Regulační ventil Unique RV-P

Regulační ventil Unique RV-P je navržen tak, aby bezpečně a efektivně kontroloval nebo reguloval přesný průtok v mlékárenském, potravinářském a nápojovém průmyslu a biofarmaceutickém odvětví.

unique rv-p regulating valve left side 640x360

Mimořádně přesná regulace průtoku ventilem

Alfa Laval nabízí dva regulační ventily: Unique RV-P a aseptickou verzi, Unique RV-P Aseptic. Tyto normálně otevřené nebo normálně zavřené regulační ventily zajišťují velmi přesnou regulaci tlaku, průtoku, teploty a hladiny kapalin v nádržích a ocelových potrubních soustavách.

Pokročilá hygienická konstrukce ventilu

Ventily Unique RV-P jsou ideální pro aplikace sanitárních procesů pracující s velkými objemy, které vyžadují přesnou regulaci. Díky samovypouštěcímu ventilovému tělesu jsou mají tyto ventily oprávnění používat symbol 3-A. Ventily Unique RV-P jsou zvláště vhodné pro aseptické aplikace, které vyžadují SIP (sterilizaci na místě), jsou opatřeny membránami PTFE, které zabraňují kontaminaci mikroorganismy a částicemi mimo zónu produktu.

Extrémní přesnost ventilu

Ventil Unique RV-P je vybaven elektropneumatickým pohonem s integrovaným IP převodníkem a integrovaným polohovacím zařízením, což přispívá k větší provozní přesnosti a spolehlivosti. Polohovací zařízení Unique RV-P je certifikováno pro ochranu proti vodě a prachu ve třídě IP66.

Regulační ventily s modularitou Unique SSV

Pneumaticky ovládané regulační ventily od společnosti Alfa Laval jsou postaveny na platformě Unique SSV a jsou tak modulárně kompatibilní s řadou jednosedlových ventilů Alfa Laval. Ventil Unique RV-ST je ideální pro standardní regulační úlohy, jako je dávkování, míchání, vážení a plnění.

Je optimální volbou v případě zvýšených nároků na regulaci. Díky vysoce přesnému pohonu a polohovacímu zařízení se ideálně hodí k regulaci v aplikacích, kde je vyžadována nejvyšší přesnost. Na základě modulárních komponent lze vybrat různé konfigurace kuželky, které splňují specifické požadavky na Kv. Spodní těsnicí prvek je upnutý svorkou a lze jej vyměnit tak, aby odpovídal flexibilním hodnotám Kv.

Další informace naleznete v dokumentaci.

Aseptická verze

Aseptická verze ventilu Unique RV-P se nazývá Unique RV-P Aseptic. Jedná se o elektropneumatický modulační ventil, který má jako integrovanou součást pohonu IP převodník. K dispozici s řadou konstrukcí kuželky s různými hodnotami Kv, které nabízejí různé kapacity.

Dodává se včetně speciálně konstruované aseptické membrány, která hermeticky těsní proti vniknutí cizorodých látek z atmosféry a zajišťuje plnou ochranu proti účinkům mikroorganismů. Tento design umožňuje aseptické řízení tlaku, průtoku, teploty v aseptických systémech a regulaci hladiny kapalin v aseptických nádržích.

Stejně jako všechny ventily Alfa Laval je i Unique Aseptic RV-P pro větší ochranu proti opotřebení konstruován pouze s několika pohyblivými součástmi umístěnými v pohonu. Jeho kompaktní hygienický design snižuje potřebu údržby a v případě potřeby umožňuje rychlou a snadnou demontáž. Kromě toho nemá žádné volné pružiny, které by při otvírání ventilu představovaly bezpečnostní riziko. Membrána je plně modulární s osvědčenými membránami z portfolia Unique SSV Aseptic.

Nízké nároky na údržbu

Stejně jako všechny ventily Alfa Laval je i Unique RV-P pro větší ochranu proti opotřebení konstruován pouze s několika pohyblivými součástmi umístěnými v pohonu. Díky modulárnímu portfoliu Unique SSV je možné v závodě optimalizovat postupy údržby a inventář náhradních dílů. Jeho kompaktní hygienický design snižuje potřebu údržby a v případě potřeby umožňuje rychlou a snadnou demontáž. Kromě toho nemá žádné volné pružiny, které by při otvírání ventilu znamenaly bezpečnostní riziko.

Plnění většiny hygienických norem

Ventily Alfa Laval Unique RV-P splňují většinu norem požadovaných v potravinářském, mlékárenském, nápojovém a kosmetickém průmyslu. Další informace naleznete v části Dokumentace. 

Výhody produktu

  • Vysoce přesná regulace tlaku, průtoku, teploty a hladiny kapalin
  • Pokročilý design hygienické armatury
  • Vysoká přesnost ventilu

Jak to funguje

Konstrukce

Ventil Unique RV-P se skládá z tělesa ventilu bez těsnění, regulační kuželky ve tvaru kužele, břitového těsnění, skříně a pohonu. Pohon se skříní je na těleso ventilu upevněn pomocí upínacího kroužku.

Standardní ventil je dodáván se standardním normálně otevřeným pohonem (NO). Na požádání může být také dodáván s normálně zavřeným (NC) pohonem.

Princip činnosti

Ventily Unique RV-P značky Alfa Laval jsou vybaveny elektropneumatickým pohonem s integrovaným převodníkem IP, který zajišťuje přesný a spolehlivý převod elektrických signálů z ovládací jednotky přímo na pneumatické signály. Díky technologii bezkontaktních magnetických čidel je pohon i polohovací zařízení imunní vůči vibracím a tlakovým rázům.

Pneumatické signály jsou přenášeny na integrovaný regulátoru polohy, který pracuje na principu vyrovnávání síly. Tím je zajištěno proporční nastavení polohy pístu pohonu vzhledem ke vstupnímu signálu. Rozsah signálu a nulový bod lze nastavit individuálně.

Změnou standardní měřicí pružiny lze pohon použít také pro provoz s rozděleným pásmem.

Unique RV P IM

Možnosti

  • Kování v souladu s požadovaným standardem
  • Vnější povrchová úprava Ra ≤ 0,8 μm
  • Ochrana proti výbuchu (EEX ia IIc T6) na vyžádání
  • 3A (hygienická norma) na vyžádání