SaniJet

Model Alfa Laval SaniJet je určen pro hygienické, biotechnologické a farmaceutické aplikace a zajišťuje výjimečnou čistotu, lepší kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a nižší provozní náklady.

rotary jet head sanijet 640x360

Důkladné a úsporné čištění

Pro dosažení nejlepších možných výsledků čištění využívají rotační tryskové hlavy Toftejorg optimalizovaný vzor tryskání s vysokým účinkem, který zajišťuje co nejvyšší pokrytí. Čisticí vzory pokrývají vnitřní povrchy nádrže tak, aby se zajistilo co nejúčinnější čištění na místě (CIP). Tlak v tryskách neboli rázová síla při dopadu účinně odstraňuje rezidua a zajišťuje hygienické podmínky potřebné pro výrobu v šaržích. Všechna samovypouštěcí a samočisticí (zevnitř i zvenčí) zařízení Toftejorg s rotačními tryskovými hlavami vyhovují požadavkům na správnou výrobní praxi. Systém Alfa Laval Rotacheck ověřuje každý cyklus čištění, aby bylo zajištěno dodržování současných přísných hygienických standardů.

Hospodárná a ekologicky správná volba

Rotační tryskové hlavice Toftejorg mají bezešvý design a dokážou účinně čistit nádrže s použitím menšího množství vody, při nižší spotřebě energie a čisticích prostředků než statické mycí koule. To pomáhá nejen snižovat spotřebu vysoce čisté vody, elektrické energie a chemických prostředků, ale zároveň zlepšit ekologický profil vašeho podniku.

Spolehlivý provoz a dlouhá životnost

Technologie rotačních tryskových hlav je osvědčená metoda, která zvyšuje účinnost čištění tím, že nabízí spolehlivý a opakovatelný čistící výkon. Rotační tryskové hlavy Toftejorg jsou navrženy tak, aby vnitřní tlaková ztráta byla minimální. Otáčejí se i při tlacích menších než 0,3 bar, ale doporučený provozní tlak, při němž je dosaženo optimálního a spolehlivého čištění, je 5 až 8 bar.  

Čištění se provádí koncentrovaným tryskovým prouděním a pokrytím 360°. Nejvyšší intenzita dopadu a nejnižší spotřeba kapalin v nejkratším čase.

Vysoká integrita produktu

Aby byla zajištěna integrita produktu, jsou všechny rotační tryskové hlavy Toftejorg vyrobeny z bezpečných a nereaktivních hygienických materiálů. Všechny materiály vyrobené z nerezové oceli jsou plně sledovatelné podle nařízení ES č. 1935/2004. Všechny použité nekovové součásti jsou v souladu s požadavky FDA 21CFR §174; nekovové části rotačních tryskových hlav používané pro aplikace v biotechnologickém a farmaceutickém odvětví jsou certifikovány podle předpisů USP třídy VI. Na požádání lze dodat osvědčení 3.1 pro zařízení k čištění nádrží, která splňují normu EN10204. Rotační trysková hlavice je také certifikována organizací EHEDG.

Naprostá spokojenost díky kompletní dokumentací pro validaci

Všechna zařízení a součásti portfolia Alfa Laval pro biotechnologický a farmaceutický průmysl lze dodat včetně komplexního dokumentačního balíčku Alfa Laval Q-doc, který zajišťuje plnou transparentnost dodavatelských, výrobních a odběratelských řetězců, jakož i plnou sledovatelnost všech změn v materiálech, výrobních postupech nebo náhradních dílech. Tím se zjednodušuje proces validace a zajišťuje faktická podpora pro doložení správné dokumentační praxe  (GDP – Good Documentation Practice) u každého aspektu dodávky zařízení v biotechnologickém a farmaceutickém odvětví. Současně se zákazníkům poskytují vysoce kvalitní výrobky Alfa Laval, které jsou podpořeny zárukou bez rizika.

Součástí balíčku Q-doc jsou příručky zařízení, zkouška produktu/výkonu, postupy zajištění kvality a výrobní postupy, příslušné certifikáty materiálů, dokumentace ke zpětné sledovatelnosti a potřebné informace o součástech a servisu. Tento důraz na detail maximalizuje provozuschopnost a minimalizuje riziko.

Výhody produktu

  • O 60 % rychlejší čištění = více času na zpracování
  • Vysoce efektivní čištění v opakovatelném čisticím vzorku o rozsahu 360 °
  • Řízení CIP prostřednictvím validovaného čištění
  • Úspora až 70 % nákladů na čištění
  • Hygienická bezpečnost na základě spolehlivého a předvídatelného čisticího výkonu

Ověřte si proces čištění nádrže

Alfa Laval Rotacheck ověřuje proces čištění otočných trysek, snižuje spotřebu vody a celkové ztráty.

Přečtěte si více o systému Rotacheck 

Sortiment SaniJet:

  • SaniJet 20
  • SaniJet 25

Jak to funguje

Stroje na dynamické čištění nádob 

Vysokotlaké tryskové proudění ze čtyřtryskové rotační hlavice je předem naprogramováno tak, aby pokrylo vnitřek nádoby v postupně se zhušťujícím vzoru. Tím je zajištěn silný mechanický účinek při nízkém objemu vody, kyselého nebo zásaditého mycího prostředku. Rychlejší cyklus čištění nádrží zároveň snižuje spotřebu energie.

Proudění čisticí kapaliny způsobuje, že trysky rotují kolem svislé a vodorovné osy. V prvním cyklu trysky opisují povrch nádoby v hrubém vzoru. Následné cykly postupně vzor opisovaný tryskami zahušťují, dokud se po osmi cyklech nedosáhne plného vzoru. To vše probíhá automaticky a poskytuje uživatelům efektivní cestu ke garantovanému zajištění kvality při čištění nádob, a to včetně veškeré potřebné dokumentace.

Rotační tryskové hlavy Toftejorg jsou ideální k čištění procesních, skladovacích a přepravních nádrží a jiných nádob používaných ve zpracovatelském, sanitárním, farmaceutickém průmyslu a jiných odvětvích.