AXP

Řada Alfa Laval AXP X-treme je speciálně vyvinuta pro vysokotlaké rozvody CO₂ a jiných chladiv s požadavky na mimořádně vysoký tlak.

阿法拉伐AXP钎焊板式换热器

Rozsah výkonu se pohybuje od 2 do 300 kW a maximální povolený tlak podle PED je 167 barů při 90 °C. Řada Alfa Laval AXP X-treme je vhodná k využití při rekuperaci tepla, chlazení plynů, kondenzaci, podchlazování a v dalších aplikacích.

Použití

  • Tepelná čerpadla s chladivem CO₂ pro ohřev teplé vody
  • Chladiče (chillery) s chladivem CO₂ instalované v supermarketech
  • Komerční klimatizační systémy

Řada Alfa Laval AXP X-treme je speciálně navržena pro chladivo R744/CO v podkritických a transkritických aplikacích, ale lze ji použít i pro jiné kapaliny vyžadující vysoké tlaky.

Výhody

  • Kompaktní design, snadná instalace
  • Odolává vysokému tlaku až do 167 barů a 2233 psi
  • Rozsáhlý sortiment vysokotlakých modelů s chladícími výkony od 2 do 300 kW
  • Úspora nákladů: úspora místa v důsledku kompaktního provedení pájených výměníků tepla
  • Optimalizovaná konstrukce pro každou funkci podle vlastních specifikací zákazníka
  • K dispozici jsou standardně dostupné kódy tlakových nádob
  • Každý pájený deskový výměník tepla je před dodávkou testován na tlak a těsnost, čímž je zajištěna špičková kvalita výrobků

Jak to funguje

Materiál

V pájených deskových výměnících tepla představují povrchy, které slouží k přenosu tepla z jednoho média do druhého, tenké profilované desky z nerezové oceli AISI 316, které jsou sestaveny do kompaktního bloku. Obě média jsou uvnitř svazku desek utěsněna pájením měděnou pájkou vedenou po obvodu desek. Výsledkem je výměník tepla sestávající – na rozdíl od tradičních konstrukcí – pouze z povrchů, které aktivně přispívají k přenosu tepla, což vede k významnému zvýšení celkové účinnosti.

Konstrukce

Kanály vytvořené mezi deskami a vstupy v rozích jsou uspořádány tak, aby média kanály protékala střídavě – vždy v protiproudém uspořádání. Tím se dosáhne nejúčinnějšího přenosu tepla.

Styčná místa mezi deskami jsou rovněž pájena, což deskám pomáhá odolávat účinkům vysokých tlaků a teplot. Tlakové rázy a rychlé změny teploty způsobují uvnitř materiálů výrazné fyzické namáhání. Výzkum společnosti Alfa Laval se zaměřuje na detaily těchto jevů s cílem vyvinout konstrukce, které budou mimořádně odolné a zajistí dlouhou životnost.