Compabloc

Díky více než 30 000 výměníků pracujícím v náročných provozech po celém světe je Compabloc skutečným šampionem v oblasti přenosu tepla. Laserem svařovaná konstrukce poskytuje mimořádnou spolehlivost v provozech s agresivními médii i při vysokých tlacích a teplotách. Compabloc také nabízí 3 až 5krát vyšší tepelnou účinnost než tradiční trubkové modely a má kompaktnější konstrukci, díky níž je řádově snazší jeho instalace a servis.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Objevte možnost, jak být ekologičtější

  • Kombinace vynikajícího přenosu tepla a minimálního zanášení nečistotami zaručuje výjimečnou tepelnou účinnost a úspory energie
  • Asymetrické toky lze snadno zvládnout díky flexibilní konfiguraci
  • Příčný průchod teplot v jedné jednotce maximalizuje využití energie, snižuje náklady na energie a zvyšuje výkon výrobního procesu
  • Lze čistit stoprocentně mechanicky, aniž by vznikaly praskliny potenciálně přispívající ke vzniku koroze
  • Desky svařované laserem zaručují maximální spolehlivost

Proč upustit od tradičních výměníků tepla?

Zjistěte více o Compabloc+

.

Servis výměníků Alfa Laval Compabloc

Prohlédněte si nabídku našich služeb a užitečné tipy, jak udržovat výměníky Compabloc ve špičkovém stavu.

engineer wearing hard hat and safety glasses holding laptop in front of pipes and blue sky

HEXpert, pomocník při výběru výměníku tepla

Najděte ideální výměník tepla pro náročné procesní konfigurace. Vyplňte informace o svém provozu a do pěti minut získáte doporučení pro efektivní řešení vašich tepelných potřeb.

male Asian engineer wearing hard hat and safety glasses holding ipad infront of industrial plant

Objevte Compabloc +

Dobře známý účinný, nákladově efektivní a spolehlivý výkon výměníků z rodiny Compabloc je nyní k dispozici i pro provozy pracující s ještě vyššími tlaky. Objevte nový Compabloc +, jehož konstrukce využívá inovativní koncept utěsnění umožňující bezpečný provoz při tlaku až do 60 barů.

male and female engineers standing next to alfa laval compabloc welded plate heat exchanger
.

Seznamte se s našimi odborníky

Buďte ekologičtější

Šampion v oblasti výměny tepla

Ta pravá podpora ke zvýšení udržitelnosti vašich provozů

Zvyšování udržitelnosti provozů díky celosvařovanému řešení

6 důvodů pro volbu šampiona

Prokázaná spolehlivost

Lidé volí výměníky Alfa Laval Compabloc z jednoho prostého důvodu. Jednoduše proto, že fungují. Důkazem je více než 30 000 dodaných jednotek. Naše prověřená výrobní a technická řešení zaručují vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. Celá řada výměníků Compabloc dosahuje špičkových výkonů i po desetiletích nepřetržitého provozu.

Řešení pro podporu udržitelnosti

Vysoká tepelná účinnost výměníků Compabloc zaručuje vyšší rekuperaci tepla, nižší spotřebu paliva a nižší emise CO2 tam, kde jsou využívány k rekuperaci tepla.

Jednodušší údržba a vyšší výkon

Díky minimálnímu zanášení nečistotami mohou být výměníky Compabloc v provozu s výrazně delšími intervaly mezi čištěním než konvenční výměníky tepla, v důsledku čehož se snižují náklady na údržbu po celou dobu životnosti zařízení. Compabloc je také jediný celosvařovaný výměník tepla, kde lze všechny kanály, s horkým i studeným médiem, čistit vodní tryskou, takže se po každém čištění výkon výměníku vrátí na 100 %.

Vyšší produkce a nižší náklady na instalaci

Nedostatečné dimenzované prostory pro topná, respektive chladící zařízení lze často řešit pomocí účinnějších výměníků tepla. Kompaktní rozměry výměníku Compabloc umožní směstnat mnohem vyšší výkon do vyhrazeného prostoru, případně uvolnit místo pro jiné typy zařízení. To s sebou nese i nižší náklady na instalaci.

