CD

Alfa Laval podporuje odvětví stlačeného vzduchu nejnovějšími výsledky vývoje v oblasti vysoušení vzduchu. Přitom dále zdokonaluje technologii pájených výměníků a nabízí vyšší hodnotu než kdykoli dříve.

al bhe cd combidryer group right 640x360

Vlastnosti a výhody

  • Nízká spotřeba energie díky velmi nízké tlakové ztrátě v celém výměníku tepla.
  • Výborný tepelný výkon.
  • Dva kombinované výměníky tepla zajišťující rekuperaci tepla typu vzduch-vzduch i ze vzduchu do chladicí kapaliny.
  • Integrované připojení pro rekuperací tepla, které nevyžaduje žádné další potrubí.
  • Praktické umístění přípojení.
  • Všechna připojení chladicího média jsou na jedné straně, odvod vzduchu a vody je na opačné straně.
  • Nerezová ocel zajišťuje spolehlivost a dlouhou životnost.
  • Kompaktní: Profilované lisované desky výrazně snižují celkové rozměry vysoušeče vzduchu.

Jak to funguje

Teplosměnná plocha se skládá z tenkých profilovaných desek z nerezové oceli, které jsou slisovány do kompaktního svazku desek. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály, do kterých je vstupními otvory distribuována teplonosná kapalina a každá deska je obtékána jak primárním médiem z jedné strany, tak sekundárním médiem z druhé strany v plně protiproudém uspořádání. Média jsou vedena pájkovým těsněním, které je i ve styčných místech sousedících desek, čímž se zvyšuje odolnost vůči tlaku proudícího média. Praktické umístění přívodu a odvodu vzduchu na jedné straně. Odlučování vody probíhá v nejchladnějším bodě. Následně se voda vypouští odtokovým otvorem.