AlfaNova AQ

Celonerezové deskové výměníky tepla Alfa Laval AQ jsou určeny k použití v oblasti VZT a vytápění. Celá řada je prošla certifikací AHRI v rámci certifikačního programu pro pájené a tavně spojované deskové výměníky tepla typu kapalina-kapalina (Liquid to Liquid Brazed & Fusion-Bonded Plate Heat Exchangers – LLBF), čímž je garantován jejich tepelný výkon. Certifikace výkonnosti ověřuje, že výrobek splňuje výrobcem deklarované provozní parametry.

AlfaNova fusion bonded plate heat exchangers

Certifikace podle normy Standard 400 Institutu pro klimatizaci, topení a chlazení (AHRI) je ověřením tepelného výkonu, které provádí nezávislá třetí strana. Prostřednictvím certifikačního programu a standardů se organizace AHRI snaží pomoci zákazníkům šetřit energii, zvýšit produktivitu a přispět k zajištění lepšího životního prostředí.

 AHRI Certified™ je důvěryhodnou značkou ověření výkonu zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci a komerční chlazení.Výrobky, které tuto značku získaly, podstupují každoročně přísné nezávislé hodnocení, jehož cílem je zajistit, aby jejich výkon odpovídal zveřejněným tvrzením výrobců.Certifikace výkonu VZT, topných a chladicích zařízení a komponent umožňuje spotřebitelům porovnávat produkty na základě nezávisle ověřených hodnocení výkonových parametrů.Chcete-li vyhledat produkty s certifikací AHRI Certified™, navštivte databázi AHRI.

Postupy a výhody certifikace AHRI

Aby výrobce získal certifikaci výrobku podle norem AHRI, předkládá organizaci AHRI specifikace a údaje o výkonu, na jejichž základě se provede vyhodnocení a případně vystaví osvědčení.

Po certifikaci si mohou být kupující a uživatelé jisti tím, že:

  • Deskový výměník tepla bude fungovat v souladu s publikovanými údaji výrobce.
  • Výkon produktů lze pro konkrétními oblast použití snadno porovnat.

Deskové výměníky tepla Alfa Laval AlfaNova AQ jsou vyrobeny ze 100% nerezové oceli, přičemž jednotlivé součásti jsou spojeny pomocí průlomové technologie patentované společností Alfa Laval.Tím se dosahuje stupně hygieny a odolnosti proti korozi, s nimiž se nemůže srovnávat žádný jiný pájený výměník tepla.Zároveň umožňují používat výměníky tepla z nerezové oceli v instalacích, které jsou obvykle vyhrazeny pro konvenční polosvařované a svařované jednotky. 

 Odolnost vůči korozi je jedním z důvodů oblíbenosti výměníků Alfa Laval AlfaNova AQ v instalacích dálkového vytápění, v nichž se používá korozivní voda.Díky hygienickým teplosměnným kanálům a mechanické pevnosti jsou jednotky Alfa Laval AlfaNova ideálním řešením i v aplikacích, kde se primárně klade důraz na hygienu, jako jsou chladiče čisté vody a systémy ohřevu vody ve vodovodní síti.

Nákladově efektivní pro všechny zúčastněné

Koncoví uživatelé

  • Výrazně snižuje provozní náklady za dobu životnosti tím, že zajišťuje energeticky účinnější systém.
  • Udržuje plnou hodnotu investice tím, že snižuje náklady na zkoušky v terénu a dodatečné výkonové rezervy součástí.

Konzultanti

  • Umožňuje návrh systému, ve kterém jsou všechny hlavní součásti certifikovány nezávislou třetí stranou
  • Zajišťuje splnění cílů týkajících se spotřeby energie a boje proti klimatickým změnám
  • Poskytuje ověřitelný základ pro výběr výměníku tepla
  • Chrání majitele a technického konzultanta před problémy s výkonem během uvedení do provozu a po instalaci

Dodavatelé

  • Zajišťuje, že všechny certifikované deskové výměníky tepla uvedené v nabídkách budou splňovat uvedené tepelné parametry
  • Zkracuje dobu potřebnou k odstraňování problémů při uvedení do provozu a po spuštění

Certifikace výkonnosti výrobků prováděná Institutem pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je dobrovolný program, který je spravován a řízen organizací AHRI a zajišťuje, aby provozní parametry různých druhů výrobků určených k vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení a ohřevu odpovídaly tvrzením výrobců.

Výrobky, které jsou certifikovány prostřednictvím certifikačního programu AHRI, jsou pod dohledem AHRI průběžně testovány nezávislou laboratoří provozovanou třetí stranou, kterou si najímá organizace AHRI, s cílem určit schopnost výrobku splňovat jednu nebo více norem či specifikací určujících klasifikaci výrobků.


Jak to funguje

Principem technologie přenosu tepla je přivádění dvou látek o různých teplotách do vzájemné blízkosti tak, aby jedna buď zahřívala, nebo ochlazovala druhou.

Konstrukce

Tavně spojovaný výměník tepla Alfa Laval AlfaNova se skládá z profilovaných desek z nerezové oceli, rámové desky a přítlačné desky. Teplosměnné desky jsou ve svazku desek spojeny pomocí technologie AlfaFusion, což je unikátní metoda spojování součástí z nerezavějící oceli, na kterou vlastní společnost Alfa Laval patent.

Spojení AlfaFusion desky utěsňuje a ve styčných místech drží pohromadě, čímž se zajišťuje optimální účinnost přenosu tepla a odolnost proti tlaku. Tato konstrukce desek zaručuje nejdelší možnou životnost. Rozložení zatížení na velký počet samostatných styčných míst zajišťuje vynikající odolnost proti tlakové únavě.  Pevné spojení nerezových desek eliminuje potřebu těsnění a robustních rámových desek.

Princip činnosti

Mezi deskami se utvoří kanály, kterými proudí tekutiny. Ty proudí kanály střídavě a v protiproudém uspořádání, aby se dosáhlo co nejúčinnějšího přenosu tepla. Přenos tepelné energie z jedné tekutiny do druhé probíhá na velké ploše. Profil desek je speciálně navržen tak, aby zvyšoval turbulence a rovnoměrné distribuoval proudění obou tekutin s cílem zajistit co nejúčinnější přenos tepla.

Materiál

Tavně spojované výměníky tepla se vyrábějí z nerezové oceli třídy AISI 316.

Čistění 

Turbulentní proudění ve výměníku tepla má samočisticí účinek.Pokud je přesto potřeba další čištění, doporučujeme vám seznámit se s metodou CIP (čištění na místě).