SB Hradící armatura

Regulátor tlaku v nádrži Alfa Laval SB udržuje a reguluje maximální tlak v tlakových nádržích během plnění, zpracování a vyprazdňování. Obvykle se přímo připojuje k plynovému / CIP potrubí vedoucímu k vrcholu nádrže nebo je zabudován do průtokového panelu. Regulátor lze integrovat do systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže.

sb-tank-pressure-regulator-front 640x360

Bezpečná regulace tlaku na vrcholu nádrže

Udržování pracovního tlaku na vrchu nádrže je velmi důležité. Regulátor tlaku v nádrži zajišťuje, aby byl tlak v prostoru výparů procesní nádrže byl vždy na optimální hodnotě. Tím zajistíte bezpečnost a efektivitu vašich procesů a ochráníte integritu produktu.

Modulární hygienické provedení

Všechny komponenty regulátoru tlaku jsou vyrobeny z vysoce kvalitních hygienických materiálů, které splňují přísné normy pro zpracování potravin a nápojů. Modulární design poskytuje flexibilitu pro splnění většiny požadavků na instalaci. Hygiena je zajištěna použitím adaptéru CIP, který umožňuje plnou čistitelnost. 

Výhody produktu

 • Konstantní tlak v nádrži během plnění, zpracování a vyprazdňování
 • Spolehlivé nastavení tlaku
 • CIP systém

Jak to funguje

Konstrukce

Regulátor tlaku v nádrži se skládá z jediné ventilové jednotky, která je vybavena přetlakovým odpouštěcím ventilem, přívodním tlakovým ventilem a přípojkou pro manometr. Tlakový regulátor lze dodat s ventilem s různými verzemi pružiny / regulační jednotky:

 • Pevné nastavení (pouze jeden tlak)
 • Variabilní nastavení
 • Pneumatický pohon

Regulátor lze integrovat do systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže.

Princip činnosti

Ventilová jednotka je dodávána buď s pevným, nebo s variabilním nastavením, kterým se upravuje odlehčovací tlak podle požadovaného pracovního tlaku v nádrži. Jakmile tlak na vrcholu nádrže překročí přednastavenou hodnotu, regulátor uvolní plyn odvětrávacím otvorem buď do atmosféry nebo do sběrné soustavy. Když tlak na vrcholu nádrže klesne, plyn se přivádí plynovou přípojkou na dně.

Čištění na místě (CIP)

Regulátor tlaku v nádrži se musí mezi každou šarží vyčistit. Toto čistění je do postupu CIP pro nádrž začleněno pomocí volitelné CIP redukce. Před čištěním se CIP redukce namontuje na regulátor tlaku. Ta nuceně otevře ventil přívodu plynu a tlakový odlehčovací ventil a umožní jim úplné vyčištění. Během postupu CIP jsou všechny funkce zablokovány. Viz schematický nákres regulátoru.

Volitelné možnosti

 • CIP redukce (T-kus a koleno 180°)
 • Manometr
 • Ochranný ventil pro manometr, jestliže tlak CIP přesahuje rozsah manometru
 • Montážní konzoly
 • Mechanismus pro nucené otvírání

Montážní konzola na zadní straně bloku ventilu