Typ 2

Spirálový výměník tepla Alfa Laval Type 2 se používá pro dvoufázové úlohy, a to jak při kondenzaci, tak při odpařování (sekundární čeření). V této konfiguraci je spirála vždy ve svislé poloze. Kondenzace s příčným prouděním při nejnižší možné tlakové ztrátě.

SHE Type2 640x360

V této konfiguraci je spirálový výměník tepla vždy ve svislé poloze. Ve srovnání s obdobnou trubkovou jednotkou umožňuje kompaktnost modelu Alfa Laval SHE Type 2 a vertikální montáž jeho instalaci na velmi malé půdorysné ploše a snižuje složitost nosných konstrukcí a potrubí.

Spíše než protiproudé uspořádání využívá model Alfa Laval SHE Type 2 konstrukci s příčným prouděním. Díky dobré rozteči kanálů na kondenzační straně je na kondenzačním okruhu obecně velmi nízká tlaková ztráta, proto je ideální pro vakuové kondenzační úlohy. 

Použití:

  • Plyny: čisté páry a směsi s inertními plyny.
  • Pára/kapalina: Horní kondenzátory, refluxní kondenzátory, vakuové kondenzátory, ventilační kondenzátory, vařáky se zanášivými tekutinami a plynové chladiče.

Jak to funguje

Princip činnosti

Spirálový výměník tepla OTS Type 2 se vyrábí v jednokanálovém provedení, což znamená, že každá tekutina proudí jediným kanálem. To umožňuje, aby se jedno médium pohybovalo spirálovitým prouděním, zatímco druhé médium proudí v příčným směrem rovnoběžně s osou spirálového prvku. Kanál spirálového proudění je na obou stranách svařený, zatímco druhé médium prochází otevřeným spirálovým prvkem. Tato konstrukce kombinuje vysokou rychlost kapaliny v uzavřené spirále s velkým průtočným objemem a nízkou tlakovou ztrátou na straně příčně proudící páry.

Samočisticí účinek

Jednokanálová konstrukce eliminuje obtékání a snižuje zanášení. Turbulence tekutiny v kanálu neustále odstraňuje veškerý kotelní kámen nebo úsady ihned při jejich vytváření. Pokud dojde k zanesení, kterým se sníží průřez kanálu, zvýší se rychlost a úsady odstraní přesně v dotčené oblasti.

OTS Type2 HIW