jako nedílné součásti cyklu čištění je k dispozici volitelný pneumatický otvírací mechanismus a volitelný ochranný kryt.