Diabon

Deskové výměníky tepla Diabon® se používají pro silně korozivní média. Tato řada výměníků tepla v sobě spojuje know-how společnosti Alfa Laval v oblasti přenosu tepla se zkušenostmi německé společnosti SGL Carbon v oblasti zpracování grafitu. Rozebíratelný deskový výměník tepla Alfa Laval Diabon® kombinuje výhody vysoce účinného tepelného přenosu s výjimečnou odolností grafitového materiálu proti korozi.

Diabon 640x360

Na vývoji deskových výměníků tepla DIABON® spolupracovaly společnosti Alfa Laval a SGL Carbon (Německo).Toto společné úsilí vedlo ke spojení know-how v oblasti deskových výměníků tepla společnosti Alfa Laval s odbornými znalostmi společnosti SGL Carbon ve zpracování grafitu.Výsledný produkt kombinuje  výhody vysoce účinného přenosu tepla u konvenčních deskových výměníků s výjimečnou odolností grafitového materiálu proti korozi.

Deskové výměníky tepla DIABON® jsou proto ideální pro manipulaci s vysoce korozivními kapalinami, jako jsou:

  • kyselina chlorovodíková a plynný chlorovodík ve všech koncentracích
  • kyselina sírová až do 90 %
  • kyselina fluorovodíková do 60 %
  • všechny koncentrace kyseliny fosforečné
  • mořicí kyseliny v povrchových úpravnách
  • elektrolyty používané v těžebním průmyslu
  • směsi kyselin
  • chlorované uhlovodíky
  • katalyzátory jako je chlorid hlinitý.

Jak to funguje

Deskové výměníky tepla Alfa Laval DIABON® pracují na stejném principu jako běžné deskové výměníky tepla až na to, že desky oddělující média jsou vyrobeny ze speciálních grafitových materiálů.

Grafitové desky jsou k dispozici ve třech různých stupních materiálu, DIABON® F100, NS1 nebo NS2. Kanály vytvořené po sestavení těchto grafitových desek do svazku jsou utěsněny těsněním z polytetrafluorethylenu (PTFE).

Kromě toho jsou stahovací šrouby na rámu opatřeny pružinami, které kompenzují tepelnou roztažnost desky, čímž se minimalizuje riziko vzniku trhlin v deskách.

Těsnicí provazec z PTFE

Deskové výměníky Alfa Laval DIABON® jsou dodávány s těsnicím provazcem z polytetrafluorethylenu (PTFE). Při sestavování výměníku tepla se toto těsnění lano zploští do velmi tenké vrstvy (cca. 0,2 mm).

Takto nepatrná tloušťka těsnění vede k tomu, že oblast v kontaktu s chemikálií je velmi omezená, což má za následek extrémně dlouhou životnost. V současnosti se jedná o těsnění s ověřenou odolností vůči všem známým chemikáliím i velmi vysokým teplotám (> 180 °C).

Těsnění lze navíc skladovat prakticky neomezenou dobu.

Diabon HIW