Volně rotujícíc výsuvná hlavice UltraPure

Pokud je nutné farmaceutické zpracování s vysokou čistotou, zvolte volně rotující mycí hlavici UltraPure od společnosti Alfa Laval. Toto nástěnné čisticí zařízení umožňuje výrobcům trávit méně času čištěním a více času výrobou. Zvyšte dobu provozu a produktivitu díky čistším potrubím a nádržím, zejména v těžko přístupných stinných místech. Toto dynamické, zdrojově úsporné, výsuvné zařízení CIP odstraňuje nečistoty z vnitřních povrchů výrobních nádob a zároveň snižuje celkové provozní náklady.

Retractable cip nozzle

Zajištění vysoké čistoty produktu se 100% pokrytím čištěných potrubí, nádrží a dalších nádob pro farmaceutické zpracování.

  • Až 35% úspora času, vody a čisticích prostředků ve srovnání se statickými mycími koulemi.
  • Snížení celkových nákladů díky jednoduché instalaci, nízkým nákladům na provoz a údržbu čistícího zařízení.
  • Zvýšení doby provozuschopnosti a produktivity díky rychlejším a zdrojově efektivnějším cyklům CIP
  • Elektrolytické leštění s drsností povrchu výrobku menší než 0,38 Ra
  • Automatické řízení ve spojení se snímací a řídicí jednotkou ventilu Alfa Laval Think Top

Důvěřujte volně rotující mycí hlavici UltraPure od společnosti Alfa Laval, která zajišťuje nejvyšší úroveň hygieny pro produkty s vysokou náročností na čistotu provozu. Toto precizně zkonstruované výsuvné zařízení pro čištění na místě (CIP)zajišťuje zpracování bez kontaminantů.

Volně rotující mycí hlavice UltraPure je dodávána s dokumentačním balíčkem Alfa Laval Q-doc, který zajišťuje plnou sledovatelnost v celém dodavatelském řetězci.

Nyní jsou možné rychlejší, bezpečnější změny výroby bez kontaminantů, které zvyšují produktivitu dávkových nebo kontinuálních procesů v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu. Vyšší produktivita přispívá k rychlejší návratnosti investic a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Materiály, které přicházejí do styku s výrobky, jsou v souladu s předpisy pro potraviny (FDA, EU a Čína) a farmaceutickými předpisy (USP 87 a 88 třídy VI nebo ISO 10993-5 a ISO 10993-6, -10, -11). Navíc jsou součástí dokumentace Q-doc i certifikáty 3.1 pro kovové díly.

.
Système NEP 100% de couverture
.

Jak to funguje

Volně rotující mycí hlavice UltraPure od společnosti Alfa Laval funguje jako pneumaticky otevíraný a pružinou uzavíraný sedlový ventil a slouží k čištění vnitřních povrchů nádrží a potrubí používaných v hygienických procesech. V uzavřené poloze tvoří instalace designovou rovinu se stěnou nádoby, přičemž stříkací hlava není vystavena zóně produktu. Stříkací hlava se otáčí mezi dvěma hydraulickými ložisky v důsledku reakčních sil čisticího média vytlačovaného z otvorů. Stříkací hlava vypuzuje čisticí médium ve vířivém 310°-vzhůru stříkajícím obrazci po celém prostoru, čímž vytváří úplné pokrytí díky vibračnímu nárazu a kaskádovitému proudění.

Během fáze vypouštění nebo proplachování může hlavice zůstat vysunutá. Zařízení je zcela samočisticí s výjimkou části zátky směřující k produktu. Tento povrch se obvykle čistí spárováním s jiným zařízením na čištění nádrží. Při správné instalaci se zařízení samo vyprazdňuje.

NEP conduits hygiéniques alimentaires
.

Jak čisté je potrubí Vašeho zařízení?

 

Chcete zjistit, jak může volně rotující mycí hlavice Alfa Laval zlepšit čištění ve vašich hygienických procesních linkách?

Zjistěte, proč se jedná o řešení, které skutečně šetří zdroje.

 

 

Stáhnout brožuru

Free rotating retractor brochure retractable spray nozzle

Mohlo by vás také zajímat...

TJ40G/TJ20G

Řada rotačních tryskových hlavic TJ je určena pro hygienické aplikace, jako jsou potravinářské, mlékárenské a nápojové výrobky a výrobky pro osobní hygienu. K dispozici jsou různé velikosti a různé konfigurace pokrývající jakoukoli velikost nádrže.

TJ series rotary jet head

SaniMagnum SB

Sani SB jsou navrženy a certifikovány podle EHEDG a jsou oprávněny nést symbol 3A.

SaniMagnum SB 640x360

Míchadlo ALT

Horní míchadlo Alfa Laval ALT je vhodné pro atmosférické a tlakové nádrže a splňuje požadavky pro potravinářské, mlékárenské, nápojové, farmaceutické, biotechnologické a kosmetické aplikace.

ALT 顶入式搅拌器-ALT top-in agitator

Navštivte aplikační a inovační centrum

Chcete zjistit, jaké vybavení je pro danou práci optimální, než se rozhodnete investovat? A zjistit hmatatelné úspory před rozhodnutím o modernizaci? V Aplikačním a inovačním centru Alfa Laval můžete právě toto udělat. Napodobíme vaše výrobní zařízení a provedeme reálné zkoušky, abychom demonstrovali možnosti a zdokumentovali úspory. Optimalizujeme například míchání a dispergaci, čištění nádrží a ventilů, dopravu kapalin a přenos tepla.

Application and Innovation Centre Kolding Customer test centre 640x340x2

Produktový katalog

Nejnovější online verze "Na dosah ruky"

Close at hand 2019 - Cover image 640x360
.

CAD portál

Stáhněte si modely výrobků v neutrálních nebo nativních CAD formátech. K dispozici ke stažení jsou i 3D soubory ve formátu PDF.

 Zobrazit CAD portál

Zpravodaj „Near“

Aktuální informace o důležitých otázkách udržitelnosti a příležitostech ve vašem odvětví a vaší výrobě.