ALSHE Cond

Standardní konstrukce spirálového tepelného výměníku přináší výhody velmi účinného samočisticího efektu, který maximalizuje provozuschopnost. Jedná se o ideální řešení pro úlohy se zvýšeným zanášením.

ALSHE COND 640x360

Samočisticí schopnost

Jednokanálová konstrukce eliminuje obtékání a snižuje zanášení. Turbulence tekutiny v kanálu neustále odstraňuje veškerý kotelní kámen nebo úsady ihned při jejich vytváření. Pokud dojde k zanesení, kterým se sníží průřez kanálu, zvýší se rychlost a úsady odstraní přesně v dotčené oblasti. 

Požadavek malého prostoru

Vinuté válcové uspořádání se zmenšenou teplosměnnou plochou vytváří mimořádně kompaktní jednotku. Tento ucelený design nabízí nižší náklady na instalaci.

Snadný přístup a údržba

Kompaktní konstrukce zajišťuje snadný přístup na procesní straně. Vysoký stupeň turbulence je zárukou nízkého rizika zanášení na straně chlazení. Je-li potřeba čištění, je díky jednokanálové konstrukci velmi účinné chemické čištění na straně chlazení.

Použití

Spirálový výměník tepla Alfa Laval ALSHE Cond lze použít jako:

  • kondenzátor,
  • refluxní kondenzátor,
  • vařák,
  • chladič plynu,
  • ohřívač (i při velmi velkém množství páry nebo plynu nebo při velmi nízké tlakové ztrátě).

Jak to funguje

ALSHE

Spirálový výměník tepla je kruhový výměník se dvěma soustřednými spirálovými kanály, po jednom pro každou tekutinu.Tyto zakřivené kanály zajišťují mimořádně účinný přenos tepla a dobré podmínky proudění pro širokou škálu tekutin.

Standardní konstrukce se skládá ze spirály svinuté ze dvou plechů tak, aby se vytvořily dva souosé spirálové okruhy. Těmito kanály protékají protiproudem jednotlivá média, a to od středu k okraji a opačně. Procesní kanál je otevřený na jedné straně a uzavřený na druhé straně, zatímco vodní kanál je uzavřený na obou stranách. Každý kanál má jedno připojení ve středu a jedno na obvodu.

Tato konstrukce je obzvláště vhodná pro použití s ​​tekutinami, které mají tendenci způsobovat zanášení, jako je kal z čištění odpadních vod všeho druhu. Spirálové proudění a trvale zakřivené průchody vytvářejí v proudění turbulence, které vyvolávají trvalý čisticí účinek. Kromě této turbulence, zajišťující účinný přenos tepla, dochází k samočisticímu efektu, který odstraňuje veškeré hromadící se úsady přímo při jejich tvorbě. Tím se pomáhá předcházet zanášení a zajišťuje pouze minimální doba odstávky při údržbě.