SB Carlsberg Flask

Carlsbergská nádoba SB značky Alfa Laval se používá ke sterilizaci mladiny a množení čisté kvasinkové kultury v propagačních stanicích v laboratorním měřítku v pivovarnickém, potravinářském, mlékárenském a nápojovém průmyslu.

无菌酵母培养瓶

Bezpečná a spolehlivá kultivace kvasinek

Carlsbergská nádoba byla vyvinuta pro aseptické zpracování kvasinek v pivovarech, sterilizuje mladinu a kultivuje čisté kvasinkové kultury v laboratorním rozsahu pro použití v propagačních stanicích v pivovarnickém, potravinářském, mlékárenském a nápojovém průmyslu. Tuto nádobu lze použít jako integrální součást systému SCANDI BREW® společnosti Alfa Laval.

Hygienický design

K udržení sterilního prostředí pro bezpečnou kultivaci kvasinek je baňka vyrobena z materiálů, které splňují přísné hygienické požadavky. Konstrukce nádoby umožňuje snadné zavádění do autoklávu. Doporučená dodávka sterilního vzduchu při inokulaci do propagační stanice je 2 bar a nesmí nikdy překročit 5 bar.

Během přenosu čisté kvasinkové kultury z Carlsbergské nádoby SB značky Alfa Laval do propagační stanice je důležité, aby byly všechny konce hadic důkladně a bezpečně upevněny hadicovými svorkami.

Po použití se nádoba rozebere a ručně vyčistí běžnými čisticími prostředky.

Výhody produktu

  • Snadná údržba
  • Hygienický design
  • Bezpečné podmínky při přenosu kvasnicové kultury
  • Robustní konstrukce
  • Snadná přeprava

Jak to funguje

Konstrukce

Carlsbergská nádoba SB Alfa Laval se skládá z válcového kontejneru s plochým dnem a horního krytu vybaveného větracími filtry, membránovým vzorkovacím ventilem pro provzdušňování a přenos produktu a vzorkovacím mikroportem pro aseptické zavádění čisté kvasinkové kultury.

Princip činnosti

Nádoba se naplní mladinou až do hodnoty čisté kapacity, která odpovídá přibližně 80% celkového objemu. Sterilizace se provádí v autoklávu, na plynovém hořáku nebo na elektrickém varném panelu. Po sterilizaci se nádoba umístí do chladničky nebo chladné místnosti, aby se mladina ochladila na požadovanou pracovní teplotu. Provzdušňování studené mladiny probíhá přes membránový vzorkovací ventil připojený k provzdušňovací trysce.

Kvasinková kultura se může zavádět asepticky pomocí injekční stříkačky přes membránové připojení. Suchou kulturu  kvasnic lze případně do nádoby přenést přes prázdné tělo filtru.

Větrací filtr může během sterilizace zůstat připevněn na nádobě. Pokud však byl větrací filtr sterilizován odděleně, je důležité jej znovu namontovat v konečné fázi sterilizace sladiny, kdy se z nádoby stále vypařuje pára, aby se připojení filtru také sterilizovalo. Prázdné tělo filtru může být použito jako nálevka pro přenos čisté suché kultury kvasnic do nádoby.

Jako druhý krok se provádí provzdušňování studené mladiny přes membránový vzorkovací ventil připojený k provzdušňovací trysce. Je důležité používat sterilní vzduch. Z bezpečnostních důvodů se také doporučuje mladinu nechat projít přes filtr namontovaný před membránovým vzorkovacím ventilem.

Přívod a proudění vzduchu by měly být mírné, aby nedošlo k redukci pěnění. Je důležité, aby pěna nepřicházela do kontaktu s větracím filtrem, protože by mohlo dojít k ucpání a zničení filtru.

Nejjednodušší způsob, jak stanovit správné podmínky pro přívod vzduchu a dobu trvání provzdušňování (kratší než 10 minut), je provést zkoušky při otevřeném víku nádoby. Kvasinková kultura z těchto zkoušek by ale nikdy neměla být použita.

Při provzdušňování mladiny se kvasinková kultura může zavádět asepticky pomocí injekční stříkačky o obsahu 150 – 200 ml přes membránové připojení.

Suchou kulturu  kvasnic lze případně do nádoby přenést přes prázdné tělo filtru. V případě, že je zapotřebí většího množství kvasinek, lze víko rozmontovat a kultura se může nalít přímo do nádoby. Tento postup však vyžaduje sterilní prostředí a musí se dbát nejvyšší opatrnosti.

Přenos čisté kvasinkové kultury do propagační stanice by měl probíhat za aseptických podmínek ve fázi „high kräussend“. Tento postup vyžaduje dodávku sterilního vzduchu do větracího filtru. Kultura kvasnic může být z nádoby tlakem vypuzena do inokulátoru, když je membránový vzorkovací ventil na víku Carlsbergské nádoby připojen ke vzorkovacímu zařízení na přijímací nádobě (inokulátoru).

Připojovací hadice, membránový vzorkovací ventil a všechna ostatní připojení musí být před tímto přenosem důkladně sterilizována. Sterilizace membránového vzorového ventilu by se měla provádět pomocí alkoholu nebo páry. Mezi jednotlivými operacemi může být ventil utěsněn alkoholem, který by se měl před použitím vyfouknout sterilním vzduchem.

Jakmile se provede připojení a má dojít k očkování, doporučuje nejprve otevřít sterilní přívod vzduchu, poté membránový vzorkovací ventil na víku nádoby a nakonec vzorkovací zařízení na inokulátoru.

Po přenesení kultury (to se projeví jako bublinkový šum v inokulátoru), doporučujeme pokračovat v přivádění vzduchu ještě jednu až dvě minuty, abyste se ujistili, že byla přenesena celá kultura kvasnic.

Nakonec lze vzorkovací zařízení na přijímací nádobě a membránový vzorkovací ventil na Carlsbergské nádobě SB Alfa Laval uzavřít, čímž se zavře i přívod vzduchu. 

Možnosti

  • Silikonové hadice
  • Jiné typy větracích a provzdušňovacích filtrů
  • Dvoukolový vozík