Compabloc Free Flow

Alfa Laval Compabloc Free Flow je vysoce účinný celosvařovaný deskový výměník tepla, vyvinutý speciálně pro použití ve farmaceutických aplikacích. Snadno se čistí, nabízí kompletní hygienické vlastnosti, výjimečný výkon, odolnost proti korozi a kompaktní rozměry. Výsledkem je lepší kvalita produktů a nižší provozní náklady u zákazníka.

阿法拉伐 Compabloc Free Flow 紧凑型冷凝器-Alfa Laval Compabloc Free Flow compact condenser

Kompaktní rozměry

Oproti obdobnému trubkovému nebo grafitovému bloku umožňuje špičková účinnost přenosu tepla ve výměníku Compabloc Free Flow výrazně snížit potřebnou teplosměnnou plochu. To znamená, že ve srovnání s trubkovou konstrukcí může mít až pětinový rozměr, a přesto nabízet lepší přenos tepla.

Malé rozměry mají význam zejména tehdy, pokud plánujete rozšířit výrobu, ale nemáte k dispozici dostatek místa. Výměník tepla Compabloc Free Flow se vejde kamkoli a lze jej snadno integrovat do vašeho procesu.

Nízké náklady a dlouhá životnost

Díky kompaktní velikosti jsou investiční a instalační náklady na Compabloc Free Flow nízké, a to i v případě, že je jednotka vyrobena z vysoce odolných materiálů, jako je Hastelloy.

Robustní celosvařovaná konstrukce zajišťuje odolnost tohoto modelu vůči tepelným šokům a vibracím. Je vyrobena tak, aby zajistila maximální spolehlivost, nabízí dlouhou životnost a dobrou návratnost investice.

Vysoká tepelná účinnost umožňuje výměníku Compabloc Free Flow pracovat s menším teplotním spádem než trubkový nebo grafitový blok. Díky tomu lze používat méně chladicího média a v některých případech i teplejší, méně nákladné chladicí médium. 

Splňuje nejvyšší hygienické normy

Compabloc Free Flow má vynikající hygienické vlastnosti. Nemá žádná styčná místa na straně produktu, lze jej úplně vypustit, snadno se čistí a kontroluje. Zcela splňuje požadavky na instalaci v přísných procesech vyhovujících cGMP. Riziko křížové kontaminace mezi jednotlivými šaržemi je díky absenci styčných míst a konstrukci bez štěrbin minimální, což usnadňuje rychlé a důkladné čištění.

Jak to funguje

Jednochodý kondenzátor

Tato verze je vhodná, když pára obsahuje jen malé množství inertních plynů. Pára vstupuje přes velký otvor na horním panelu a kondenzuje na deskách. Kondenzát vychází skloněným spodním panelem s výpustí.

Dvouchodý kondenzátor

Two-pass condenser

Dvouchodé uspořádání lze použít, pokud je obsah inertních plynů v páře vyšší. Hlavní kondenzace se uskutečňuje při prvním průchodu, kde kondenzovatelná část páry kondenzuje na deskách a následně je odváděna skloněným spodním panelem s výpustí.

Nekondenzovatelné páry proudí druhým průchodem, kde jsou podchlazeny, aby se maximalizovala kondenzace. Turbulence ve druhém průchodu pomáhají odstranit mlhu a podtlak se pak snadno odvádí z výstupu druhého průchodu. V případě dvouchodého kondenzátoru není třeba další přídavný odlučovač par, protože separace probíhá přímo v jednotce.