Návratnost v řádu měsíců

Vysoká energetická účinnost v kombinaci s nízkými náklady na instalaci a údržbu představuje mnohem kratší dobu návratnosti investic do výměníku Compabloc než u jiných technologií, jako například trubkových či jiných typů celosvařovaných deskových výměníků tepla. Investice do zařízení se často vrátí za několik měsíců.

Připraven plnit jakoukoli funkci

Výměníky Compabloc jsou k dispozici v široké škále velikostí a jsou vyráběny na míru podle konkrétních provozních a instalačních podmínek. Mohou být vyrobeny prakticky z jakéhokoli materiálu vhodného k lisování a svařování.

Aplikace

Kondenzační funkce

Krátká dráha průtoku a velká oblast příčného průtoku výměníků Compabloc zaručuje nízké tlakové ztráty a vysokou účinnost, takže jsou vhodné ke kondenzaci. Díky vysoké rychlosti přenosu tepla a minimálnímu zanášení nečistotami je Compabloc nejlepší volbou pro dlouhodobou účinnost a konzistentní výkon. V důsledku toho plní své kondenzační funkce 2–4krát efektivněji než tradiční řešení. Pára se přivádí do horní části jednotky a při průchodu přes svazek desek kondenzuje na studených deskách, a poté kondenzát odchází dolní částí jednotky. Pokud pára obsahuje nekondenzovatelné plyny, vyprojektují odborníci Alfa Laval na kondenzační straně dvouchodé uspořádání, které umožní separaci plynu a kapaliny uvnitř výměníku Compabloc, čímž se eliminuje potřeba samostatné separační jednotky. Hlavní část kondenzace se uskutečňuje při prvním průchodu. Při druhém průchodu, který také slouží jako odlučovač mlhy, dochází k podchlazení nekondenzovatelných plynů.

Industrial pipes with blue sky and white clouds

Aplikace pro ohřev a chlazení typu kapalina-kapalina

Se svou 3 až 5krát vyšší výkonností, než mají trubkové výměníky tepla je Compabloc dokonalým řešením v aplikacích typu kapalina-kapalina (ohřívač, chladič nebo výměník). Jelikož hravě zvládá příčné průchody teplot v jedné jednotce a minimální teplotní rozdíly až 3 ° C (5,4 °F), nabízí Compabloc významné možnosti úspory energie. Zároveň snadno zvládá asymetrické toky díky flexibilní konfiguraci průtoku. Vertikální instalace této jednotky s nízkou hmotností vyřeší jakýkoli případný instalační problém.

Engineer wearing hard hat seen from behind walking into the setting sun at industrial plant

Compabloc jako vařák

Díky vysoké tepelné účinnosti, kompaktním rozměrům, nízkému hydrostatickému tlaku, minimálnímu zanášení nečistotami a snadnému čištění je Compabloc dokonalý vařák. Může být využit jako termosifon nebo vařák s nucenou cirkulací. Umožňuje zvýšení kapacity vařáku díky až zdvojnásobení kapacity oproti tradičním výměníkům tepla stejné velikosti a snižuje náklady na instalaci destilační kolony. Díky kompaktním rozměrům výměníku jsou zádržný objem kapaliny a doba jejího setrvání v místě oproti tradičním výměníkům tepla velmi nízké, což snižuje tepelnou degradaci tekutiny. Díky tomu je spouštění procesu rychlejší a vykazuje nižší náklady na procesní kapalinu nevyhovující stanoveným specifikacím.

industrial open/closing wheel and pipes

Jak to funguje

.

Compabloc - Exploded view

Klíčovým prvkem výměníků Compabloc je blok vlnitých teplonosných desek vyrobených z nerezové oceli nebo jiných materiálů odolných vůči korozi, které jsou vzájemně svařeny laserem střídavě tak, aby vznikly kanálky.

