SB Tlakový vypouštěcí ventil

Přetlakový odpouštěcí ventil ALFA Laval SB je regulační ventil, který při zvýšení tlaku v nádrži automaticky snižuje pracovní tlak v procesních nádržích při výrobě piva, potravin, mléka a nápojů. Ventil je integrální součástí systému SCANDI BREW® na vrcholu nádrže.

scandi-brew-pressure-exhaust-valve-right-side 640x360

Bezpečná a účinná regulace tlaku

Tento pneumatický ventil se snadno integruje do centrálního řídícího systému, zajišťuje bezpečný, spolehlivý a hygienický výkon uvolněním tlaku v procesní nádrži, když dojte k překročení nastaveného tlaku. Aby byla neustále zajištěna bezpečná regulace tlaku, lze požadovaný tlak kdykoli nastavit manuálně nebo ze vzdáleného místa, které je připojeno k centrálnímu řídicímu systému.

Hygienická, snadno čistitelná konstrukce

V zájmu splnění mimořádně vysoké úrovně hygieny má tento regulační ventil jednoduchou, přímou konstrukci. K vynikající hygieně a čistitelnosti přispívají i hladké povrchy a povrchové úpravy potravinářské jakosti. V zájmu zajištění rychlého a účinného čištění je dodávána čisticí tryska pro inline čištění ventilu současně s prováděním čištění na místě odvzdušňovacího / rekuperačního potrubí. Alternativně je k dispozici doplňkový ventil CIP pro připojení systému CIP přímo k tělesu ventilu.

Flexibilní montáž ventilu

Díky flexibilitě montážních poloh může být ventil umístěn přímo na horním víku nádrže, jako součást systému horního víka nádrže nebo jinde na potrubí, pokud lze těleso ventilu řádně vypustit. Při použití spolu s tlakovým ventilem ALFA Laval SB lze také použít jako součást systému s konstantním tlakem.

Výhody produktu

  • Spolehlivé ovládání tlaku v nádrži
  • Snadná integrace s bezpečnostními ventily SCANDI BREW® a horními deskami
  • Systém CIP
  • Snadná integrace do stávajícího potrubí
  • Nízká investice díky zjednodušené instalaci

Jak to funguje

Konstrukce

Přetlakový odpouštěcí ventil ALFA Laval SB se skládá z tělesa z nerezové oceli AISI 316L, těsnění z EPDM a armatury pro 4/6 mm nylonové hadičky dimenzované na požadovaný tlak a sílu. K dispozici je také čisticí tryska a uzavírací zátka pro vstup CIP. Jako náhrada uzavírací zátky se nabízí volitelná pneumatická čisticí tryska (viz níže uvedené volitelné doplňky). Tento ventil lze použít jako integrální součást systému SCANDI BREW® na horním víku nádrže.

Princip činnosti

Ventil je ovládán pomocí nastaveného tlaku, který je aplikován na horní část membránové sestavy. Regulace tlaku bude shodná s nastaveným tlakem. Nastavený tlak se buď sníží na požadovaný tlak pomocí přesného ručního regulátoru, nebo převodníku IP řízeného PLC.

Když tlak v nádrži přesáhne nastavenou hodnotu, ventil se otevře a uvolní tlak přes odbočku pro vypouštění do atmosféry nebo jímky. Aby se zajistily správné provozní podmínky, za odvzdušňovacím otvorem by neměl vznikat protitlak.

Po nuceném otevření ventilu pomocí vzduchového signálu do spodní části membránové sestavy může být ventil účinně čištěn buď pomocí čisticí trysky pro in-line čištění ventilu zároveň s CIP ventilu/rekuperačního potrubí, nebo pomocí dodávaného ventilu CIP pro připojení systému CIP k tělesu ventilu.

Možnosti

  • Napájecí ventil CIP

Pos. 1: Čisticí tryska

Pos. 2: Uzavírací ventil

Pos. 3: Volitelný pneumatický vstupní ventil CIP

Pos. 1 a 2 s ventilem