Kompaktní předávací stanice – malé

Kompaktní předávací stanice tepla se používají převážně v systémech centrálního zásobování teplem (CZT) na vytápění a přípravu teplé vody. Menší předávací stanice naleznou využití v rodinných a bytových domech až se 12 bytovými jednotkami. V nabídce Alfa Laval naleznete vhodnou stanici pro jakýkoliv menší objekt připojený na primární nebo sekundární okruh centrálního zásobování teplem. Výkon: až 60 kW.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Kompaktní předávací stanice – malé

Kontaktní osoba