CPM - Ventil konstantního tlaku

Ventily CPM udržují rovnoměrný vstupní nebo výstupní tlak v hygienických technologických linkách v mlékárenském, potravinářském a nápojovém průmyslu. Tyto regulační ventily zajišťují přesné řízení tlaku, bezpečný a spolehlivý výkon a vynikající čistitelnost.

cpm 2 regulating valve front 640x360

Bezpečná a účinná regulace tlaku

Modulační ventily pro udržování konstantního tlaku (CPM) společnosti Alfa Laval jsou pneumatické regulační ventily, které udržují konstantní vstupní nebo výstupní tlak v hygienických technologických linkách. Díky rychlé odezvě membrány tyto kompaktní ventily okamžitě reagují na jakoukoli změnu tlaku produktu a změní svou polohu tak, aby se udržoval nastavený tlak.

Vynikající čistitelnost ventilu

Ventily CPM mají samovypouštěcí konstrukci a bezešvé těleso ventilu ve tvaru misky s přivařeným sedlem ventilu, které umožňuje důkladné čištění, čímž se eliminují oblasti, kde by mohlo případně docházet k zachycování produktu. K vynikající čistitelnosti přispívá i membránová jednotka s PTFE na spodní membráně.

Sortiment ventilů k udržování konstantního tlaku

Alfa Laval nabízí tři typy ventilů CPM. Modulární konstrukce umožňuje použití různých velikostí kuželky a různé průtoky v rozmezí 0,5 až 110 m3/h nabízejí velkou provozní flexibilitu.

Na vyžádání mohou být některé ventily CPM dodány jako ventily schválené organizací ATEX (skupina 2, kategorie 3, aplikace D&G) pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Další informace naleznete níže odstavci Jak to funguje a v dokumentaci.

Plnění většiny hygienických norem

Ventily Alfa Laval CPM splňují většinu norem požadovaných v potravinářském, mlékárenském, nápojovém a kosmetickém průmyslu. Další informace naleznete v části Dokumentace.

Aseptická verze

Konstrukce umožňující, aby se pomocí různých velikostí kuželek a různých hodnot Kv udržoval konstantní tlak na vstupu nebo výstupu ventilu.

Membrána ve ventilu umožňuje v aseptických podmínkách účinně reagovat na jakékoliv změny tlaku v produktu změnou polohy proti konstantnímu tlaku vzduchu.

Ventil CPM se často používá před aseptickými plnicími a stáčecími stroji.

Výhody produktu

  • Bezpečné, efektivní řízení tlaku
  • Vlastní odvodňovací konstrukce
  • Snadné čištění ventilu

Jak to funguje

Konstrukce

Modulační ventily pro udržování konstantního tlaku Alfa Laval se vyrábějí ve dvou různých typech konstrukce.

Ventily CPMI-2 a CPMO-2 se skládají z tělesa ventilu s ventilovým sedlem, skříní, ​​ventilovou kuželkou se speciální membránovou jednotkou a upínací svorky. Membránová jednotka je tvořena dvěma flexibilními membránami EPDM, které jsou uloženy na 12 přepážkách z nerezové oceli vloženými mezi nimi. Skříň a těleso ventilu jsou spojeny upínací svorkou. Těleso ventilu a sedlo jsou svařeny dohromady.

Model CPM-I-D60 se skládá z ventilu CPMI-2 s přídavným potrubím.

Princip činnosti

Ventily  CPMI-2, CPMO-2 a CPM-I-D60 jsou ovládány na dálku pomocí stlačeného vzduchu. Ventily pracují bez vysílače a v produktové lince vyžadují pouze tlakový regulační ventil pro stlačený vzduch a tlakoměr (viz níže).

Tam, kde je vyžadován modulující protitlak (např. k udržení pevného průtoku na vstupu a výstupu ventilu CPM), může být přívod vzduchu k ventilu zajištěn I/P převodníkem (obvykle 3–15 psi) a přídavným ventilem. Tlak produktu určuje tlakový poměr přídavného ventilu.

Membrána okamžitě reaguje na jakoukoli změnu tlaku produktu a změní polohu tak, aby byl zachován přednastavený tlak.

Vstupní strana: Regulační ventily s konstantním tlakem na vstupu (CPMI-2) a ventily s konstantním tlakem na vstupu D60 (CPM-I-D60) udržují konstantní tlak v technologické lince na vstupní straně ventilu. Modely CPMI-2 a CPM-I-D60 se otevírají, když se tlak produktu zvýší, a zavírají při jeho poklesu. Často se instalují za separátory a výměníky tepla a mohou být také použity jako přepadové ventily.

Výstupní strana: Regulační ventily s konstantním tlakem na výstupu (CPMI-2) udržují konstantní tlak v technologické lince na výstupní straně ventilu. Ventil CPMO-2 se zavře, když se tlak produktu zvýší, a otevírá se při poklesu tlaku produktu (viz obrázek níže). Často se instaluje před pasterizátory, separátory a plnicí systémy filtračních jednotek.

Možnosti

  • V souladu s požadovaným standardem
  • Sada regulačních ventilů tlaku vzduchu, 0-8 barů
  • Membrána z PTFE pokrytá EPDM nebo PTFE
  • Těsnění v NBR, FPM nebo PTFE
  • Verze 3A pro ventily CPMI-2 a CPMO-2  je k dispozici pouze na vyžádání 
CPMI 2 TD417039

Vstupní ventil s konstantním tlakem

CPM0 2 TD417040

Výstupní ventil s konstantním tlakem

CPM I D60 new

Vstupní ventil s konstantním tlakem D60