AXP AN

Řada AlfaNova X-treme Pressure je speciálně vyvinuta pro vysokotlaké aplikace, které vyžadují 100% nerezovou ocel. Například vysokotlaké čpavkové soustavy nebo kompresorové chlazení.

AXP 640x360

Rozsah výkonu se pohybuje od 10 do 150 kW a maximální povolený tlak podle PED je 110 barů při 90 °C. Řada Alfa Laval AXP X-treme Pressure je vhodná k využití při rekuperaci tepla, chlazení plynů, kondenzaci, podchlazování a dalších činnostech.

Použití

  • Chladivo čpavek – desuperheater, vysokotlaký kondenzátor a chladič oleje
  • Kompresorové chlazení
  • Chladivo CO₂ – podkritický kondenzátor, ohřívač nasávaného vzduchu a výparník
  • Chlazení motorů - vysokotlaké systémy

Řada AlfaNova X-treme Pressure je speciálně navržena tak, aby splňovala potřeby při použití chladicí kapaliny R744/COv podkritických a transkritických aplikacích a pro vysokotlaké aplikace s požadavky na 100% nerezovou ocel.

Výhody

  • Kompaktní design snižuje náklady na instalaci (je zapotřebí menšího prostoru)
  • Vysoká odolnost proti korozi
  • Snadná údržbu
  • Nízký objem chladiva
  • Chrání agresivní média
  • Nízké náklady i při vysokých teplotách

 


Jak to funguje

Materiál

 Celonerezový  výměník tepla Alfa Laval AlfaNova se skládá z profilovaných desek z nerezové oceli, rámové desky a přítlačné desky. Teplosměnné desky jsou ve svazku desek spojeny pomocí technologie AlfaFusion, což je unikátní metoda spojování součástí z nerezavějící oceli, na kterou vlastní společnost Alfa Laval patent.

 Konstrukce

 Pájená konstrukce drží svazek desek pohromadě ve styčných místech rozmístěných uvnitř svazku. Rozložení zatížení na velký počet samostatných styčných míst zajišťuje vynikající odolnost proti tlakové únavě. A protože všechny klíčové součásti jsou vyrobeny ze stejného materiálu, je tato konstrukce tepelně účinná a zároveň i odolná proti rázům a svou mechanickou pevností se plně vyrovná jakémukoli svařovanému protějšku.

Výměník tepla pracuje na principu dvou médií o různých teplotách proudících po obou stranách tenkých profilovaných plechů z nerezové oceli, které jsou naskládány na sobě navzájem.Konstrukce kanálů mezi deskami spolu se vstupními a výstupními otvory umístěnými v rozích vede k tomu, že obě média procházejí kanály střídavě, vždy v protiproudu.Média jsou uvnitř svazku desek držena tavným těsnicím spojem po obvodu desek.Body, ve kterých jsou desky ve vzájemném kontaktu, jsou spojeny stejnou technologií, čímž se svazek zpevňuje proti tlaku média uvnitř.

Protiproudové uspořádání umožňuje efektivně odvádět teplo, i když mezi teplotami horkého a chladného média jsou jen velmi malé rozdíly.To vede k výrazným úsporám nákladů na energii.