Integrity Testing herobanner 1920 480

Testování integrity Alfa Laval

Preventivní údržba deskových výměníků tepla

Proaktivní přístup k bezpečnosti a provozuschopnosti

Rozebíratelné deskové výměníky tepla jsou velmi odolné, ale stejně jako všechna zařízení vyžadují správnou údržbu. Testování integrity Alfa Laval, neboli kontrola těsnosti, dokáže identifikovat i ty nejmenší z nově vznikajících prasklin, takže problémy s poškozenými deskami a těsněními můžete vyřešit dříve, než dojde k neočekávaným poruchám. Díky tomuto preventivnímu servisu můžete naplánovat údržbu svých deskových výměníků tepla a zajistit tak plynulý a bezpečný provoz.

integrity test detector 640x360

Co je zkouška těsnosnosti, neboli test integrity?

Testování integrity je kontrola těsnosti výměníku tepla a je určeno především pro rozebíratelné výměníky tepla s těsněním. Pomůže Vám lépe porozumět stavu vašich desek a těsnění. Díky těmto znalostem si můžete naplánovat servis tak, aby vyhovoval vašim obchodním potřebám, a udržíte si kontrolu nad výrobním procesem. Proaktivní přístup vám umožní spolehnout se na bezpečný a plynulý provoz zařízení.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Jak funguje test integrity Alfa Laval?

Naše testování integrity nabízí bezkonkurenční přesnost a zároveň komfort. Přes váš rozebíratelný deskový výměník tepla se přečerpává netoxická, nehořlavá směs vodíku a dusíku, čímž se odhalí mikroskopické trhliny, projevy koroze nebo únavy materiálu. Citlivé senzory snímají případný únik plynu a mohou dokonce identifikovat typ chyby - mikrotrhliny, koroze, selhání těsnění a další. Tento test trvá jen 15 minut na sekci.


Metoda testování integrity

Při navrhování našeho testu integrity jsme zvolili metodiku, která zajišťuje přesnost, bezpečnost, rychlost a udržitelnost.

Přesnost

Směs vodíku a dusíku o koncentraci je ideální látkou k testování stavu vašich rozebíratelných deskových výměníků tepla, protože rychle difunduje a kdekoliv uvnitř vašeho zařízení odhalí trhliny, které jsou menší než ty, přes které projde kapalina. Jelikož směs vodíku a dusíku se po aplikaci rychle rozptýlí a má velmi nízkou koncentraci v atmosféře, je nižší pravděpodobnost falešných hlášení než u jiných formovacích plynů. Náš automatizovaný systém detekce minimalizuje riziko chyby ze strany obsluhy.

Bezpečnost

Naše vodíková směs je nehořlavá (klasifikována podle ISO 10156), netoxická a nezpůsobuje namáhání ani korozi desek nebo těsnění. Směs je schválena pro použití v potravinářském průmyslu a nekontaminuje vaše zařízení.

Rychlost

Testování rozebíratelných deskových výměníků tepla je rychlé a pohodlné, protože není nutná demontáž svazku desek. Testovací jednotku jednoduše připojíme k vypuštěnému* zařízení a výsledky jsou k dispozici již po 15 minutách. Čistění ani jiné postupy po provedení zkoušky nejsou nutné a lze ji dokonce použit i u obtížně přístupných zařízení.

Udržitelnost

Na rozdíl od helia, které je vzácným a neobnovitelným přírodním zdrojem, vodík a dusík jsou udržitelné, běžně dostupné zdroje, které je možné použít bez negativních dopadů na životní prostředí.

plant_with_bubble_640x360.jpg

Experiment s balónem na test integrity

V potravinářském a nápojovém průmyslu je prvořadá bezpečnost. Ve společnosti Alfa Laval věříme, že proaktivita je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnou výrobu, a proto nabízíme kontrolu těsnosti výměníků tepla. Toto video ilustruje náš přístup.

Zjistěte jak testování integrity funguje

Pomocí tohoto testu mohou naši odborníci zjistit praskliny na deskách vaší jednotky a vyhodnotit riziko křížové kontaminace médií. Jak to funguje? Podívejte se na tuto vysvětlující animaci.