Sani SB

Rotační mycí hlavice Toftejorg společnosti Alfa Laval jsou zkonstruovány pro použití v odvětvích s vysokými nároky na hygienu, jsou vysoce účinné při čištění nádob, nabízejí mimořádnou čistotu, lepší kvalitu koncového produktu, vyšší celkový výkon a nižší provozní náklady.

rotating spray heads sanimidget sb front 640x360

Úsporné čištění

V situacích, kdy je požadována vyšší účinnost čištění, než nabízejí statické mycí koule, lze snadno přejít na technologii rotační hlavy Toftejorg. Jednoduše odepněte statickou mycí kouli a vyměňte ji za novou rotační hlavici, která se prostě zacvakne na místo.

Otáčející se mycí hlavice pomocí svých výřezů vytváří na stěnách nádrže dobře distribuovanou padající vrstvu kapaliny, která zajišťuje vyšší koeficienty přenosu tepla a hmoty než padající vrstva u statických mycích koulí. To umožňuje optimalizovat postupy čištění a dosáhnout významné úspory vody, chemických prostředků a energie.

Efektivní odstraňování reziduí

K dosažení nejlepších výsledků čištění využívají rotační mycí hlavice Toftejorg optimalizovaný postřikový vzor, ​​který zajistí dynamickou a účinnou distribuci oplachové vody na vnitřní povrchy nádrže. Rázová síla vody vystřikující z rotujících výřezů a zlepšený přenos hmoty a tepla zajišťují účinné odstraňování reziduí po produkčním cyklu.

Samovypouštěcí a samočisticí (zevnitř i zvenčí) zařízení Toftejorg s rotačními mycími hlavicemi vyhovují požadavkům na správnou výrobní praxi.

Hospodárná a ekologicky správná volba

Rotační mycí hlavice Toftejorg mají dokonale proplachovaná ložiska a bezešvý design a dokážou účinně čistit nádrže s použitím menšího množství vody, při nižší spotřebě energie a čisticích prostředků než statické mycí koule. To pomáhá nejen snižovat spotřebu vysoce čisté vody a chemických prostředků, ale zároveň zlepšit ekologický profil vašeho podniku.

Spolehlivý provoz a dlouhá životnost

Rotační mycí hlavy Toftejorg jsou navrženy tak, aby vnitřní tlaková ztráta byla minimální. Otáčejí se sice i při tlacích menších než 0,1 bar, ale doporučený provozní tlak je 2 až 3 bar. Již více než půl století úspěšně prokazuje technologie rotační mycí hlavy spolehlivý a opakovatelný čisticí výkon a dlouhou životnost.

Nenáročná údržba, minimální prostoje

Obecně řečeno je jedinou údržbou požadovanou u zařízení s rotační mycí hlavicí Toftejorg rutinní prohlídka. Tato zařízení jsou tak spolehlivá, že i jediné zařízení může v mnoha případech splňovat požadavky technologické jednotky po celou dobu její životnosti. S vysokou pravděpodobností nebudou během té doby potřebné žádné náhradní díly.

Vysoká integrita produktu

Aby byla zajištěna integrita produktu, jsou všechny rotační mycí hlavice Toftejorg vyrobeny z bezpečných a nereaktivních hygienických materiálů. Všechny materiály vyrobené z nerezové oceli jsou plně sledovatelné podle nařízení ES č. 1935/2004. Všechny použité nekovové součásti jsou v souladu s požadavky FDA 21CFR §174; nekovové části rotačních mycích hlavic používaných pro aplikace v biotechnologickém a farmaceutickém odvětví jsou certifikovány podle předpisů USP třídy VI. Na vyžádání lze u zařízení k čištění nádrží, která splňují normu EN10204, dodat osvědčení 3.1. Rotační trysková hlavice je také držitelem certifikace 3A a EHEDG.

Naprostá spokojenost díky kompletní dokumentací pro validaci

Všechna zařízení a součásti portfolia Alfa Laval pro biotechnologický a farmaceutický průmysl lze dodat včetně komplexního dokumentačního balíčku Alfa Laval Q-doc, který zajišťuje plnou transparentnost dodavatelských, výrobních a odběratelských řetězců, jakož i plnou sledovatelnost všech změn v materiálech, výrobních postupech nebo náhradních dílech. Tím se zjednodušuje proces validace a zajišťuje faktická podpora pro doložení správné dokumentační praxe  (GDP – Good Documentation Practice) u každého aspektu dodávky zařízení v biotechnologickém a farmaceutickém odvětví. Zákazníci zároveň získávají vysoce kvalitní výrobky Alfa Laval, které jsou podpořeny zárukou bez rizika.

Součástí balíčku Q-doc jsou příručky zařízení, zkouška produktu/výkonu, postupy zajištění kvality a výrobní postupy, příslušné certifikáty materiálů, dokumentace ke zpětné sledovatelnosti a potřebné informace o součástech a servisu. Tento důraz na detail maximalizuje provozuschopnost a minimalizuje riziko. 

Výhody produktu

  • 40 % rychlejší čištění = více času na zpracování
  • Dynamický čisticí výkon a plné smáčení v rozsahu 360°
  • Úspora až 40 % nákladů na čištění

Alfa Laval Rotary spray head

Čistí pomocí rotujícího ventilátoru, který vytváří nárazy. Následkem je poté nižší spotřeba kapaliny a kratší doba.

Jak to funguje

Rotační mycí hlavy Toftejorg používají k pokrytí a vytvoření rázové síly samotnou čistící kapalinu. Fyzický průtok čisticího prostředku způsobuje otáčení rotační mycí hlavy, přičemž proudění z výřezů vytváří na celém vnitřním povrchu nádoby vířivý postřikový vzor.

Tyto výřezy zajišťují kombinaci fyzické rázové síly a variabilní padající vrstvy čisticí kapaliny, která pokrývá všechny vnitřní plochy nádrže nebo reaktoru. Variabilní padající vrstva kapaliny má vyšší koeficienty přenosu tepla a hmoty než padající vrstva u statických mycích koulí.

Mycí hlava se také sama čistí, a to tak, že čisticí médium směruje přes dráhu rotujícího ložiska a na hrdlo hlavice podlouhlého tvaru.

Rotační mycí hlavice jsou cenově výhodnou alternativou k tradičním statickým mycím koulím, protože používají pouze malé objemy čisticí kapaliny při nízkém tlaku.

Tato zařízení jsou vhodná prakticky pro všechny druhy průmyslového čištění, včetně nádrží, reaktorů, kontejnerů a jiných nádob.

 

 

Certifikace    Multi range      Sani range  Sani SB range 
 ATEX              X   
2.1 material cert.          X             X          X 
3.1 material cert.              X         X
 Q-doc.              X          X 
 3A             X 
 EHEDG             X
Connection      
 Clip-on          X           X         X
 Weld-on          X           X         X
 Thread          X           X  
Surface finish :      
0.8 ra          X          X         X
0.5 ra            X         X
Spray Pattern      
180° Down         X         X  
270° UP         X         X         X
360°         X         X         X