Multi

Rotační mycí hlavy Toftejorg společnosti Alfa Laval jsou navrženy pro použití ve většině odvětví, vykazují vysokou účinnost při čištění nádob, nabízejí mimořádnou čistotu, lepší kvalitu koncového produktu, vyšší celkový výkon a nižší provozní náklady.

rotating spray head multi 640x360

Úsporné čištění

Rotační mycí hlavice Toftejorg zajišťují vysokou účinnost čištění při výrazně zkrácených dobách cyklu.  Vyhovují tak požadavkům na čištění nádrží v různých zpracovatelských průmyslových odvětvích – od papírenské výroby a chemicko-zpracovatelského průmyslu až po zpracování bioetanolu a škrobu. Rotační mycí hlavice Toftejorg zároveň nabízejí měřitelné úspory prostřednictvím snižování spotřeby energie, chemických prostředků a vody u prakticky libovolné velikosti a konfigurace nádoby.

K dosažení co nejlepších výsledků čištění využívají rotační mycí hlavice Toftejorg optimalizovaný postřikový vzor, ​​který zajistí efektivní distribuci oplachové vody na všechny vnitřní povrchy nádrže. Vysoce účinný a hustý mycí vzor odstraňuje zbytky po produkčním cyklu rychleji a efektivněji než mnohem dražší a časově náročnější metody čištění namáčením v chemikáliích nebo ruční čištění. Samovypouštěcí a samočisticí (zevnitř i zvenčí) zařízení Toftejorg s rotačními mycími hlavicemi vyhovují požadavkům na správnou výrobní praxi.

Spolehlivý provoz a dlouhá životnost

Rotační mycí hlavy Toftejorg jsou navrženy tak, aby vnitřní tlaková ztráta byla minimální. Otáčejí se i při tlacích menších než 0,1 bar, ale doporučený provozní tlak je 2 až 3 bar. Již více než půl století technologie rotační mycí hlavy úspěšně prokazuje spolehlivý a opakovatelný čisticí výkon a dlouhou životnost.

Výhody produktu

  • 40 % rychlejší čištění = více času na zpracování
  • Dynamický čisticí výkon a plné smáčení v rozsahu 360°
  • Úspora až 40 % nákladů na čištění

Sortiment Multi:

Alfa Laval Rotary spray head

Čistí pomocí rotujícího ventilátoru, který vytváří nárazy. Následkem je poté nižší spotřeba kapaliny a kratší doba.

Jak to funguje

Rotační mycí hlavy Toftejorg používají k pokrytí povrchu a vytvoření rázové síly samotnou čistící kapalinu. Fyzický průtok čisticího prostředku způsobuje otáčení rotační mycí hlavy, přičemž proudění z výřezů vytváří na celém vnitřním povrchu nádoby vířivý postřikový vzor.

Toto proudění zajišťuje kombinaci fyzické rázové síly a variabilní padající vrstvy čisticí kapaliny, která pokrývá všechny vnitřní plochy nádrže nebo reaktoru. Variabilní padající vrstva kapaliny má vyšší koeficienty přenosu tepla a hmoty než padající vrstva u statických mycích koulí.

Mycí hlava se také sama čistí, a to tak, že čisticí médium směruje přes dráhu rotujícího ložiska a na hrdlo hlavice podlouhlého tvaru.

Rotační mycí hlavice jsou cenově výhodnou alternativou k tradičním statickým mycím koulím, protože používají pouze malé objemy čisticí kapaliny při nízkém tlaku.

Tato zařízení jsou vhodná prakticky pro všechny druhy průmyslového čištění, včetně nádrží, reaktorů, kontejnerů a jiných nádob.

  Sani_range_60x102.png

Certification    Multi range      Sani range  Sani SB range 
 ATEX              X   
2.1 material cert.          X             X          X 
3.1 material cert.              X         X
 Q-doc.              X          X 
 3A             X 
 EHEDG             X
Connection      
 Clip-on          X           X         X
 Weld-on          X           X         X
 Thread          X           X  
Surface finish :      
0.8 ra          X          X         X
0.5 ra            X         X
Spray Pattern      
180° Down         X         X  
270° UP         X         X         X
360°         X         X         X