Řídicí ventily/zpětné klapky

Naše řídicí ventily a zpětné klapky jsou vysoce spolehlivé ventily, které slouží k zajištění jednosměrného průtoku produktu procesními linkami. Tím je zajištěna ochrana procesních zařízení, která mohou být negativně ovlivněna zpětným prouděním, a zabraňuje se tlakovým rázům, případně odstavení systému.

control_check_valves_640x360.png
Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Řídicí ventily/zpětné klapky

Kontaktní osoba