Compabloc

Řada Alfa Laval Compabloc je kompaktní a byla navržena pro optimální výkon a provozuschopnost v širokém spektru průmyslových aplikací při standardním rozsahu tlaku až do 42 barů.

Alfa Laval Compabloc je průlomový deskový výměník tepla, který spojuje celou řadu technologických výhod v jedné kompaktní jednotce. Celosvařovaný svazek desek nevyžaduje těsnění mezi deskami a umožňuje pracovat s širokou škálou agresivních médií i při vysokých teplotách a tlacích.

Zvlněný profil desek vytváří silné turbulence, což vede k tomu, že celkové koeficienty přenosu tepla jsou tři až pětkrát vyšší než u trubkového výměníku tepla. Kromě minimalizace zanášení je díky tomu finančně únosné i použití netradičních kovů odolných proti korozi.

Na základě těchto vlastností je Compabloc ideální pro rekuperaci tepla v korozivním provozním prostředí a k manipulaci s agresivními vysokoteplotními kapalinami všeho druhu. Kompaktnost této celosvařované jednotky přináší možnost její  instalace prakticky kdekoli – jako kondenzátor nebo vařák pro destilační a oddělovací kolony, kondenzátor na reaktorech a v široké škále jiných aplikací výměníků tepla.

Jak to funguje

Compabloc - Exploded

Výměník tepla Compabloc je sestaven kolem bloku z profilovaných teplosměnných desek, střídavě svařovaných tak, aby se vytvořily kanály. Celý blok desek se vkládá do čtyřúhelníkové kostry z uhlíkové oceli, která je šrouby připevněna k hlavám udržujícím tlak v horní a spodní části. Čtyři odnímatelné postranní panely obsahují vstupní a výstupní přípojky kapalin a přepážky směrují kapalné médium kanály tam a zpět.  

Zvlněný profil desek ve výměníku Compabloc vyvolává výjimečně vysoký stupeň turbulence. To má za následek vynikající účinnost přenosu tepla s celkovým součinitelem přenosu tepla dvakrát až čtyřikrát vyšším než koeficient, který je k dispozici u odpovídající trubkové jednotky. To znamená, že Compabloc vyžaduje k zajištění stejného účinku jako odpovídající trubková jednotka pouze čtvrtinovou až poloviční teplosměnnou plochu.

Když se Compabloc používá jako kondenzátor, pára se přivádí do horní části jednotky a při průchodu přes blok desek kondenzuje na studených deskách. Kondenzát vychází ze spodní části. Chladicí médium proudí nuceným 

oběhem několika průchody s řadou přepážek. Spolu s profilem desek se tím zvyšuje účinnost přenosu tepla a minimalizuje zanášení.

Pokud pára obsahuje nekondenzovatelné plyny, dvouchodé uspořádání na kondenzační straně dovoluje separaci plynu od kapaliny uvnitř výměníku Compabloc, čímž se eliminuje potřeba samostatné separační jednotky. Hlavní část kondenzace se uskutečňuje při prvním průchodu. Při druhém průchodu, který také slouží jako odlučovač mlhy, dochází k podchlazení nekondenzovatelných plynů.

Díky krátké průtokové trase a velkému průřezu je Compabloc dokonalým termosifonovým vařákem. Přívodní proud vstupuje do spodní části jednotky. Když kapalina prochází mezi zahřátými deskami, je přivedena k bodu varu a směs páry s kapalinou opouští jednotku přes výstupní otvor nahoře.

Vyžádat si informace

Vyžádat si cenovou nabídku pro Compabloc

Kontaktní osoba