Spirálové výměníky tepla

Spirálové výměníky Alfa Laval jsou mimořádně všestranným řešením pro přenos tepla, kondenzaci nebo odpařování. Jsou zárukou dlouhodobé provozuschopnosti a bez problému pracují s tekutinami, které by jinak způsobovaly zanášení. Spirálové výměníky mají samočistící vlastnosti tkvící z jejich konstrukce, proto se používají nejen v průmyslových aplikacích, ale také v čistírnách odpadních vod pro ohřev, chlazení, rekuperaci a pasterizaci kalů.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Spirálové výměníky tepla

Kontaktní osoba