T-TZ

Sortiment zařízení k čištění nádob s rotačními tryskovými hlavicemi Alfa Laval T/TZ zajišťuje mimořádnou čistitelnost, lepší kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a nižší provozní náklady. Jsou určena pro hygienické aplikace, jako je zpracování potravin, mléčných výrobků a nápojů, i pro námořní prostředí. K dispozici v různých velikostech a různých konfiguracích, které pokrývají jakoukoli velikost nádoby.

rotary jet head

Důkladné a úsporné čištění

Pro dosažení nejlepších možných výsledků čištění využívají rotační tryskové hlavy Toftejorg optimalizovaný vzor tryskání s vysokým účinkem, který zajišťuje co nejvyšší pokrytí. Čisticí vzory pokrývají vnitřní povrchy nádrže tak, aby se zajistilo co nejúčinnější čištění na místě (CIP). Tlak v tryskách neboli síla nárazu účinně odstraňuje rezidua a zajišťuje hygienické podmínky potřebné pro výrobu v šaržích. Všechna samovypouštěcí a samočisticí (zevnitř i zvenčí) zařízení Toftejorg s rotačními tryskovými hlavicemi vyhovují požadavkům na správnou výrobní praxi. Systém Alfa Laval Rotacheck ověřuje každý cyklus čištění, aby se zajistilo dodržování současných přísných hygienických norem.

Hospodárná a ekologicky správná volba

Rotační tryskové hlavice Toftejorg provedou účinné vyčištění nádrží s použitím menšího množství vody, při nižší spotřebě energie a čisticích prostředků než statické mycí koule. To pomáhá nejen snižovat spotřebu vody a chemikálií, ale zároveň zlepšit ekologický profil vašeho podniku.

Spolehlivý provoz a dlouhá životnost

Technologie rotačních tryskových hlav je osvědčená metoda, která zvyšuje účinnost čištění tím, že nabízí spolehlivý a opakovatelný čistící výkon. Rotační tryskové hlavy Toftejorg jsou navrženy tak, aby vnitřní tlaková ztráta byla minimální. Otáčejí se i při tlacích menších než 0,3 bar, ale doporučený provozní tlak, při němž je dosaženo optimálního a spolehlivého čištění, je 5 až 8 bar. 

Čištění se provádí koncentrovaným tryskovým prouděním a pokrytím 360°. Nejvyšší intenzita dopadu a nejnižší spotřeba kapaliny v nejkratším čase.

Vysoká integrita produktu

Aby byla zajištěna celistvost produktu, jsou všechny rotační tryskové hlavy Toftejorg vyrobeny z bezpečných a nereaktivních hygienických materiálů. Všechny materiály vyrobené z nerezové oceli jsou plně sledovatelné podle EC č. 1935/2004. Všechny použité nekovové součásti jsou v souladu s požadavky FDA 21CFR §174; nekovové části rotačních tryskových hlav používané pro aplikace v biotechnologickém a farmaceutickém odvětví jsou certifikovány podle předpisů USP třídy VI. Na požádání lze dodat osvědčení 3.1 pro zařízení k čištění nádrží, která splňují normu EN10204.

Námořní aplikace

Model T-82 se používá na moři a v petrochemických a chemických zpracovatelských průmyslových odvětvích. Maže se tuhým mazivem a je určen k čištění nádrží v nepříznivém prostředí, např. má široké využití v kalových nádobách na zásobovacích nádržích a ropných plošinách, kde se v čisticích médiích vyskytují pevné částice. Často se používá i na nákladních člunech a tankerech. 

Modely TZ-82 a TZ-75 se běžně používají jako přenosná zařízení k čištění cisteren na tankerech převážejících ropu, zpracovatelské produkty a chemické látky.  

Výhody produktu

 • O 60 % rychlejší čištění = více času na zpracování
 • Vysoce efektivní čištění v opakovatelném čisticím vzorku o rozsahu 360 °
 • Řízení CIP prostřednictvím validovaného čištění
 • Úspora až 70 % nákladů na čištění
 • Hygienická bezpečnost na základě spolehlivého a předvídatelného čisticího výkonu

Sortiment T/TZ:

 • T-82
 • TZ-66
 • TZ-67
 • TZ-74
 • TZ-75
 • TZ-750
 • TZ-79
 • TZ-82
 • TZ-89
 • TZ-68
 • TZ- 74 Brew Kettle

Ověřte si proces čištění nádrže

Alfa Laval Rotacheck ověřuje proces čištění otočných trysek, snižuje spotřebu vody a celkové ztráty.

Přečtěte si více o systému Rotacheck 

Jak to funguje

Stroje na dynamické čištění nádob

Vysokotlaké tryskové proudění ze čtyřtryskové rotační hlavice je předem naprogramováno tak, aby pokrylo vnitřek nádoby v postupně se zhušťujícím vzoru. Tím je zajištěn silný mechanický účinek při nízkém objemu vody, kyselého nebo zásaditého mycího prostředku. Rychlejší cyklus čištění nádrží zároveň snižuje spotřebu energie.

Proudění čisticí kapaliny způsobuje, že trysky rotují kolem svislé a vodorovné osy. V prvním cyklu trysky opisují povrch nádoby v hrubém vzoru. Následné cykly postupně vzor opisovaný tryskami zahušťují, dokud se po osmi cyklech nedosáhne plného vzoru. To vše probíhá automaticky a poskytuje uživatelům efektivní cestu ke garantovanému zajištění kvality při čištění nádob, a to včetně veškeré potřebné dokumentace.

Rotační tryskové hlavy Toftejorg jsou ideální k čištění procesních, skladovacích a přepravních nádrží a jiných nádob používaných ve zpracovatelském, sanitárním, farmaceutickém průmyslu a jiných odvětvích.