Řada průmyslových polosvařovaných výměníků

Polosvařované deskové výměníky tepla jsou vhodné pro chlazení, chemické procesy a různé typy provozů s průmyslovými médii. Jedinečný těsnicí systém Alfa Laval RefTight™ zaručuje utěsnění mezi celosvařovanými kanály po celou dobu životnosti výměníku, protože se laserový svar nachází na vnější straně prstencového těsnění. Hladký povrch těsnění zajišťuje pevné a rovnoměrné utěsnění po celé ploše těsnícího kroužku.

Alfa Laval semi-welded plate heat exchangers

Vysoce účinné a flexibilní

  • Kompaktní jednotka šetřící místo
  • Nízké provozní náklady díky vynikající energetické účinnosti a prodlouženým servisním intervalům
  • Bezpečné a spolehlivé utěsnění bez rizika křížové kontaminace
  • Odolnost proti únavě materiálu vlivem tlaku a teploty

Polosvařované výměníky z řady Alfa Laval Industrial lze objednat pro různé teplotní programy, konkrétní požadavky na tlakové ztráty, média a provozní tlaky. Různé velikosti zařízení v produktové řadě pokrývají rozsáhlou škálu kapacit přenosu tepla a proudění. Všechna jsou pečlivě navržena a zvolena tak, aby poskytovala optimální výkon.

.

Vyšší tlaky vyžadují vyšší standard

Pokud vaše provozy v oblasti vytápění a chlazení vyžadují vyšší hodnoty tlaku, je na čase přejít na vyšší technologický standard. Objevte dokonalou spolehlivost a vysoký tepelný výkon zařízení z řady polosvařovaných výměníků tepla Alfa Laval.

DNS highpressure 640x360

Vysoká účinnost díky jedinečnému těsnicímu systému

Průmyslové polosvařované rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou vhodné pro kapaliny a plyny nekompatibilní se standardním těsněním a při existenci požadavku na vyšší hodnoty tlaku. Běžně se používají v chladicích systémech pro odpařování a kondenzaci amoniaku a CO2.

Jedinečný těsnicí systém Alfa Laval RefTight™ zaručuje utěsnění mezi svařovanými kanály po celou dobu životnosti výměníku, protože se laserový svar nachází na vnější straně prstencového těsnění. Hladký povrch těsnění zajišťuje pevné a rovnoměrné utěsnění po celé ploše těsnícího kroužku.

Proč jsou naše deskové výměníky tepla tak spolehlivé, účinné a provozuschopné?

Díky dobře navrženým funkcím s přidanou hodnotou se polosvařované výměníky tepla z řady Alfa Laval Industrial, snadno udržují a mají dlouhou životnost.

Těsnicí systém RefTightTM 

Vysoce výkonné utěsnění pro systémy s vysokými hodnotami tlaku.

Distribuční oblast CurveFlow™

Zlepšuje proudění médií a minimalizuje riziko znečištění.

  

Nepravidelné otvory portů
OmegaPort™

Podporují proudění médií a tepelnou účinnost.

Připevnění těsněním  
ClipGrip™

Zajišťuje dokonalé utěsnění a bezproblémovou údržbu.

5 bodový systém vedení desky

Zajišťuje spolehlivé slícování desek a usnadňuje servis velkých zařízení.

Pojezd přítlačné desky pod horní nosnou tyčí

Nižší výška výměníku tepla a následná snazší údržba.

Jak to funguje

.

Teplosměnná plocha rozebíratelných deskových výměníků tepla s rámem sestává z několika vlnitých desek zabudovaných mezi rámovou a přítlačnou desku tak, aby zachovávaly výpočtový tlak. Kapaliny standardně protékají výměníkem tepla protisměrně tak, aby bylo dosaženo nejvyššího možného tepelného výkonu a aby mohla být uplatněna metoda malého rozdílu teplot.

Utěsnění mezi deskami výměníků z polosvařované průmyslové řady střídavě zajišťují laserové svary a těsnění. Laserem svařovaný kanál umožňuje použití kapalin, které nejsou se standardními těsněními kompatibilní a zároveň umožňuje vyšší výpočtový tlak než rozebíratelné deskové výměníky tepla s rámem vybavené pouze těsněním. Těsnicí systém Alfa Laval RefTight™ navíc zaručuje kompaktní těsnicí sílu po celé ploše těsnění portu.

Polosvařované výměníky z průmyslové řady jsou k dispozici s různou hloubkou prolisu, s různými úhly vzoru rybí kosti a s různými tvary zvlnění, jež jsou pečlivě navrženy a vybrány k dosažení optimálního výkonu. Konstrukční prvky CurveFlow™ a distribuční oblast s čokoládovým vzorem zajišťují rovnoměrné rozložení kapalin po celé desce. V důsledku toho je celá teplosměnná plocha plně využita k přenosu tepla a netvoří se zóny stagnace, kde by mohlo docházet k záchytu nečistot.

Vysoce turbulentní proudění mezi deskami akceleruje přenos tepla, důsledkem čehož však dochází k tlakové ztrátě. Naši technici vám pomohou s navržením a výběrem nejvhodnějšího modelu i konfigurace pro potřeby vaší aplikaci tak, aby poskytovaly maximální tepelný výkon při minimální tlakové ztrátě.

Rozebíratelné deskové výměníky tepla kapalina-kapalina

Rozebíratelné deskové výměníky tepla pro parní ohřívače

Dvoucestné rozebíratelné deskové výměníky tepla

Pojezd přítlačné desky pod horní nosnou tyčí

Komora pro detekci úniku

Profil těsnění Alfa Laval

Šikmý otvor pro šroub

Pojezd přítlačné desky

Prodloužené matice

Lepení těsnění