ViscoLine

Řada výměníků tepla ViscoLine byla navržena pro co nejšetrnější zvládání termálních výrobních procesů viskózních potravin.

viscoline 640x360

Nápoje a viskózní potraviny, ale i další produkty mají často vysokou viskozitu nebo obsahují pevné částice různého druhu. V takových případech jsou trubkové výměníky tepla často nejpraktičtějším řešením pro ohřev nebo chlazení produktu.

Alfa Laval ViscoLine™ je řada vysoce účinných modelů trubkových výměníků tepla, které sestávají ze zvlněných či jinak profilovaných trubek navržených k podpoře turbulence proudícího ochlazovaného média. Tím se podstatně zvyšuje celkový součinitel přenosu tepla.

ViscoLine Multitube

Výměník tepla ViscoLine Multitube je jedním z nejpoužívanějších řešení pro viskózní potraviny. Ideální je pro ohřev, chlazení a pasterizaci produktů s nízkou a průměrnou viskozitou a výrobků obsahujících vlákna a malé pevné částice.

ViscoLine Monotube

Výměníky tepla Monotube se nejčastěji používají u tepelně zpracovávaných produktů, které obsahují velké pevné částice nebo mají vysoký obsah vlákniny či vláken. Skládají se z jediné trubky namontované uvnitř vnějšího pláště.

ViscoLine Annular 

Prstencové modely se používají při vyšších hodnotách viskozity produktů, kde je nutné na produkt tepelně působit zevnitř i zvenčí současně, aby se tak zabránilo vrstvení produktu. U tohoto modelu „trubka v trubce v trubce“ produkt protéká mezi vnitřní a střední trubkou.

ViscoLine Regenerator 

Produkt protéká protiproudem v trubicích i v prostoru pláště média. To umožňuje provádět rekuperaci energie z produktu na produkt. Regenerační jednotky ViscoLine se skládají z vyjímatelného svazku trubek instalovaných uvnitř vnějšího pláště a přivařených na obou koncích ke stěnám trubek.

ViscoLine CIP

Jednotka CIP je ideální pro ohřev vody a čisticích kapalin. Výrobky mohou obsahovat vlákna a malé pevné částice.

Jak to funguje

Tyto trubkové výměníky tepla se skládají z vnějšího pláště a jedné vnitřní trubky (model monotube) nebo svazku vnitřních trubek (model multitube). U prstencového modelu prostor utváří trojitá trubice (trubka v trubce v trubce).
Trubkové výměníky tepla ViscoLine používají trubky se zvlněným nebo důlkovaným profilem. Vyznačují se hygienickou konstrukcí pro použití v aseptických aplikacích a jsou součástí komplexní řady produktů pracujících s tekutinami, ve kterých lze vnitřní i vnější povrchy čistit podle specifických požadavků klienta.
Trubkové výměníky tepla ViscoLine splňují mezinárodní předpisy včetně normy PED.