Svařované deskové výměníky tepla s opláštěním

Portfolio opláštěných svařovaných deskových výměníků tepla Alfa Laval nabízí maximální robustnost pro náročné procesní úlohy při vysokých tlacích. Jsou dimenzovány na vysoké teploty a tlaky a určeny především pro čisté procesní kapaliny. Tyto jednotky zajišťují účinný přenos tepla na malé půdorysné ploše, což je ideální v aplikacích s omezeným prostorem.

duroshell_640x360.png
Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Svařované deskové výměníky tepla s opláštěním

Kontaktní osoba