CBAQ

Pájené deskové výměníky tepla CBAQ jsou určeny k použití v oblasti VZT a vytápění. Celá řada prošla certifikací AHRI v rámci certifikačního programu pro pájené a tavně spojované deskové výměníky tepla typu kapalina-kapalina, čímž je garantován jejich tepelný výkon. Certifikace výkonnosti ověřuje, že výrobek splňuje výrobcem deklarované výkonnostní parametry. Tyto výměníky tepla se používají v aplikacích, jako jsou centrální zásobování teplem, ohřev pitné vody a systémy volného chlazení.

CB series brazed plate heat exchanger

Certifikace podle normy Standard 400 Institutu pro klimatizaci, topení a chlazení (AHRI) je ověřením tepelného výkonu, které provádí nezávislá třetí strana. Prostřednictvím certifikačního programu a standardů se organizace AHRI snaží pomoci zákazníkům šetřit energii, zvýšit produktivitu a přispět k zajištění lepšího životního prostředí.

AHRI Certified™ je důvěryhodnou značkou ověření výkonu zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci a komerční chlazení.Výrobky, které tuto značku získaly, podstupují každoročně přísné nezávislé hodnocení, jehož cílem je zajistit, zda jejich výkon odpovídá zveřejněným tvrzením výrobců.Certifikace výkonu VZT, topných a chladicích zařízení a komponent umožňuje spotřebitelům porovnávat produkty na základě nezávisle ověřených hodnocení výkonových parametrů. Chcete-li vyhledat produkty s certifikací AHRI Certified™, navštivte databázi AHRI.

Postupy a výhody certifikace AHRI

Aby výrobce získal certifikaci výrobku podle norem AHRI, předkládá organizaci AHRI specifikace a údaje o výkonu, na jejichž základě se provede vyhodnocení a případně vystaví osvědčení.

Po certifikaci si mohou být kupující a uživatelé jisti tím, že:

  • Deskový výměník tepla bude fungovat v souladu s publikovanou specifikací výrobce.
  • Výkon produktu lze snadno porovnat s požadavky jejich konkrétních aplikacemí.

Sortiment pájených výměníků tepla CBAQ nabízí proti tradičním výměníkům tepla ve vzduchotechnických aplikacích a při vytápění řadu výhod.Díky mimořádné účinnosti přenosu tepla jsou všechny jednotky CBAQ velmi kompaktní.V důsledku toho se mohou použít i pro velké výkony, přestože je k dispozici pouze omezený prostor pro instalaci.

Díky pájené konstrukci není navíc nutné používat těsnění, proto jsou jednotky CBAQ ideální v aplikacích s vysokými teplotami a/nebo tlaky.Mezi příklady jejich využití patří dálkové vytápění a široká škála řešení v oblasti vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody (TV).

Jednotky v řadě CBAQ jsou k dispozici v širokém rozsahu velikostí a výkonu.

Nákladově efektivní pro každého

Koncoví uživatelé

  • Výrazně snižují provozní náklady za dobu životnosti tím, že zajišťují energeticky účinnější systém.
  • Zajišťují plnou hodnotu investice tím, že se snižují náklady na provozní testy a dodatečné výkonové rezervy ostatních komponentů.

Konzultanti

  • Umožňují návrh systému, ve kterém jsou všechny hlavní součásti certifikovány nezávislou třetí stranou
  • Zajišťují splnění cílů týkajících se spotřeby energie a boje proti klimatickým změnám
  • Poskytují ověřitelný základ pro výběr výměníku tepla
  • Chrání majitele a technického konzultanta před problémy s výkonem během uvádění do provozu a po instalaci

Dodavatelé

  • Zajišťují, že všechny certifikované deskové výměníky tepla uvedené v nabídkách budou splňovat uvedené tepelné parametry
  • Zkracují dobu potřebnou k odstraňování problémů při uvedení do provozu a po spuštění.

Certifikace výkonnosti výrobků prováděná Institutem pro klimatizaci, vytápění a chlazení (AHRI) je dobrovolný program, který je spravován a řízen organizací AHRI a zajišťuje, aby provozní parametry různých druhů výrobků určených k vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení a ohřevu odpovídaly tvrzením výrobců.

Výrobky, které jsou certifikovány prostřednictvím certifikačního programu AHRI, jsou pod dohledem AHRI průběžně testovány nezávislou laboratoří provozovanou třetí stranou, kterou si najímá organizace AHRI, s cílem určit schopnost výrobku splňovat jednu nebo více norem či specifikací určujících klasifikaci výrobků.


Jak to funguje

Principem technologie přenosu tepla je přivádění dvou látek o různých teplotách do vzájemné blízkosti tak, aby jedna buď zahřívala, nebo ochlazovala druhou.

Konstrukce

Pájený deskový výměník tepla se skládá z tenkých profilovaných desek z nerezové oceli, které jsou sestaveny  do kompaktního bloku a spojeny pájkou z čisté mědi.

Pájecí materiál desky utěsňuje a ve styčných místech drží pohromadě, čímž se zajišťuje optimální účinnost přenosu tepla a odolnost proti tlaku. Tato konstrukce desek zaručuje nejdelší možnou životnost. Spojení nerezových desek měděnou pájkou eliminuje potřebu těsnění a silných rámových desek.

Tlakové rázy a rychlé změny teploty způsobují uvnitř materiálů výrazné fyzické namáhání. Výzkum společnosti Alfa Laval se zaměřuje na detaily těchto jevů s cílem vyvinout konstrukce, které budou mimořádně odolné a zajistí dlouhou životnost.

Princip činnosti

M Kanály vytvořené mezi deskami a vstupy v rozích jsou uspořádány tak, aby média kanály protékala střídavě – vždy v protiproudém uspořádání. Tím se dosáhne nejúčinnějšího přenosu tepla. Profil desek je speciálně navržen tak, aby zvyšoval turbulence a rovnoměrné distribuoval proudění obou tekutin s cílem zajistit co nejúčinnější přenos tepla.

Materiál

Desky a přípojky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Pájecí materiál je vyroben z čisté mědi.

Čištění

Turbulentní proudění ve výměníku tepla má samočisticí účinek. Pokud je přesto potřeba další čištění, doporučujeme vám seznámit se s metodou CIP (čištění na místě).