MultiJet

Sortiment zařízení k čištění nádob s rotačními tryskovými hlavicemi značky Alfa Laval zajišťuje mimořádnou čistitelnost, lepší kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a nižší provozní náklady. Tato zařízení jsou určena pro průmyslové aplikace, jako je výroba barviv, oceli, celulózy a papíru, chemické aplikace. K dispozici v různých velikostech a konfiguracích, které pokrývají jakoukoli velikost nádoby.

Multijet 45 and 25 right side 640x360

Úsporné čištění

Rotační tryskové hlavice Toftejorg zajišťují vysokou účinnost čištění při výrazně zkrácených dobách cyklu.  Vyhovují tak požadavkům na čištění nádrží v různých zpracovatelských průmyslových odvětvích – od papírenské výroby a chemicko-zpracovatelského průmyslu až po zpracování bioetanolu a škrobu. Rotační tryskové hlavice Toftejorg zároveň poskytují měřitelné úspory prostřednictvím snižování spotřeby energie, chemikálií a vody u prakticky libovolné velikosti a konfigurace nádoby.

Pro dosažení nejlepších výsledků čištění využívají otočné tryskové hlavice Toftejorg optimalizovaný vzor dopadu tryskového paprsku, ​​který zajistí efektivní distribuci oplachové vody na všechny vnitřní povrchy nádrže. Vysoce účinný a hustý mycí vzor odstraňuje zbytky po produkčním cyklu rychleji a efektivněji než mnohem dražší a časově náročnější metody čištění namáčením v chemikáliích nebo ruční čištění. Samovypouštěcí a samočisticí (zevnitř i zvenčí) zařízení Toftejorg s rotačními mycími hlavicemi vyhovují požadavkům na správnou výrobní praxi. Systém Alfa Laval Rotacheck ověřuje každý cyklus čištění, aby se zajistilo dodržování současných přísných hygienických norem.

Spolehlivý provoz a dlouhá životnost

Rotační tryskové hlavice Toftejorg jsou schopné pracovat při tlacích menších než 0,3 baru a nabízejí velmi nízký vnitřní odpor. Pro optimální čistící výkon je však doporučený provozní tlak mezi 5 a 12 bar. Již více než půl století úspěšně prokazuje technologie rotační tryskové hlavice a rotační mycí hlavy spolehlivý a opakovatelný čisticí výkon a dlouhou životnost.

Cenově efektivní údržba s minimálními prostoji

Správná údržba má pro optimalizaci systému čištění nádrží, zlepšení výkonu a prodloužení životnosti trysek zásadní význam. K dispozici jsou servisní sady náhradních dílů s možností kompletního sledování součástí, což usnadňuje jejich výměnu a poskytuje zákazníkům kompletní dokumentaci. Na přání lze dodat video s postupy údržby.  

Čištění se provádí koncentrovaným tryskovým prouděním a pokrytím 360°. Nejvyšší intenzita dopadu a nejnižší spotřeba kapalin v nejkratším čase.

Vysoká integrita produktu

Aby byla zajištěna integrita produktu a prodloužila se životnost zařízení, jsou všechny rotační tryskové hlavy Toftejorg vyrobeny z bezpečných a nereaktivních hygienických materiálů. Na vyžádání mohou být dodány certifikáty 3.1.B, které prokazují shodu s normou EN 10204 a certifikáty ATEX kategorie 1 prokazující shodu se směrnicí o strojních zařízeních Atex 94/0/ES.

Dokumentace

Všechny rotační hlavy Toftejorg jsou dodávány s návodem k obsluze, konfiguračními kritérii v systému CAS (CAS je konstrukční a konfigurační nástroj Alfa Laval) a příslušnými certifikáty, jako jsou certifikáty 3.1B nebo ATEX. K určení správných parametrů pro určitou nádobu lze použít software TRAX (volitelný doplněk), který provede simulaci skutečné účinnosti čištění u konkrétní konfigurace rotační tryskové hlavice Toftejorg – a to ještě před dokončením specifikací a před instalací.

Výhody produktu

  • O 60 % rychlejší čištění = více času na zpracování
  • Vysoce efektivní čištění v opakovatelném čisticím vzoru o rozsahu 360°
  • Řízení CIP prostřednictvím validovaného čištění
  • Úspora až 70 % nákladů na čištění
  • Hygienická bezpečnost na základě spolehlivého a předvídatelného čisticího výkonu

Ověřte si proces čištění nádrže

Alfa Laval Rotacheck ověřuje proces čištění otočných trysek, snižuje spotřebu vody a celkové ztráty.

Přečtěte si více o systému Rotacheck 

Sortiment MultiJet:

  • MultiJet 25
  • MultiJet 40
  • MultiJet 50
  • MultiJet 65

Jak to funguje

Stroje na dynamické čištění nádob

Vysokotlaké tryskové proudění ze čtyřtryskové rotační hlavice je předem naprogramováno tak, aby pokrylo vnitřek nádoby v postupně se zhušťujícím vzoru. Tím je zajištěn silný mechanický účinek při nízkém objemu vody, kyselého nebo zásaditého mycího prostředku. Rychlejší cyklus čištění nádrží zároveň snižuje spotřebu energie.

Proudění čisticí kapaliny způsobuje, že trysky rotují kolem svislé a vodorovné osy. V prvním cyklu trysky opisují povrch nádoby v hrubém vzoru. Následné cykly postupně vzor opisovaný tryskami zahušťují, dokud se po osmi cyklech nedosáhne plného vzoru. To vše probíhá automaticky a poskytuje uživatelům efektivní cestu ke garantovanému zajištění kvality při čištění nádob, a to včetně veškeré potřebné dokumentace.

Rotační tryskové hlavy Toftejorg jsou ideální k čištění procesních, skladovacích a přepravních nádrží a jiných nádob používaných ve zpracovatelském, sanitárním, farmaceutickém průmyslu a jiných odvětvích.

The high-impact jet stream from the Alfa Laval MultiJet rotary jet head covers the entire surface of the tank interior in a successively denser 360° pattern. This achieves a powerful mechanical impact with a low volume of water and cleaning media.

Upon achieving the full cleaning pattern, the tank cleaning machine will begin a new cleaning pattern and will continue to perform the next full cleaning cycle.