AlfaCond

Kondenzátory AlfaCond značky Alfa Laval jsou určeny k podtlakové kondenzaci páry. Tyto povrchové deskové kondenzátory jsou ideální pro použití v aplikacích, jako jsou vakuové kondenzátory v odpařovacích soustavách, etanolové kondenzátory v zařízeních na výrobu bioethanolu, kondenzátory páry v rafinériích cukru a turbínové kondenzátory v malých elektrárnách. Díky své kompaktní konstrukci se jednotky AlfaCond snadno instalují tam, kde je rozhodujícím faktorem prostor.

阿法拉伐AlfaCond冷凝器-Alfa Laval AlfaCond condensers

Vysoce efektivní a velmi kompaktní

AlfaCond je vysoce účinný a velmi kompaktní. Jedná se o první deskový kondenzátor na světě speciálně konstruovaný pro podtlakovou kondenzaci. Díky své kompaktní velikosti a efektivní konstrukci se výměníky AlfaCond staly preferovanou alternativou k objemným nepřímým trubkovým kondenzátorům. AlfaCond lze také snadno vyčistit metodou čistění na místě (Clean-in-Place – CIP) nebo mechanicky. 

Je alternativou přímých kondenzátorů, je-li cílem regenerace kondenzátu a pokud jsou problémem prostorová omezení. Model AlfaCond lze konfigurovat s podchlazováním kondenzátu nebo bez něj. Nekondenzovatelné plyny se z výstupního hrdla kondenzátu vedou do podtlakového systému.

Výměníky tepla AlfaCond disponují dobře navrženými charakteristikami, snadno se udržují a mají dlouhou životnost. Jsou vybaveny těsněním lepeným dvousložkovým epoxidovým lepidlem vytvrzeným v peci, které udržuje těsnění na místě při jakémkoliv případném způsobu čištění. Váleček přítlačné desky, ložiskové skříně na utahovacích šroubech a pětibodový systém slícování se zesílenými závěsy navíc umožňují rychlé a snadné otevírání a zavírání výměníku tepla bez nutnosti použití těžkých nástrojů nebo nebezpečí poškození desek. Klid a spokojenost

Globální servisní síť společnosti Alfa Laval je vám vždy nablízku. 

Výhody

  • Flexibilní konfigurace
  • Snadná instalace
  • Vysoká použitelnost
  • Přístup ke globální servisní síti společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

AlfaCond plate condenser

Teplosměnná plocha se u rozebíratelného deskového výměníku tepla skládá z řady profilovaných desek, které jsou sestaveny mezi rámem a přítlačnými deskami a udržují konstrukční tlak. Utěsnění mezi deskami se u modelu AlfaCond provádí střídavě laserovými svary a těsněním.  Jedinečná konfigurace hrdel je speciálně navržena pro podtlakovou kondenzaci. Pára kondenzuje ve svařovaném kanálu a chladicí voda prochází přes těsněný kanál.

 

Velikost rozteče kanálů je asymetrická s větším prostorem na straně par a menším prostorem na straně chladicí vody. Výsledkem je velmi nízká tlaková ztráta na straně páry a vysoká rychlost a turbulence na straně chladicí vody. Tyto charakteristiky společně maximalizují účinnost přenosu tepla a minimalizují zanášení.