Horká a studená kapalina protéká vzájemně se střídajícími kanály. Vlnitý profil desek vytváří silné turbulence, což vede k tomu, že je účinnost přenosu tepla podstatně vyšší i s o 50–80% menší teplonosnou plochou než v případě trubkových výměníků tepla. Turbulence proudění rovněž redukuje zanášení nečistotami. Unikátní konstrukce desek eliminuje výskyt mrtvých zón ve výměníku.

Dvojitý tok výměníky Compabloc lze konfigurovat jako jedno-průchodový nebo, s použitím přepážek, jako vícecestný. Počet průchodů na horké a studené straně může být volen vzájemně nezávisle, a tak optimalizovat přenos tepla, i když se průtoky na obou stranách značně liší. Tato jedinečná flexibilita zaručuje, že je Compabloc vždy optimalizován přesně podle požadované funkce. Přepážky jsou vyrobeny tak, aby odolaly vakuu, a jejich rozmístění lze nově upravovat podle aktuálních konstrukčních podmínek.

Jednotky Compabloc jsou konstruovány pro protiproudý tok a mohou pracovat s programem příčného průchodu teplot (v jedné jednotce), a to i s minimálními rozdíly teplot v hodnotě až 3 °C (5,4 °F), což maximalizuje energetické využití. Malá velikost a nízká hmotnost umožňuje instalaci jednotek Compabloc kdekoli, například v horní části destilačních kolon nebo zavěšením na podpůrných konstrukcích.

Compabloc – kondenzátor s jedním průchodem

Compabloc – kondenzátor se dvěma průchody

Compabloc kapalina-kapalina

Compabloc vařák

.

Zvýšení kapacity a snížení emisí

Belgická společnost Dow Wolff Cellulosics instalovala v jednom ze svých závodů dva kompaktní výměníky tepla Compabloc od Alfa Laval pro zajištění různých funkcí v jedné z kolon pro regeneraci rozpouštědel.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger operating as reboiler in the solvent recovery column at Dow Wolff Cellulosics

Menší nároky na prostor. Nižší náklady. Vyšší rekuperace tepla

Jedna asijská petrochemická společnost, která se zabývá extrakcí benzenu a toluenu z kapalin bohatých na aromatické látky, chtěla zvýšit výrobní kapacitu i přes omezenou prostorovou kapacitu.

Petrochemical plant at night

Recept rafinerie na zvýšení energetické účinnosti

V rámci průběžných snah o zavádění udržitelných postupů do svých provozů investoval závod Petronas do špičkových energeticky účinných technologií.

Asian oil refinery worker infront of an installed Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

More case stories

.

Jedinečné funkce

Compabloc je neporazitelný šampion, který vyniká nad jinými výměníky tepla – včetně zařízení, která jsou rovněž založena na řešení s použitím svazků desek. Jeho jedinečnost tkví v našich patentovaných inovacích, odvíjejících se od desítky let dlouhých zkušeností s přenosem tepla. To celkově vede ke spolehlivějšímu a vyššímu výkonu, který pomáhá šetřit energiemi a zlepšovat udržitelnost vašich provozů. 

Alfa Laval C-weld
C-weld™

Vynikající čištění a delší výkon

Svar desek provedený v celé délce laserem zaručuje snadný přístup do zařízení a chrání před korozí.

Zjistěte více

Alfa Laval SmartClean
SmartClean™

Rychlé a efektivní vyplachování nečistot

Kanál s volným průtokem na hranicích desek zajišťuje účinné odstraňování nečistot.

Zjistěte více

Alfa Laval Xcore
XCore™

Pokročilý design pro vyšší tlaky

Vysokotlaký a snadno čistitelný vzor desek, který zvyšuje mechanickou pevnost a zlepšuje tepelný výkon.

Zjistěte více

ALOnsite
ALOnsite™

Kvalifikovaná technická podpora přímo u vás

Servis poskytovaný přímo na místě na místě zkušenými techniky, ať už sídlíte kdekoli na světě.

Zjistěte více

Alfa Laval energy news on LinkedIn

Our showcase page with the solutions you need to stay ahead.

Blue sky white cloulds Linkedin logo